WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Li + H2O = Li(OH) + H2 =>
2 Li + 2 H2O = 2 Li(OH) + H2

As2O3 + H2S = As2S3 + H2O =>
As2O3 + 3 H2S = As2S3 + 3 H2O

C3H6 + NH3 + O2 = C3H3N + H2O =>
2 C3H6 + 2 NH3 + 3 O2 = 2 C3H3N + 6 H2O

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

C3H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C3H6 + 9 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

Fe + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2 =>
2 Fe + 3 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3 H2

Cl2 + NaOH = NaCl + NaClO3 + H2O =>
3 Cl2 + 6 NaOH = 5 NaCl + NaClO3 + 3 H2O

Mg + Ca(OH)2 = Mg(OH) + Ca =>
2 Mg + Ca(OH)2 = 2 Mg(OH) + Ca

Mg + Ca(OH) = Mg(OH) + Ca =>
Mg + Ca(OH) = Mg(OH) + Ca

CaSO4 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2SO4 =>
3 CaSO4 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3 H2SO4

CaSO4 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2SO4 =>
3 CaSO4 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3 H2SO4

B2Br6 + HNO3 = B(NO3)3 + HBr =>
B2Br6 + 6 HNO3 = 2 B(NO3)3 + 6 HBr

P + O2 = P4O10 =>
4 P + 5 O2 = P4O10

Ca + HCl2 = CaCl2 + H =>
Ca + HCl2 = CaCl2 + H

C3H6O + O2 = CO2 + H2O =>
C3H6O + 4 O2 = 3 CO2 + 3 H2O

XeF6 + H2O = XeO3 + HF =>
XeF6 + 3 H2O = XeO3 + 6 HF

BF3 + Li2SO3 = B2(SO3)3 + LiF =>
2 BF3 + 3 Li2SO3 = B2(SO3)3 + 6 LiF

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

CuBr2 + K2SO4 = CuSO4 + KBr =>
CuBr2 + K2SO4 = CuSO4 + 2 KBr

ZnSO4 + Li2CO3 = ZnCO3 + Li2SO4 =>
ZnSO4 + Li2CO3 = ZnCO3 + Li2SO4

C4H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C4H8 + 6 O2 = 4 CO2 + 4 H2O

(NH4)3PO4 + Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + NH4NO3 =>
4 (NH4)3PO4 + 3 Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + 12 NH4NO3

ZnSO4 + Li2CO3 = ZnCO3 + Li2SO4 =>
ZnSO4 + Li2CO3 = ZnCO3 + Li2SO4

CaCl2 + K3PO4 = Ca3(PO4)2 + KCl =>
3 CaCl2 + 2 K3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 KCl

SeCl6 + O2 = SeO2 + Cl2 =>
SeCl6 + O2 = SeO2 + 3 Cl2

XeO3 + OH = HXeO4 =>
XeO3 + OH = HXeO4

V2O5 + HCl = VOCl3 + H2O =>
V2O5 + 6 HCl = 2 VOCl3 + 3 H2O

Pb(NO3)2 + Na(OH) = Pb(OH)2 + Na(NO3) =>
Pb(NO3)2 + 2 Na(OH) = Pb(OH)2 + 2 Na(NO3)

KCl + H2SO4 = K2SO4 + HCl =>
2 KCl + H2SO4 = K2SO4 + 2 HCl

Mg(NO3)2 + CaI = Ca(NO3)2 + MgI =>
Mg(NO3)2 + CaI = Ca(NO3)2 + MgI

HNO3 + I2 = HIO3 + NO2 + H2O =>
10 HNO3 + I2 = 2 HIO3 + 10 NO2 + 4 H2O

Hg2Cl2 + HI = Hg2I2 + HCl =>
Hg2Cl2 + 2 HI = Hg2I2 + 2 HCl

CuCl2 + KI = I2 + CuCl + KCl =>
2 CuCl2 + 2 KI = I2 + 2 CuCl + 2 KCl

Fe2O3 + H2 = Fe + H2O =>
Fe2O3 + 3 H2 = 2 Fe + 3 H2O

C12H22O11 + O2 = CO2 + H2O =>
C12H22O11 + 12 O2 = 12 CO2 + 11 H2O

Fe + CuCl2 = FeCl3 + Cu =>
2 Fe + 3 CuCl2 = 2 FeCl3 + 3 Cu

Ca + HCl = CaCl2 + H2 =>
Ca + 2 HCl = CaCl2 + H2

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

Al(OH)3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2O =>
2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6 H2O

K + Cl2 = KCl =>
2 K + Cl2 = 2 KCl

PBr5 + H2O = H3PO4 + HBr =>
PBr5 + 4 H2O = H3PO4 + 5 HBr

NH3 + O2 = N + H2O =>
4 NH3 + 3 O2 = 4 N + 6 H2O

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO2 + H2O =>
Cu + 4 HNO3 = Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Hg2CO3 = Hg + HgO + CO2 =>
Hg2CO3 = Hg + HgO + CO2

Na + O2 = NaO =>
2 Na + O2 = 2 NaO

Na + O2 = NaO2 =>
Na + O2 = NaO2

KI + H2SO4 = H2S + I2 + K2SO4 + H2O =>
8 KI + 5 H2SO4 = H2S + 4 I2 + 4 K2SO4 + 4 H2O

SO3 + H2O = H2SO4 =>
SO3 + H2O = H2SO4

Ag(NO3) + KI = AgI + K(NO3) =>
Ag(NO3) + KI = AgI + K(NO3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Suggesties?
Neem contact met ons op


Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden