WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Li3N + NH4NO3 = LiNO3 + (NH4)3N =>
Li3N + 3 NH4NO3 = 3 LiNO3 + (NH4)3N

H3PO4 + RbOH = H2O + Rb3PO4 =>
H3PO4 + 3 RbOH = 3 H2O + Rb3PO4

C3H8O + O2 = CO2 + H20 =>
10 C3H8O + 25 O2 = 30 CO2 + 4 H20

FeCl3 + NaOH = Fe(OH)3 + NaCl =>
FeCl3 + 3 NaOH = Fe(OH)3 + 3 NaCl

NaCl + SO2 + H2O + O2 = Na2SO4 + HCl =>
4 NaCl + 2 SO2 + 2 H2O + O2 = 2 Na2SO4 + 4 HCl

B2O3 + H2O = B(OH)3 =>
B2O3 + 3 H2O = 2 B(OH)3

Na + O2 = Na2O =>
4 Na + O2 = 2 Na2O

POCl3 + Cl2 = PCl5 + O2 =>
2 POCl3 + 2 Cl2 = 2 PCl5 + O2

Li3N + NH4NO3 = LiNO3 + (NH4)3N =>
Li3N + 3 NH4NO3 = 3 LiNO3 + (NH4)3N

H2S + Pb(NO3)2 = PbS + HNO3 =>
H2S + Pb(NO3)2 = PbS + 2 HNO3

SnS2 + HCl = H2SnCl6 + H2S =>
SnS2 + 6 HCl = H2SnCl6 + 2 H2S

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3 =>
HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3

C3H7N2O7 + O2 = CO2 + H2O + N2 =>
4 C3H7N2O7 + 5 O2 = 12 CO2 + 14 H2O + 4 N2

Pb(OH)4 + Cu2O = PbO2 + Cu(OH) =>
Pb(OH)4 + 2 Cu2O = PbO2 + 4 Cu(OH)

Pb(OH)4 + Cu2O = PbO2 + Cu(OH) =>
Pb(OH)4 + 2 Cu2O = PbO2 + 4 Cu(OH)

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

Li3N + NH4No3 = LiNo3 + (NH4)3N =>
Li3N + 3 NH4No3 = 3 LiNo3 + (NH4)3N

Li3N + NH4NO3 = LiNO3 + (NH4)3N =>
Li3N + 3 NH4NO3 = 3 LiNO3 + (NH4)3N

LiBF4 + H2O = H3BO3 + HF + LiF =>
LiBF4 + 3 H2O = H3BO3 + 3 HF + LiF

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

Fe(NO3)3 + NH3 + H2O = Fe(OH)3 + NH4NO3 =>
Fe(NO3)3 + 3 NH3 + 3 H2O = Fe(OH)3 + 3 NH4NO3

Al + Fe3N2 = AlN + Fe =>
2 Al + Fe3N2 = 2 AlN + 3 Fe

BaO2 + H2SO4 = BaSO4 + H2O2 =>
BaO2 + H2SO4 = BaSO4 + H2O2

KOH + H2SO4 = H2O + K2SO4 =>
2 KOH + H2SO4 = 2 H2O + K2SO4

C5H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C5H12 + 8 O2 = 5 CO2 + 6 H2O

Ba(CN)2 + H2SO4 = BaSO4 + HCN =>
Ba(CN)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2 HCN

NaHCO3 + HCl = NaCl + H2CO3 =>
NaHCO3 + HCl = NaCl + H2CO3

SiO2 + C = CO2 + SiC =>
SiO2 + 2 C = CO2 + SiC

Al2(SO4)3 + NaCHO3 = Al(OH)3 + Na2SO4 + CO2 =>
Al2(SO4)3 + 6 NaCHO3 = 2 Al(OH)3 + 3 Na2SO4 + 6 CO2

PbO2 = O + PbO =>
PbO2 = O + PbO

P4O10 + H2O = H3PO4 =>
P4O10 + 6 H2O = 4 H3PO4

Fe2O3 + CO = CO2 + Fe =>
Fe2O3 + 3 CO = 3 CO2 + 2 Fe

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

NaCl + PbNO3 = PbCl + NaNO3 =>
NaCl + PbNO3 = PbCl + NaNO3

O2 + P4 + Cl2 = POCl3 =>
2 O2 + P4 + 6 Cl2 = 4 POCl3

Fe2O3 + CO = CO2 + Fe =>
Fe2O3 + 3 CO = 3 CO2 + 2 Fe

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

Cr(NO2)2 + (NH4)2(SO4) = Cr(SO4) + NH4(NO2) =>
Cr(NO2)2 + (NH4)2(SO4) = Cr(SO4) + 2 NH4(NO2)

H2SO4 + KOH = K2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 KOH = K2SO4 + 2 H2O

Cr + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + H2 =>
2 Cr + 3 H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3 H2

CS2 + Cl2 = CCl4 + S2Cl2 =>
CS2 + 3 Cl2 = CCl4 + S2Cl2

NpF3 + O2 + HF = NpF4 + H2O =>
4 NpF3 + O2 + 4 HF = 4 NpF4 + 2 H2O

C3H6O + O2 = CO2 + H2O =>
C3H6O + 4 O2 = 3 CO2 + 3 H2O

P4 + O2 = P2O5 =>
P4 + 5 O2 = 2 P2O5

C3H6O + O2 = CO2 + H2O =>
C3H6O + 4 O2 = 3 CO2 + 3 H2O

H3PO4 + Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + 6 H2O

P4 + Cl2 = PCl5 =>
P4 + 10 Cl2 = 4 PCl5

P2O5 + H2O = H3PO4 =>
P2O5 + 3 H2O = 2 H3PO4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Suggesties?
Neem contact met ons op


Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden