WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
K2CO3 + AgNO3 = KNO3 + Ag2CO3 =>
K2CO3 + 2 AgNO3 = 2 KNO3 + Ag2CO3

Cu + AgNO3 = Cu(NO3)2 + Ag =>
Cu + 2 AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2 Ag

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

Ag2O = Ag + O2 =>
2 Ag2O = 4 Ag + O2

LiOH = Li2O + H2O =>
2 LiOH = Li2O + H2O

C4H8 + HBr = C4H9Br =>
C4H8 + HBr = C4H9Br

S8 + O2 = SO3 =>
S8 + 12 O2 = 8 SO3

P4O10 + H2O = H3PO4 =>
P4O10 + 6 H2O = 4 H3PO4

CO2 + H2O = C6H12O6 + O2 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

Cu(NO3)2 = CuO + NO2 + O2 =>
2 Cu(NO3)2 = 2 CuO + 4 NO2 + O2

Al2(SO4)3 + NaOH = Al(OH)3 + Na2SO4 =>
Al2(SO4)3 + 6 NaOH = 2 Al(OH)3 + 3 Na2SO4

AlCl3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + HCl =>
2 AlCl3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6 HCl

FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS2 + 11 O2 = 2 Fe2O3 + 8 SO2

Au + O = AuO =>
Au + O = AuO

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

As(OH)3 + H2SO4 = As2(SO4)3 + H2O =>
2 As(OH)3 + 3 H2SO4 = As2(SO4)3 + 6 H2O

Fe3O4 + H2 = Fe + H2O =>
Fe3O4 + 4 H2 = 3 Fe + 4 H2O

KMnO4 + NaCl + H2SO4 = Cl2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O + Na2SO4 =>
2 KMnO4 + 10 NaCl + 8 H2SO4 = 5 Cl2 + K2SO4 + 2 MnSO4 + 8 H2O + 5 Na2SO4

Au + O = Au2O3 =>
2 Au + 3 O = Au2O3

C3H4 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H4 + 4 O2 = 3 CO2 + 2 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

NaBr + Cl2 = NaCl + Br2 =>
2 NaBr + Cl2 = 2 NaCl + Br2

Al + HCl = AlCl3 + H2 =>
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2

ZnS + O2 = ZnO + SO2 =>
2 ZnS + 3 O2 = 2 ZnO + 2 SO2

Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu =>
Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu

Mg + CO2 = MgO + C =>
2 Mg + CO2 = 2 MgO + C

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Mg + AlCl3 = MgCl2 + Al =>
3 Mg + 2 AlCl3 = 3 MgCl2 + 2 Al

C + Cl2 = CCl4 =>
C + 2 Cl2 = CCl4

C20H42 + Cl2 = C + HCl =>
C20H42 + 21 Cl2 = 20 C + 42 HCl

C + Cl2 = CCl4 =>
C + 2 Cl2 = CCl4

Pb(OH)2 + HCl = H2O + PbCl2 =>
Pb(OH)2 + 2 HCl = 2 H2O + PbCl2

C + Cl2 = CCl4 =>
C + 2 Cl2 = CCl4

NaH2O = H2 + NaOH =>
2 NaH2O = H2 + 2 NaOH

CH4 + O2 = CO2 + H20 =>
5 CH4 + 5 O2 = 5 CO2 + H20

Al2O3 = Al + O2 =>
2 Al2O3 = 4 Al + 3 O2

C + Cl2 = CCl4 =>
C + 2 Cl2 = CCl4

C + Cl2 = CCl4 =>
C + 2 Cl2 = CCl4

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Al + CuSO4 = Cu + Al2(SO4)3 =>
2 Al + 3 CuSO4 = 3 Cu + Al2(SO4)3

C + Cl2 = CCl4 =>
C + 2 Cl2 = CCl4

Fe + HCl = H2 + FeCl2 =>
Fe + 2 HCl = H2 + FeCl2

C + Cl2 = CCl4 =>
C + 2 Cl2 = CCl4

HNO3 + MgCO3 = Mg(NO3)2 + CO2 + H2O =>
2 HNO3 + MgCO3 = Mg(NO3)2 + CO2 + H2O

C + Cl2 = CCl4 =>
C + 2 Cl2 = CCl4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Heb je feedback?
Neem contact met ons op


Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden