WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Rb + RbNO3 = Rb2O + N2 =>
10 Rb + 2 RbNO3 = 6 Rb2O + N2

NiSO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4 + Ni(NO3)2 =>
NiSO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4 + Ni(NO3)2

CO + O2 = CO2 =>
2 CO + O2 = 2 CO2

H3BO3 = H4B6O11 + H2O =>
6 H3BO3 = H4B6O11 + 7 H2O

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

H2SO4 + K2CrO4 = K2SO4 + H2CrO4 =>
H2SO4 + K2CrO4 = K2SO4 + H2CrO4

Ca + GdF3 = Gd + CaF2 =>
3 Ca + 2 GdF3 = 2 Gd + 3 CaF2

AgNO3 + KCI = AgCI + KNO3 =>
AgNO3 + KCI = AgCI + KNO3

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

FeCl3 + NaOH = Fe(OH)3 + NaCl =>
FeCl3 + 3 NaOH = Fe(OH)3 + 3 NaCl

C7H16 + O2 = CO2 + H2O =>
C7H16 + 11 O2 = 7 CO2 + 8 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

H2SO4 + K2CrO4 = K2SO4 + H2CrO4 =>
H2SO4 + K2CrO4 = K2SO4 + H2CrO4

KBr + Cl2 = KCl + Br2 =>
2 KBr + Cl2 = 2 KCl + Br2

Te + NaOH = TeO2 + Na + H2O =>
Te + 4 NaOH = TeO2 + 4 Na + 2 H2O

Sb2O3 + C = CO + Sb =>
Sb2O3 + 3 C = 3 CO + 2 Sb

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

C6H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H6 + 15 O2 = 12 CO2 + 6 H2O

CaO + H2O = Ca(OH)2 =>
CaO + H2O = Ca(OH)2

C2H3O2Br + O2 = CO2 + H2O + Br2 =>
4 C2H3O2Br + 7 O2 = 8 CO2 + 6 H2O + 2 Br2

Na + Cl2 = NaCl =>
2 Na + Cl2 = 2 NaCl

CH3CH2OH + O2 = CO2 + H2O =>
CH3CH2OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

HClO4 + P4O10 = H3PO4 + Cl2O7 =>
12 HClO4 + P4O10 = 4 H3PO4 + 6 Cl2O7

Pb(NO3)2 + K2CrO4 = PbCrO4 + KNO3 =>
Pb(NO3)2 + K2CrO4 = PbCrO4 + 2 KNO3

H2SO4 + K2C2O4 = K2SO4 + H2C2O4 =>
H2SO4 + K2C2O4 = K2SO4 + H2C2O4

Ca3(PO4)2 + H2SO4 = CaSO4 + Ca(H2PO4)2 =>
Ca3(PO4)2 + 2 H2SO4 = 2 CaSO4 + Ca(H2PO4)2

AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3 =>
AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

C4H8 = C9H18 =>
9 C4H8 = 4 C9H18

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

Zn + SnN4O12 = ZnN2O6 + Sn =>
2 Zn + SnN4O12 = 2 ZnN2O6 + Sn

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

KCIO3(aq) = KCI(aq) + O2(g) =>
2 KCIO3(aq) = 2 KCI(aq) + 3 O2(g)

H2SO4 + LiOH = Li2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 LiOH = Li2SO4 + 2 H2O

C2H3O2Br + O2 = CO2 + H2O + Br2 =>
4 C2H3O2Br + 7 O2 = 8 CO2 + 6 H2O + 2 Br2

H2SO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4 + HNO3 =>
H2SO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4 + 2 HNO3

C2H3O2Br + O2 = CO2 + H2O + Br2 =>
4 C2H3O2Br + 7 O2 = 8 CO2 + 6 H2O + 2 Br2

P + O2 = P2O5 =>
4 P + 5 O2 = 2 P2O5

Na + H2O = NaOH + H2 = =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2 =>
2 NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2

Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + H2O =>
Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2 H2O

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

Ca + CuCl = Cu + CaCl =>
Ca + CuCl = Cu + CaCl

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Al4C3 + H2O = CH4 + Al(OH)3 =>
Al4C3 + 12 H2O = 3 CH4 + 4 Al(OH)3

Cd(NO3)2 + NH4S = CdS2 + NH4NO3 =>
Cd(NO3)2 + 2 NH4S = CdS2 + 2 NH4NO3

Mg + P4 = Mg3P2 =>
6 Mg + P4 = 2 Mg3P2

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Suggesties?
Neem contact met ons op


Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden