WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Rb + S8 = Rb2S =>
16 Rb + S8 = 8 Rb2S

KMnO4 = K2O + MnO + O2 =>
4 KMnO4 = 2 K2O + 4 MnO + 5 O2

KOH + H3PO4 = H2O + K3PO4 =>
3 KOH + H3PO4 = 3 H2O + K3PO4

Mg + N2 = Mg3N2 =>
3 Mg + N2 = Mg3N2

FeCl3 + NaOH = Fe(OH)3 + NaCl =>
FeCl3 + 3 NaOH = Fe(OH)3 + 3 NaCl

Na + O2 = Na2O =>
4 Na + O2 = 2 Na2O

H2O = H2 + O2 =>
2 H2O = 2 H2 + O2

H3PO4 + Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + 6 H2O

Al2O3 = Al + O2 =>
2 Al2O3 = 4 Al + 3 O2

KOH + Li = KOHLi =>
KOH + Li = KOHLi

Fe2O3 + Al = Fe + Al2O3 =>
Fe2O3 + 2 Al = 2 Fe + Al2O3

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

NH3 + HCl = NH4Cl =>
NH3 + HCl = NH4Cl

Pb(NO3)2 + Na2SO4 = PbSO4 + NaNO3 =>
Pb(NO3)2 + Na2SO4 = PbSO4 + 2 NaNO3

P + O2 = P2O5 =>
4 P + 5 O2 = 2 P2O5

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

Li + H2O = LiOH + H2 =>
2 Li + 2 H2O = 2 LiOH + H2

C5H11OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 C5H11OH + 15 O2 = 10 CO2 + 12 H2O

N2 + O3 = NO2 =>
3 N2 + 4 O3 = 6 NO2

KAl3(SO4)2(OH)6 + H = Al + K + SO4 + H2O =>
KAl3(SO4)2(OH)6 + 6 H = 3 Al + K + 2 SO4 + 6 H2O

C12H22O11 + O2 = CO2 + H2O =>
C12H22O11 + 12 O2 = 12 CO2 + 11 H2O

CaCl2 + KOH = Ca(OH)2 + KCl =>
CaCl2 + 2 KOH = Ca(OH)2 + 2 KCl

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

CaSO4 + AlBr3 = CaBr2 + Al2(SO4)3 =>
3 CaSO4 + 2 AlBr3 = 3 CaBr2 + Al2(SO4)3

KAl3(SO4)2(OH)6 + H{+} = Al{3+} + K{+} + SO4{2-} + H2O =>
KAl3(SO4)2(OH)6 + 6 H{+} = 3 Al{3+} + K{+} + 2 SO4{2-} + 6 H2O

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = CaSiO3 + CO + P =>
Ca3(PO4)2 + 3 SiO2 + 5 C = 3 CaSiO3 + 5 CO + 2 P

HCN + CuSO4 = H2SO4 + Cu(CN)2 =>
2 HCN + CuSO4 = H2SO4 + Cu(CN)2

VO + Fe2O3 = V2O5 + FeO =>
2 VO + 3 Fe2O3 = V2O5 + 6 FeO

Al + NaOH + H2O = NaAlO4H4 + H2 =>
2 Al + 2 NaOH + 6 H2O = 2 NaAlO4H4 + 3 H2

N2 + O2 = NO2 =>
N2 + 2 O2 = 2 NO2

Pb(NO3)2 + Na2CO3 = PbCO3 + NaNO3 =>
Pb(NO3)2 + Na2CO3 = PbCO3 + 2 NaNO3

CH3(CH2)4CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)4CH3 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

KMnO4 = K2O + MnO + O2 =>
4 KMnO4 = 2 K2O + 4 MnO + 5 O2

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

F2 + Al2O3 = AlF3 + O2 =>
6 F2 + 2 Al2O3 = 4 AlF3 + 3 O2

H3PO4 + KBr = HBr + KH2PO4 =>
H3PO4 + KBr = HBr + KH2PO4

Al(NO3)3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + HNO3 =>
2 Al(NO3)3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6 HNO3

C2H2 + KMnO4 = (COOK)2 + MnO2 + KOH + H2O =>
3 C2H2 + 8 KMnO4 = 3 (COOK)2 + 8 MnO2 + 2 KOH + 2 H2O

H3PO4 + KBr = HBr + KH2PO4 =>
H3PO4 + KBr = HBr + KH2PO4

C4H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C4H8 + 6 O2 = 4 CO2 + 4 H2O

Mn2O3 + H = MnO + H2O =>
Mn2O3 + 2 H = 2 MnO + H2O

NaCl = Na + Cl2 =>
2 NaCl = 2 Na + Cl2

KOH + H3PO4 = K3PO4 + H2O =>
3 KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3 H2O

HCl + Na2CO3 = NaCl + H2O + CO2 =>
2 HCl + Na2CO3 = 2 NaCl + H2O + CO2

Fe + H2O = Fe3O2 + H2 =>
3 Fe + 2 H2O = Fe3O2 + 2 H2

C9H18 = C20H34 + C4H10 =>
32 C9H18 = 9 C20H34 + 27 C4H10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Heb je een idee?
Neem contact met ons op


Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden