WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
C2H6 + O2 = H2O + CO2 =>
2 C2H6 + 7 O2 = 6 H2O + 4 CO2

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

P2O5 + H2O = H3PO4 =>
P2O5 + 3 H2O = 2 H3PO4

Al + Cl2 = AlCl3 =>
2 Al + 3 Cl2 = 2 AlCl3

Na2O2 + H2O = NaOH + O2 =>
2 Na2O2 + 2 H2O = 4 NaOH + O2

KOH + H3PO4 = K3PO4 + H2O =>
3 KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3 H2O

NaI + Pb(SO4)2 = PbI4 + Na2SO4 =>
4 NaI + Pb(SO4)2 = PbI4 + 2 Na2SO4

Al + HCl = AlCl3 + H2 =>
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2

N2O5 + H2O = HNO3 =>
N2O5 + H2O = 2 HNO3

F2 + Cl2 = ClF3 =>
3 F2 + Cl2 = 2 ClF3

SnO2 + H2 = Sn + H2O =>
SnO2 + 2 H2 = Sn + 2 H2O

CH2Cu2O5 + C3H6O3 = C6H10CuO6 + H2O + CO2 =>
CH2Cu2O5 + 4 C3H6O3 = 2 C6H10CuO6 + 3 H2O + CO2

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

P + O2 = P2O5 =>
4 P + 5 O2 = 2 P2O5

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

Ca3(PO4)2(s) + SiO2(s) + C(s) = CaSiO3(s) + P4(s) + CO(g) =>
2 Ca3(PO4)2(s) + 6 SiO2(s) + 10 C(s) = 6 CaSiO3(s) + P4(s) + 10 CO(g)

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

C10H16 + Cl2 = C + HCl =>
C10H16 + 8 Cl2 = 10 C + 16 HCl

KNO3 = KNO2 + O2 =>
2 KNO3 = 2 KNO2 + O2

CH3COOH + CH3CH2OH = CH3CH2OOCCH3 + H2O =>
CH3COOH + CH3CH2OH = CH3CH2OOCCH3 + H2O

NaI + Pb + (SO4)2 = PbI4 + Na2SO4 =>
4 NaI + Pb + (SO4)2 = PbI4 + 2 Na2SO4

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = CaSiO3 + P4 + CO =>
2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 + 10 C = 6 CaSiO3 + P4 + 10 CO

AlBr3 + Cl2 = AlCl3 + Br2 =>
2 AlBr3 + 3 Cl2 = 2 AlCl3 + 3 Br2

Si2H3 + O2 = SiO2 + H2O =>
4 Si2H3 + 11 O2 = 8 SiO2 + 6 H2O

La2O3 + H2O = La(OH)3 =>
La2O3 + 3 H2O = 2 La(OH)3

KOH + H3PO4 = K3PO4 + H2O =>
3 KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3 H2O

KNO3 + H2CO3 = K2CO3 + HNO3 =>
2 KNO3 + H2CO3 = K2CO3 + 2 HNO3

Na + O2 = Na2O =>
4 Na + O2 = 2 Na2O

Ca(s) + Br2(i) = CaBr2(s) =>
Ca(s) + Br2(i) = CaBr2(s)

H2S + Cl2 = S8 + HCl =>
8 H2S + 8 Cl2 = S8 + 16 HCl

P4(s) + O2(g) = P45O10(s) =>
45 P4(s) + 20 O2(g) = 4 P45O10(s)

Al(OH)3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2O =>
2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6 H2O

B2Br6 + HNO3 = B(NO3)3 + HBr =>
B2Br6 + 6 HNO3 = 2 B(NO3)3 + 6 HBr

SiCl4(l) + H2O(l) = SiO2(s) + HCl(aq) =>
SiCl4(l) + 2 H2O(l) = SiO2(s) + 4 HCl(aq)

Mg + N2 = Mg3N2 =>
3 Mg + N2 = Mg3N2

CuCl2 + SO2 + H2O = CuCl + H2SO4 + HCl =>
2 CuCl2 + SO2 + 2 H2O = 2 CuCl + H2SO4 + 2 HCl

Na3PO4 + CaCl2 = Ca3(PO4)2 + NaCl =>
2 Na3PO4 + 3 CaCl2 = Ca3(PO4)2 + 6 NaCl

N2O5 + H2O = HNO3 =>
N2O5 + H2O = 2 HNO3

Fe2(SO4)3 + KOH = K2SO4 + Fe(OH)3 =>
Fe2(SO4)3 + 6 KOH = 3 K2SO4 + 2 Fe(OH)3

Rb + Cl2 = RbCl =>
2 Rb + Cl2 = 2 RbCl

As + NaOH = Na3AsO3 + H2 =>
2 As + 6 NaOH = 2 Na3AsO3 + 3 H2

C2H4 + O2 = H2O + CO2 =>
C2H4 + 3 O2 = 2 H2O + 2 CO2

BF3 + Li2SO3 = B2(SO3)3 + LiF =>
2 BF3 + 3 Li2SO3 = B2(SO3)3 + 6 LiF

Si + Br2 = SiBr4 =>
Si + 2 Br2 = SiBr4

Ba(C2H3O2)2 + Na2CrO4 = NaC2H3O2 + BaCrO4 =>
Ba(C2H3O2)2 + Na2CrO4 = 2 NaC2H3O2 + BaCrO4

H3Po4 + KOH = K3Po4 + H2O =>
H3Po4 + 3 KOH = K3Po4 + 3 H2O

Cu + Cl2 = CuCl =>
2 Cu + Cl2 = 2 CuCl

Au2S3 + H2 = Au + H2S =>
Au2S3 + 3 H2 = 2 Au + 3 H2S

CuCl2(aq) + AgNO3(aq) = Cu(NO3)2(aq) + AgCl(s) =>
CuCl2(aq) + 2 AgNO3(aq) = Cu(NO3)2(aq) + 2 AgCl(s)

CuFeS2 + HNO3 = FeSO4 + CuSO4 + NO + H2O =>
3 CuFeS2 + 16 HNO3 = 3 FeSO4 + 3 CuSO4 + 16 NO + 8 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden