WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3 =>
AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3

P4 + O2 = P2O5 =>
P4 + 5 O2 = 2 P2O5

(NH4)2CO3 + H2O = (NH4)2O + H2CO3 =>
(NH4)2CO3 + H2O = (NH4)2O + H2CO3

CaCO3 + HCl = CaCl2 + CO2 + H2O =>
CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + CO2 + H2O

CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O =>
CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O

Fe{3+} + I{-} = Fe{2+} + I2 =>
2 Fe{3+} + 2 I{-} = 2 Fe{2+} + I2

K2SO3 + HNO3 = KNO3 + SO2 + H2O =>
K2SO3 + 2 HNO3 = 2 KNO3 + SO2 + H2O

Ag + HNO3 = AgNO3 + NO + H2O =>
3 Ag + 4 HNO3 = 3 AgNO3 + NO + 2 H2O

A1 + I2 = A1I3 =>
2 A1 + 3 I2 = 2 A1I3

NH4Cl + NaOH = NaCl + NH3 + H2O =>
NH4Cl + NaOH = NaCl + NH3 + H2O

Ca(NO3)2 + H3PO4 = Ca3(PO4)2(s) + HNO3 =>
3 Ca(NO3)2 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2(s) + 6 HNO3

XC2H5 + O2 = XOH + CO2 + H2O =>
2 XC2H5 + 7 O2 = 2 XOH + 4 CO2 + 4 H2O

Mg + Cu(NO3)3 = Cu + Mg(NO3)2 =>
3 Mg + 2 Cu(NO3)3 = 2 Cu + 3 Mg(NO3)2

Ca(NO3)2 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + HNO3 =>
3 Ca(NO3)2 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 HNO3

V2O5 + HCl = VOCl3 + H2O =>
V2O5 + 6 HCl = 2 VOCl3 + 3 H2O

Mg + Cu(NO3)2 = Cu + Mg(NO3)2 =>
Mg + Cu(NO3)2 = Cu + Mg(NO3)2

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

NaCl = Na + Cl2 =>
2 NaCl = 2 Na + Cl2

C2H4 + O2 = CO2 + H2O =>
C2H4 + 3 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

H2O = H2 + O2 =>
2 H2O = 2 H2 + O2

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4 =>
2 NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4

Co(OH)3 + HNO3 = Co(NO3)3 + H2O =>
Co(OH)3 + 3 HNO3 = Co(NO3)3 + 3 H2O

NaOH + HCl = H2O + NaCl =>
NaOH + HCl = H2O + NaCl

Na + HCl = H2 + NaCl =>
2 Na + 2 HCl = H2 + 2 NaCl

K + Cl2 = KCl =>
2 K + Cl2 = 2 KCl

Cd3(PO4)2 + (NH4)2S = CdS + (NH4)3PO4 =>
Cd3(PO4)2 + 3 (NH4)2S = 3 CdS + 2 (NH4)3PO4

C12H22O11 = C + H2OC12H22O11 = C + H2OC12H22O11 = C + H2OC12H22O11 = C + H2OC12H22O11 = C + H2OC12H22O11 = C + H2OC12H22O11 = C + H2O =>
12 C12H22O11 = 12 C + 11 H2OC12H22O11

K + AgCl = Ag + KCl =>
K + AgCl = Ag + KCl

C12H22O11 = C + H2OC12H22O11 = C + H2OC12H22O11 = C + H2OC12H22O11 = C + H2O =>
12 C12H22O11 = 12 C + 11 H2OC12H22O11

C12H22O11 = C + H2O =>
C12H22O11 = 12 C + 11 H2O

K2CO3 + BaCl2 = KCl + BaCO3 =>
K2CO3 + BaCl2 = 2 KCl + BaCO3

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

C6H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H8 + 8 O2 = 6 CO2 + 4 H2O

A1 + I2 = A1I3 =>
2 A1 + 3 I2 = 2 A1I3

Ca(OH)2 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2O =>
3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 H2O

A1 + I2 = A1I3 =>
2 A1 + 3 I2 = 2 A1I3

C3H5(NO3)3 = CO2 + N2 + H2O + O2 =>
4 C3H5(NO3)3 = 12 CO2 + 6 N2 + 10 H2O + O2

CaF2*3Ca3(PO4)2 + H2SO4 + H2O = H3PO4 + HF + CaSO4*2H2O =>
CaF2*3Ca3(PO4)2 + 10 H2SO4 + 20 H2O = 6 H3PO4 + 2 HF + 10 CaSO4*2H2O

PCl5 + H2O = HCl + H3PO4 =>
PCl5 + 4 H2O = 5 HCl + H3PO4

Fe2O3 + CO = Fe3O4 + CO2 =>
3 Fe2O3 + CO = 2 Fe3O4 + CO2

Al + Pb(NO3)2 = Pb + Al(NO3)3 =>
2 Al + 3 Pb(NO3)2 = 3 Pb + 2 Al(NO3)3

C6H5O + C2H4 = C9H8O + H2O =>
8 C6H5O + 3 C2H4 = 6 C9H8O + 2 H2O

KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MnCl2 + 8 H2O + 5 Cl2

Cl2 + NaI = I2 + NaCl =>
Cl2 + 2 NaI = I2 + 2 NaCl

H2 + O2 = H2O(g) =>
2 H2 + O2 = 2 H2O(g)

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

C7H5N3O6 = N + H2O + CO2 + C =>
4 C7H5N3O6 = 12 N + 10 H2O + 7 CO2 + 21 C

Fe + AgC2H3O2 = Ag + Fe(C2H3O2)2 =>
Fe + 2 AgC2H3O2 = 2 Ag + Fe(C2H3O2)2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Heb je feedback?
Neem contact met ons op


Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden