WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
NaCl + CaO = Na2O + CaCl2 =>
2 NaCl + CaO = Na2O + CaCl2

K2O + H2O = KOH =>
K2O + H2O = 2 KOH

Cu + HNO3 = Cu(NO3)3 + NO2 + H2O =>
Cu + 6 HNO3 = Cu(NO3)3 + 3 NO2 + 3 H2O

Ag(N3)3 + K3PO4 = Ag3(PO4)3 + KN3 =>
3 Ag(N3)3 + 3 K3PO4 = Ag3(PO4)3 + 9 KN3

H2SO4 + NaNO2 = HNO2 + Na2SO4 =>
H2SO4 + 2 NaNO2 = 2 HNO2 + Na2SO4

CaCO3 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2CO3 =>
3 CaCO3 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3 H2CO3

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

I2O + CO = CO2 + I2 =>
I2O + CO = CO2 + I2

MgSO4 + AlCl3 = MgCl2 + Al2(SO4)3 =>
3 MgSO4 + 2 AlCl3 = 3 MgCl2 + Al2(SO4)3

HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2 =>
2 HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2

Li2O + H2O = LiOH =>
Li2O + H2O = 2 LiOH

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

CaC2 + H2O = C2H2 + Ca(OH)2 =>
CaC2 + 2 H2O = C2H2 + Ca(OH)2

Al + HCl = AlCl3 + H2 =>
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2

BF3 + Li2SO3 = B2(SO3)3 + LiF =>
2 BF3 + 3 Li2SO3 = B2(SO3)3 + 6 LiF

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

I2O5 + CO = CO2 + I2 =>
I2O5 + 5 CO = 5 CO2 + I2

Sn(NO2)4 + PtN4 = SnN4 + Pt(NO2)4 =>
Sn(NO2)4 + PtN4 = SnN4 + Pt(NO2)4

NaCl = Na + Cl2 =>
2 NaCl = 2 Na + Cl2

(NH4)3PO4 + Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + NH4NO3 =>
4 (NH4)3PO4 + 3 Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + 12 NH4NO3

Li3N + NH4NO3 = LiNO3 + (NH4)3N =>
Li3N + 3 NH4NO3 = 3 LiNO3 + (NH4)3N

Ca3(PO4)2 + Na(NO3) = Na3PO4 + Ca(NO3)2 =>
Ca3(PO4)2 + 6 Na(NO3) = 2 Na3PO4 + 3 Ca(NO3)2

BaO + H2O = Ba(OH)2 =>
BaO + H2O = Ba(OH)2

BF3 + Li2SO3 = B2(SO3)3 + LiF =>
2 BF3 + 3 Li2SO3 = B2(SO3)3 + 6 LiF

FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS2 + 11 O2 = 2 Fe2O3 + 8 SO2

Ca3(PO4)2 + H2SO4 = CaSO4 + Ca(H2PO4)2 =>
Ca3(PO4)2 + 2 H2SO4 = 2 CaSO4 + Ca(H2PO4)2

CaCl2(aq) + Na2CO3(aq) = NaCl(aq) + CaCO3(s) =>
CaCl2(aq) + Na2CO3(aq) = 2 NaCl(aq) + CaCO3(s)

P + O2 = P2O5 =>
4 P + 5 O2 = 2 P2O5

Al + CuO = Al2O3 + Cu =>
2 Al + 3 CuO = Al2O3 + 3 Cu

HNO3 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + H2O =>
2 HNO3 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + 2 H2O

FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS2 + 11 O2 = 2 Fe2O3 + 8 SO2

Ba(NO3)2 + KCl = BaCl2 + KNO3 =>
Ba(NO3)2 + 2 KCl = BaCl2 + 2 KNO3

HNO3 + NaHCO3 = NaNO3 + H2O + CO2 =>
HNO3 + NaHCO3 = NaNO3 + H2O + CO2

CaC2 + H2O = C2H2 + Ca(OH)2 =>
CaC2 + 2 H2O = C2H2 + Ca(OH)2

K2CrO4 + Ba(NO3)2 = KNO3 + BaCrO4 =>
K2CrO4 + Ba(NO3)2 = 2 KNO3 + BaCrO4

ZnOH + HSO4 = ZnSO4 + H2O =>
ZnOH + HSO4 = ZnSO4 + H2O

KBr + Fe(OH)3 = KOH + FeBr3 =>
3 KBr + Fe(OH)3 = 3 KOH + FeBr3

FeS2 + O2 = Fe2O3 + S02 =>
4 FeS2 + 3 O2 = 2 Fe2O3 + 4 S02

NA + H2O = NAOH + H2 =>
2 NA + 2 H2O = 2 NAOH + H2

Ca + HCl = CaCl2 + H2 =>
Ca + 2 HCl = CaCl2 + H2

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

H2O + O2 = H2O2 =>
2 H2O + O2 = 2 H2O2

H3PO4 = H4P2O7 + H2O =>
2 H3PO4 = H4P2O7 + H2O

(NH4)3PO4 + Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + NH4NO3 =>
4 (NH4)3PO4 + 3 Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + 12 NH4NO3

Ni(ClO3)2 = NiCl2 + O2 =>
Ni(ClO3)2 = NiCl2 + 3 O2

Cu + H2SO4 = Cu2(SO4)2 + H2O + S2 =>
6 Cu + 8 H2SO4 = 3 Cu2(SO4)2 + 8 H2O + S2

H3PO4 + HCl = PCl5 + H2O =>
H3PO4 + 5 HCl = PCl5 + 4 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Suggesties?
Neem contact met ons op


Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden