WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
KI + NH4NO3 = KNO3 + NH4I =>
KI + NH4NO3 = KNO3 + NH4I

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

BF3 + Li2SO3 = B2(SO3)3 + LiF =>
2 BF3 + 3 Li2SO3 = B2(SO3)3 + 6 LiF

H2O + P2O5 = H3PO4 =>
3 H2O + P2O5 = 2 H3PO4

BaS + PtF2 = BaF2 + PtS =>
BaS + PtF2 = BaF2 + PtS

NaHCO3 = Na2O + CO2 + H2O =>
2 NaHCO3 = Na2O + 2 CO2 + H2O

BaS + PtF2 = BaF2 + PtS =>
BaS + PtF2 = BaF2 + PtS

Al(NO3)3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + HNO3 =>
2 Al(NO3)3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6 HNO3

KNO3 + Zn3(PO4)2 = K3PO4 + Zn(NO3)2 =>
6 KNO3 + Zn3(PO4)2 = 2 K3PO4 + 3 Zn(NO3)2

Al + HCl = AlCl3 + H2 =>
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2

HCl + MnO2 = MnCl2 + H2O + Cl2 =>
4 HCl + MnO2 = MnCl2 + 2 H2O + Cl2

NaCl(aq) + AgNO3(aq) = AgCl(s) + NaNO3 =>
NaCl(aq) + AgNO3(aq) = AgCl(s) + NaNO3

MgO + HCl = MgCl2 + H2O =>
MgO + 2 HCl = MgCl2 + H2O

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

C7H17 + O2 = CO2 + H2O =>
4 C7H17 + 45 O2 = 28 CO2 + 34 H2O

CaBr2 + Na2CO3 = CaCO3 + NaBr =>
CaBr2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2 NaBr

Cu + H2SO4 = CuSO4 + H2O + SO2 =>
Cu + 2 H2SO4 = CuSO4 + 2 H2O + SO2

F2 + Al2O3 = AlF3 + O2 =>
6 F2 + 2 Al2O3 = 4 AlF3 + 3 O2

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

NaF + Br2 = NaBr + F2 =>
2 NaF + Br2 = 2 NaBr + F2

C2H6 + O2 = CO + H2O =>
2 C2H6 + 5 O2 = 4 CO + 6 H2O

BaCl2 + (NH4)2CO3 = BaCO3 + NH4Cl =>
BaCl2 + (NH4)2CO3 = BaCO3 + 2 NH4Cl

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

C12H22O11 + O2 = CO2 + H2O =>
C12H22O11 + 12 O2 = 12 CO2 + 11 H2O

Ca3(PO4)2 + C + SiO2 = CaSiO3 + CO + P4 =>
2 Ca3(PO4)2 + 10 C + 6 SiO2 = 6 CaSiO3 + 10 CO + P4

C5H12 + O2 = CO + H2O =>
2 C5H12 + 11 O2 = 10 CO + 12 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H20 =>
5 CH4 + 5 O2 = 5 CO2 + H20

C5H12 + O2 = CO + H2O =>
2 C5H12 + 11 O2 = 10 CO + 12 H2O

CaCO3 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2CO3 =>
3 CaCO3 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3 H2CO3

HgO = Hg + O2 =>
2 HgO = 2 Hg + O2

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H20 =>
10 C8H18 + 80 O2 = 80 CO2 + 9 H20

NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + HCl =>
2 NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2 HCl

C2H6 + O2 = H2O + CO2 =>
2 C2H6 + 7 O2 = 6 H2O + 4 CO2

NaClO3 = NaCl + O2 =>
2 NaClO3 = 2 NaCl + 3 O2

A1 + ZnC12 = A1C13 + Zn =>
12 A1 + 13 ZnC12 = 12 A1C13 + 13 Zn

NaBr + Cl2 = NaCl + Br2 =>
2 NaBr + Cl2 = 2 NaCl + Br2

K + Cl2 = KCl =>
2 K + Cl2 = 2 KCl

C8H18 + O2 = CO + H2O =>
2 C8H18 + 17 O2 = 16 CO + 18 H2O

H2SO4 = H2O + SO2 + O2 =>
2 H2SO4 = 2 H2O + 2 SO2 + O2

F + NaOH = NaF + O2 + H2O =>
4 F + 4 NaOH = 4 NaF + O2 + 2 H2O

Mg(OH)2 + HCl = MgCl2 + H2O =>
Mg(OH)2 + 2 HCl = MgCl2 + 2 H2O

Ag2S = Ag + S8 =>
8 Ag2S = 16 Ag + S8

As + H2 = AsH3 =>
2 As + 3 H2 = 2 AsH3

Al + HCl = AlCl3 + H2 =>
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2

BF3 + Li2SO3 = B2(SO3)3 + LiF =>
2 BF3 + 3 Li2SO3 = B2(SO3)3 + 6 LiF

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

Al + ZnCl2 = AlCl3 + Zn =>
2 Al + 3 ZnCl2 = 2 AlCl3 + 3 Zn

N2 + F2 = NF3 =>
N2 + 3 F2 = 2 NF3

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Heb je een idee?
Neem contact met ons op


Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden