WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
AlS + HCl = AlCl + HS =>
AlS + HCl = AlCl + HS

AlS + HCl = AlCl + HS =>
AlS + HCl = AlCl + HS

AlS + HCl = AlCl + HS =>
AlS + HCl = AlCl + HS

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

Ba + N3 = Ba3N2 =>
9 Ba + 2 N3 = 3 Ba3N2

Al(OH)3 = Al2O3 + H2O =>
2 Al(OH)3 = Al2O3 + 3 H2O

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

Ca(OH)2 + H3PO4 = H2O + Ca3(PO4)2 =>
3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 = 6 H2O + Ca3(PO4)2

AgNO3 + H2SO4 = Ag2SO4 + HNO3 =>
2 AgNO3 + H2SO4 = Ag2SO4 + 2 HNO3

HCl + K2CO3 = KCl + H2O + CO2 =>
2 HCl + K2CO3 = 2 KCl + H2O + CO2

Al(OH)3 + HCl = AlCl3 + H2O =>
Al(OH)3 + 3 HCl = AlCl3 + 3 H2O

Cr + S8 = Cr2S3 =>
16 Cr + 3 S8 = 8 Cr2S3

NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O =>
2 NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O

Fe(OH)3 = Fe2O3 + H2O =>
2 Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3 H2O

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

K2SO4 + H2O = KOH + H2SO4 =>
K2SO4 + 2 H2O = 2 KOH + H2SO4

Eu + HF = EuF3 + H2 =>
2 Eu + 6 HF = 2 EuF3 + 3 H2

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = CaSiO3 + CO + P =>
Ca3(PO4)2 + 3 SiO2 + 5 C = 3 CaSiO3 + 5 CO + 2 P

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

KNO3 + PbI2 = Pb(NO3)2 + KI =>
2 KNO3 + PbI2 = Pb(NO3)2 + 2 KI

H3PO4 + Ca(OH)2 = H2O + Ca3(PO4)2 =>
2 H3PO4 + 3 Ca(OH)2 = 6 H2O + Ca3(PO4)2

Zn + AgNO3 = Zn(NO3)2 + Ag =>
Zn + 2 AgNO3 = Zn(NO3)2 + 2 Ag

Fe3O4 + Al = Al2O3 + Fe =>
3 Fe3O4 + 8 Al = 4 Al2O3 + 9 Fe

Na + I2 = NaI =>
2 Na + I2 = 2 NaI

Cu + HSO4 = CuSO4 + H2O + SO2 =>
3 Cu + 4 HSO4 = 3 CuSO4 + 2 H2O + SO2

N2 + O2 = N2O =>
2 N2 + O2 = 2 N2O

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

KI + Cl2 = KCl + I2 =>
2 KI + Cl2 = 2 KCl + I2

P + O2 = P4O10 =>
4 P + 5 O2 = P4O10

NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4 =>
2 NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4

Ca + H2O = CaOH + H2 =>
2 Ca + 2 H2O = 2 CaOH + H2

HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + H2O =>
2 HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2 H2O

Zn(OH)2 + H3PO4 = Zn3(PO4)2 + H2O =>
3 Zn(OH)2 + 2 H3PO4 = Zn3(PO4)2 + 6 H2O

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

C5H9O + O2 = CO2 + H2O =>
4 C5H9O + 27 O2 = 20 CO2 + 18 H2O

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

FeS + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS + 7 O2 = 2 Fe2O3 + 4 SO2

K3PO4 + HCl = KCl + H3PO4 =>
K3PO4 + 3 HCl = 3 KCl + H3PO4

Pb + H3PO4 = H2 + Pb2(PO4)2 =>
2 Pb + 2 H3PO4 = 3 H2 + Pb2(PO4)2

K3PO4 + HCl = KCl + H3PO4 =>
K3PO4 + 3 HCl = 3 KCl + H3PO4

C7H6O2 + O2 = CO2 + H20 =>
10 C7H6O2 + 60 O2 = 70 CO2 + 3 H20

K3PO4 + HCl = KCl + H3PO4 =>
K3PO4 + 3 HCl = 3 KCl + H3PO4

S + O2 = SO3 =>
2 S + 3 O2 = 2 SO3

KI + Pb(NO3)2 = KNO3 + PbI2 =>
2 KI + Pb(NO3)2 = 2 KNO3 + PbI2

KCl + F2 = KF + Cl =>
2 KCl + F2 = 2 KF + 2 Cl

CH3CH2OH + O2 = CO2 + H2O =>
CH3CH2OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

C3H5(NO3)3 = CO2 + H2O + N2 + O2 =>
4 C3H5(NO3)3 = 12 CO2 + 10 H2O + 6 N2 + O2

FeS + HCl = FeCl2 + H2S =>
FeS + 2 HCl = FeCl2 + H2S

NO + O2 = NO2 =>
2 NO + O2 = 2 NO2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Heb je een idee?
Neem contact met ons op


Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden