WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
K(ClO3) = KCl + O =>
K(ClO3) = KCl + 3 O

SiF4 + H2O = H2SiF6 + H2SiO3 =>
3 SiF4 + 3 H2O = 2 H2SiF6 + H2SiO3

KOH + Co3(PO4)2 = K3PO4 + Co(OH)2 =>
6 KOH + Co3(PO4)2 = 2 K3PO4 + 3 Co(OH)2

SeCl6 + O2 = SeO2 + Cl2 =>
SeCl6 + O2 = SeO2 + 3 Cl2

Ag2O = Ag + O2 =>
2 Ag2O = 4 Ag + O2

KI + Pb(NO3)2 = PbI2 + KNO3 =>
2 KI + Pb(NO3)2 = PbI2 + 2 KNO3

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

Ag2O = Ag + O2 =>
2 Ag2O = 4 Ag + O2

K + H2O = H + KOH =>
K + H2O = H + KOH

CaO + CO2 = CaCO3 =>
CaO + CO2 = CaCO3

LiOH + H2SO4 = Li2SO4 + H2O =>
2 LiOH + H2SO4 = Li2SO4 + 2 H2O

Al + H3PO4 = AlPO4 + H2 =>
2 Al + 2 H3PO4 = 2 AlPO4 + 3 H2

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

Li3N + NH4NO3 = LiNO3 + (NH4)3N =>
Li3N + 3 NH4NO3 = 3 LiNO3 + (NH4)3N

Si2H3 + O2 = SiO2 + H2O =>
4 Si2H3 + 11 O2 = 8 SiO2 + 6 H2O

S8 + O2 = SO3 =>
S8 + 12 O2 = 8 SO3

PbCrO4 + HCl + FeSO4 = PbCl2 + Cr2(SO4)3 + FeCl3 + H2O + Fe2(SO4)3 =>
2 PbCrO4 + 16 HCl + 6 FeSO4 = 2 PbCl2 + Cr2(SO4)3 + 4 FeCl3 + 8 H2O + Fe2(SO4)3

NaCl(aq) + H2SO4 = HCl(g) + Na2SO4(aq) =>
2 NaCl(aq) + H2SO4 = 2 HCl(g) + Na2SO4(aq)

H2SO4 + HI = H2S + I2 + H2O =>
H2SO4 + 8 HI = H2S + 4 I2 + 4 H2O

Ba + N = Ba3N2 =>
3 Ba + 2 N = Ba3N2

KBr + H2SO4 + MnO2 = KHSO4 + MnSO4 + H2O + Br2 =>
2 KBr + 3 H2SO4 + MnO2 = 2 KHSO4 + MnSO4 + 2 H2O + Br2

Pb + H3(PO4) = H2 + Pb(PO4)2 =>
Pb + 2 H3(PO4) = 3 H2 + Pb(PO4)2

FeCl3 + NaOH = Fe(OH)3 + NaCl =>
FeCl3 + 3 NaOH = Fe(OH)3 + 3 NaCl

NaOH + Al2(SO3)3 = Na2SO3 + Al(OH)3 =>
6 NaOH + Al2(SO3)3 = 3 Na2SO3 + 2 Al(OH)3

IrCl3 + NaOH = Ir2O3 + HCl + NaCl =>
2 IrCl3 + 3 NaOH = Ir2O3 + 3 HCl + 3 NaCl

FeCl3 + NaOH = Fe(OH)3 + NaCl =>
FeCl3 + 3 NaOH = Fe(OH)3 + 3 NaCl

Ba + N2 = Ba3N2 =>
3 Ba + N2 = Ba3N2

FeBr3 + (NH4)2S = Fe2S3 + (NH4)Br =>
2 FeBr3 + 3 (NH4)2S = Fe2S3 + 6 (NH4)Br

MoO3 + Zn + H2SO4 = Mo2O3 + ZnSO4 + H2O =>
2 MoO3 + 3 Zn + 3 H2SO4 = Mo2O3 + 3 ZnSO4 + 3 H2O

P + O2 = P2O5 =>
4 P + 5 O2 = 2 P2O5

Ce(IO3)4 + H2C2O4 = Ce2(C2O4)3 + I2 + CO2 + H2O =>
2 Ce(IO3)4 + 24 H2C2O4 = Ce2(C2O4)3 + 4 I2 + 42 CO2 + 24 H2O

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

Cu2S + HNO3 = Cu(NO3)2 + CuSO4 + NO2 + H2O =>
Cu2S + 12 HNO3 = Cu(NO3)2 + CuSO4 + 10 NO2 + 6 H2O

SiH4 + NH3 = Si3N4 + H2 =>
3 SiH4 + 4 NH3 = Si3N4 + 12 H2

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

Ca + H2O = Ca(OH)2 + H2 =>
Ca + 2 H2O = Ca(OH)2 + H2

Al + Br2 = AlBr3 =>
2 Al + 3 Br2 = 2 AlBr3

Al + FeO = Al2O3 + Fe =>
2 Al + 3 FeO = Al2O3 + 3 Fe

Ag2O = Ag + O2 =>
2 Ag2O = 4 Ag + O2

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

NaPO4 + AlCO3 = NaCO3 + AlPO4 =>
NaPO4 + AlCO3 = NaCO3 + AlPO4

MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O =>
MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O

C5H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C5H12 + 8 O2 = 5 CO2 + 6 H2O

CO2 + H2O = C6H12O6 + O2 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

NaPO4 + AlCO3 = NaCO3 + AlPO4 =>
NaPO4 + AlCO3 = NaCO3 + AlPO4

NaPO4 + AlCO3 = NaCO3 + AlPO4 =>
NaPO4 + AlCO3 = NaCO3 + AlPO4

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

CO2 + H2O = C6H12O6 + O2 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Heb je feedback?
Neem contact met ons op


Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden