WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
CO + H2 = CH3OH =>
CO + 2 H2 = CH3OH

HgO = Hg + O2 =>
2 HgO = 2 Hg + O2

Na + H2O = Na(OH) + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 Na(OH) + H2

C7H6O2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C7H6O2 + 15 O2 = 14 CO2 + 6 H2O

(NH4)2S(aq) + Co(NO3)2(aq) = CoS(s) + NH4NO3(aq) =>
(NH4)2S(aq) + Co(NO3)2(aq) = CoS(s) + 2 NH4NO3(aq)

SiCl4 + H2O = H4SiO4 + HCl =>
SiCl4 + 4 H2O = H4SiO4 + 4 HCl

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

AlBr3 + K2SO4 = KBr + Al2(SO4)3 =>
2 AlBr3 + 3 K2SO4 = 6 KBr + Al2(SO4)3

PCl5 + H2O = HCl + H3PO4 =>
PCl5 + 4 H2O = 5 HCl + H3PO4

AlCl3 = Al + Cl2 =>
2 AlCl3 = 2 Al + 3 Cl2

Al + Br = AlBr3 =>
Al + 3 Br = AlBr3

C7H6O2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C7H6O2 + 15 O2 = 14 CO2 + 6 H2O

Al + F2 = AlF =>
2 Al + F2 = 2 AlF

Ba2 + F2 = BaF =>
Ba2 + F2 = 2 BaF

CaCO3 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2CO3 =>
3 CaCO3 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3 H2CO3

Al + F2 = AlF3 =>
2 Al + 3 F2 = 2 AlF3

Al + F2 = AlF3 =>
2 Al + 3 F2 = 2 AlF3

N2 + O2 = N2O =>
2 N2 + O2 = 2 N2O

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

Li + O2 = Li2O =>
4 Li + O2 = 2 Li2O

Fe + O = Fe2O3 =>
2 Fe + 3 O = Fe2O3

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

Ca3(PO4)2 + H2SO4 = CaSO4 + Ca(H2PO4)2 =>
Ca3(PO4)2 + 2 H2SO4 = 2 CaSO4 + Ca(H2PO4)2

O + Fe = Fe2O3 =>
3 O + 2 Fe = Fe2O3

K + HCL = KCL + H2 =>
2 K + 2 HCL = 2 KCL + H2

Ga + H2SO4 = Ga2(SO4)3 + H2 =>
2 Ga + 3 H2SO4 = Ga2(SO4)3 + 3 H2

H3PO4 + KOH = K3PO4 + H2O =>
H3PO4 + 3 KOH = K3PO4 + 3 H2O

FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS2 + 11 O2 = 2 Fe2O3 + 8 SO2

Fe + H2O = Fe3O4 + H2 =>
3 Fe + 4 H2O = Fe3O4 + 4 H2

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

Ca(OH)2 + HBr = CaBr2 + H2O =>
Ca(OH)2 + 2 HBr = CaBr2 + 2 H2O

K + HCl = KCl + H2 =>
2 K + 2 HCl = 2 KCl + H2

FeCl3 + NaOH = Fe(OH)3 + NaCl =>
FeCl3 + 3 NaOH = Fe(OH)3 + 3 NaCl

HCl = Cl2 + H2 =>
2 HCl = Cl2 + H2

Fe + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2 =>
2 Fe + 3 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3 H2

Zn + HCl = H + ZnCl2 =>
Zn + 2 HCl = 2 H + ZnCl2

CaO + HCl = CaCl2 + H2O =>
CaO + 2 HCl = CaCl2 + H2O

CaC2 + H2O = C2H2 + Ca(OH)2 =>
CaC2 + 2 H2O = C2H2 + Ca(OH)2

NaCl + KMnO4 + H2SO4 = Cl2 + MnSO4 + K2SO4 + Na2SO4 + H2O =>
10 NaCl + 2 KMnO4 + 8 H2SO4 = 5 Cl2 + 2 MnSO4 + K2SO4 + 5 Na2SO4 + 8 H2O

CO2 + H2O = C6H12O6 + O2 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

K + B2O3 = K2O + B =>
6 K + B2O3 = 3 K2O + 2 B

Fe3O4 + H2 = Fe + H2O =>
Fe3O4 + 4 H2 = 3 Fe + 4 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

C3H6 + O2 = H2O + CO2 =>
2 C3H6 + 9 O2 = 6 H2O + 6 CO2

Si2H3 + O2 = SiO2 + H2O =>
4 Si2H3 + 11 O2 = 8 SiO2 + 6 H2O

Fe3O4 + H2 = Fe + H2O =>
Fe3O4 + 4 H2 = 3 Fe + 4 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Heb je feedback?
Neem contact met ons op


Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden