WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

C + F + G = CF2G2 =>
C + 2 F + 2 G = CF2G2

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

LiBr + Cl2 = LiCl + Br2 =>
2 LiBr + Cl2 = 2 LiCl + Br2

NaN3 = Na + N2 =>
2 NaN3 = 2 Na + 3 N2

Al + N2 = AlN =>
2 Al + N2 = 2 AlN

Ag + H2S = Ag2S + H2 =>
2 Ag + H2S = Ag2S + H2

NaOH + Cl2 = NaCl + NaClO + H2O =>
2 NaOH + Cl2 = NaCl + NaClO + H2O

SiO2 + HF = SiF4 + H2O =>
SiO2 + 4 HF = SiF4 + 2 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

F + W + S + P = FW3SP2 =>
F + 3 W + S + 2 P = FW3SP2

Cu + H{+} + NO3{-} = Cu{2+} + NO2 + H2O =>
Cu + 4 H{+} + 2 NO3{-} = Cu{2+} + 2 NO2 + 2 H2O

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2

Cu + H2SO4 = Cu2SO4 + H2O + SO2 =>
2 Cu + 2 H2SO4 = Cu2SO4 + 2 H2O + SO2

Na2B4O7 + H2SO4 + H2O = H3BO3 + Na2SO4 =>
Na2B4O7 + H2SO4 + 5 H2O = 4 H3BO3 + Na2SO4

NaCl + H2O = NaOH + H2 + Cl2 =>
2 NaCl + 2 H2O = 2 NaOH + H2 + Cl2

FeO + C = Fe + CO2 =>
2 FeO + C = 2 Fe + CO2

HNO3 + Mg(OH)2 = H2O + Mg(NO3)2 =>
2 HNO3 + Mg(OH)2 = 2 H2O + Mg(NO3)2

Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

HClO4 + P4O10 = H3PO4 + Cl2O7 =>
12 HClO4 + P4O10 = 4 H3PO4 + 6 Cl2O7

AgBr + GaPO4 = Ag3PO4 + GaBr3 =>
3 AgBr + GaPO4 = Ag3PO4 + GaBr3

Cl2 + KI = KCl + I2 =>
Cl2 + 2 KI = 2 KCl + I2

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

NaCN + H2SO4 = Na2SO4 + HCN =>
2 NaCN + H2SO4 = Na2SO4 + 2 HCN

Rb + RbNO3 = Rb2O + N2 =>
10 Rb + 2 RbNO3 = 6 Rb2O + N2

Rb + RbNO3 = Rb2O + N2 =>
10 Rb + 2 RbNO3 = 6 Rb2O + N2

C5H12 + O2 = CO + H2O =>
2 C5H12 + 11 O2 = 10 CO + 12 H2O

P + O2 = P4O10 =>
4 P + 5 O2 = P4O10

C6H12O6 = C2H5OH + CO2 =>
C6H12O6 = 2 C2H5OH + 2 CO2

H + NO = H2O + N =>
2 H + NO = H2O + N

NaN3 = Na + N2 =>
2 NaN3 = 2 Na + 3 N2

POCl3 + H2O = H3PO4 + HCl =>
POCl3 + 3 H2O = H3PO4 + 3 HCl

PbO2 = PbO + O2 =>
2 PbO2 = 2 PbO + O2

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

Na2CO3 + HNO3 = NaNO3 + CO2 + H2O =>
Na2CO3 + 2 HNO3 = 2 NaNO3 + CO2 + H2O

Cu + H2(SO4) = Cu(SO4)2 + H2O + SO2 =>
Cu + 4 H2(SO4) = Cu(SO4)2 + 4 H2O + 2 SO2

KOH + H3PO4 = K3PO4 + H2O =>
3 KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3 H2O

S + HNO3 = H2SO4 + NO2 + H2O =>
S + 6 HNO3 = H2SO4 + 6 NO2 + 2 H2O

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

Na2SiO3 + HF = H2SiF6 + NaF + H2O =>
Na2SiO3 + 8 HF = H2SiF6 + 2 NaF + 3 H2O

NaOH + Ca(NO3)2 = NaNO3 + Ca(OH)2 =>
2 NaOH + Ca(NO3)2 = 2 NaNO3 + Ca(OH)2

Na2B4O7 + H2SO4 + H2O = H3BO3 + Na2SO4 =>
Na2B4O7 + H2SO4 + 5 H2O = 4 H3BO3 + Na2SO4

C8H18 + O2 = CO + H2O =>
2 C8H18 + 17 O2 = 16 CO + 18 H2O

N2 + O2 = NO2 =>
N2 + 2 O2 = 2 NO2

NaNO3 + AlBr3 = NaBr + Al(NO3)3 =>
3 NaNO3 + AlBr3 = 3 NaBr + Al(NO3)3

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

HgO = Hg + O2 =>
2 HgO = 2 Hg + O2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Heb je een idee?
Neem contact met ons op


Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden