WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

BaO + H2O = Ba(OH)2 =>
BaO + H2O = Ba(OH)2

Cd + HCl = CdCl2 + H2 =>
Cd + 2 HCl = CdCl2 + H2

Ca(OH)2 + HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O =>
Ca(OH)2 + 2 HNO3 = Ca(NO3)2 + 2 H2O

H2(g) + Cl = HCl(aq) =>
H2(g) + 2 Cl = 2 HCl(aq)

AgNO3 + NaOH = AgOH + NaNO3 =>
AgNO3 + NaOH = AgOH + NaNO3

Na2O + CO2 = Na2CO3 =>
Na2O + CO2 = Na2CO3

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

S{2-} + I2 = I{-} + S8 =>
8 S{2-} + 8 I2 = 16 I{-} + S8

C7H16 + O2 = CO2 + H2O =>
C7H16 + 11 O2 = 7 CO2 + 8 H2O

H2 + N2 = NH3 =>
3 H2 + N2 = 2 NH3

H2(g) + Cl2 = HCl(aq) =>
H2(g) + Cl2 = 2 HCl(aq)

MgCl2 + NH4NO3 = Mg(NO3)2 + NH4Cl =>
MgCl2 + 2 NH4NO3 = Mg(NO3)2 + 2 NH4Cl

Li + FeBr = LiBr + Fe =>
Li + FeBr = LiBr + Fe

HgO + Cl2 = HgCl + O2 =>
2 HgO + Cl2 = 2 HgCl + O2

KCLO3 = KCL + O2 =>
2 KCLO3 = 2 KCL + 3 O2

Na + Br2 = NaBr =>
2 Na + Br2 = 2 NaBr

KOH + H3PO4 = K3PO4 + H2O =>
3 KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3 H2O

NaOH + H3PO4 = Na2HPO4 + H2O =>
2 NaOH + H3PO4 = Na2HPO4 + 2 H2O

Al2O3 = Al + O2 =>
2 Al2O3 = 4 Al + 3 O2

CuCl2H2S = CuS + HCl =>
CuCl2H2S = CuS + 2 HCl

H2SO4 + NaOH = H2O + Na2SO4 =>
H2SO4 + 2 NaOH = 2 H2O + Na2SO4

FeCl3 + NH4OH = Fe(OH)3 + NH4Cl =>
FeCl3 + 3 NH4OH = Fe(OH)3 + 3 NH4Cl

CO + Fe2O3 = Fe + CO2 =>
3 CO + Fe2O3 = 2 Fe + 3 CO2

Fe + Cl = Fe3Cl =>
3 Fe + Cl = Fe3Cl

KCIO = KCI + O2 =>
2 KCIO = 2 KCI + O2

Zn + HCl = ZnCl2 + H =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + 2 H

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Al + HCl = AlCl3 + H2 =>
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2

Ba + H2O = BaH2O2 + H =>
Ba + 2 H2O = BaH2O2 + 2 H

MnO2 + HCl = MnCl2 + H2O + Cl2 =>
MnO2 + 4 HCl = MnCl2 + 2 H2O + Cl2

Na2CO3 + Ca(OH)2 = NaOH + CaCO3 =>
Na2CO3 + Ca(OH)2 = 2 NaOH + CaCO3

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

H2O = H2 + O2 =>
2 H2O = 2 H2 + O2

Li + N2 = Li3N =>
6 Li + N2 = 2 Li3N

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O + NO =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 4 H2O + 2 NO

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Na2O2 + H2O = NaOH + O2 =>
2 Na2O2 + 2 H2O = 4 NaOH + O2

AgNO3 + Na2SO4 = Ag2SO4 + NaNO3 =>
2 AgNO3 + Na2SO4 = Ag2SO4 + 2 NaNO3

KNO3 + H2CO3 = K2CO3 + HNO3 =>
2 KNO3 + H2CO3 = K2CO3 + 2 HNO3

Ca + AlCl3 = CaCl2 + Al =>
3 Ca + 2 AlCl3 = 3 CaCl2 + 2 Al

CO2 + H20 = C2H6 + O2 =>
20 CO2 + 3 H20 = 10 C2H6 + 20 O2

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

C4H10 + O2 = H2O + CO2 =>
2 C4H10 + 13 O2 = 10 H2O + 8 CO2

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

FeCl3 + KOH = KCl + Fe(OH)3 =>
FeCl3 + 3 KOH = 3 KCl + Fe(OH)3

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Na + Cl = NaCl =>
Na + Cl = NaCl

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

CH3OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3OH + 3 O2 = 2 CO2 + 4 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Heb je feedback?
Neem contact met ons op


Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden