WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
K2CO3 + HF = KF + CO2 + H2O =>
K2CO3 + 2 HF = 2 KF + CO2 + H2O

AgNO3 + FeCl3 = FeNO3 + AgCl3 =>
AgNO3 + FeCl3 = FeNO3 + AgCl3

KCIO3 = KCI + O2 =>
2 KCIO3 = 2 KCI + 3 O2

K2C2O4 + Ba(NO3)2 = BaC2O4 + KNO3 =>
K2C2O4 + Ba(NO3)2 = BaC2O4 + 2 KNO3

NaCl + F2 = NaF + Cl2 =>
2 NaCl + F2 = 2 NaF + Cl2

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

H3PO4 + HCl = PCl5 + H2O =>
H3PO4 + 5 HCl = PCl5 + 4 H2O

H2S + O2 = SO2 + H2O =>
2 H2S + 3 O2 = 2 SO2 + 2 H2O

HCl6 + F = HF + Cl =>
HCl6 + F = HF + 6 Cl

FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS2 + 11 O2 = 2 Fe2O3 + 8 SO2

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

NiSO4 + Cu(NO3)2 = CuSO4 + Ni(NO3)2 =>
NiSO4 + Cu(NO3)2 = CuSO4 + Ni(NO3)2

C10H22 + O22 = CO2 + H2O =>
22 C10H22 + 31 O22 = 220 CO2 + 242 H2O

Ag2O = Ag + O2 =>
2 Ag2O = 4 Ag + O2

Cd(NO3)2 + (NH4)S = CdS2 + NH4NO3 =>
Cd(NO3)2 + 2 (NH4)S = CdS2 + 2 NH4NO3

C10H22 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C10H22 + 31 O2 = 20 CO2 + 22 H2O

Na + I = NaI =>
Na + I = NaI

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

Ca(OH)2 + H3PO4 = H2O + Ca3(PO4)2 =>
3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 = 6 H2O + Ca3(PO4)2

NH3 + NiSO4 = Ni + (NH3)SO4 =>
NH3 + NiSO4 = Ni + (NH3)SO4

C6H12 = C9H18 =>
3 C6H12 = 2 C9H18

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

KCIO3 = KCI + O2 =>
2 KCIO3 = 2 KCI + 3 O2

K2CO3 + HF = KF + CO2 + H2O =>
K2CO3 + 2 HF = 2 KF + CO2 + H2O

Na + I2 = NaI =>
2 Na + I2 = 2 NaI

Cl2 + AlI3 = AlCl3 + I2 =>
3 Cl2 + 2 AlI3 = 2 AlCl3 + 3 I2

NH4NO3 = N2 + O2 + H20 =>
10 NH4NO3 = 10 N2 + 15 O2 + 2 H20

K2CO3 + HF = KF + CO2 + H2O =>
K2CO3 + 2 HF = 2 KF + CO2 + H2O

S8 + O2 = SO3 =>
S8 + 12 O2 = 8 SO3

Al + CuO = Al2O3 + Cu =>
2 Al + 3 CuO = Al2O3 + 3 Cu

H2O + CO2 = C12H22O11 + O2 =>
11 H2O + 12 CO2 = C12H22O11 + 12 O2

B(OH)3 + CH3OH = B(OCH3)3 + H2O =>
B(OH)3 + 3 CH3OH = B(OCH3)3 + 3 H2O

C8H16 = C9H18 =>
9 C8H16 = 8 C9H18

Ca + HBr = CaBr2 + H2 =>
Ca + 2 HBr = CaBr2 + H2

Al + CuO = Al2O3 + Cu =>
2 Al + 3 CuO = Al2O3 + 3 Cu

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

HCl + Zn = ZnCl2 + H2 =>
2 HCl + Zn = ZnCl2 + H2

Al(OH)3 + HBr = AlBr3 + H2O =>
Al(OH)3 + 3 HBr = AlBr3 + 3 H2O

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

HgO + Cl2 = HgCl + O2 =>
2 HgO + Cl2 = 2 HgCl + O2

Al + H2So4 = Al2(So4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2So4 = Al2(So4)3 + 3 H2

CO2 + H2O = C6H12O6 + O2 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

Na2CO3 + Mg(OH)2 = NaOH + MgCO3 =>
Na2CO3 + Mg(OH)2 = 2 NaOH + MgCO3

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

C10H20 = C9H18 =>
9 C10H20 = 10 C9H18

K + O2 = K2O =>
4 K + O2 = 2 K2O

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Heb je een idee?
Neem contact met ons op


Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden