WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
CuSO4 + K2CO3 = CuCO3 + K2SO4 =>
CuSO4 + K2CO3 = CuCO3 + K2SO4

HCl + NaOH = NaCl + H2O =>
HCl + NaOH = NaCl + H2O

KOH + H3PO4 = K3PO4 + H2O =>
3 KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3 H2O

N2H4 + O2 = NO2 + H2O =>
N2H4 + 3 O2 = 2 NO2 + 2 H2O

HNO3 + NaHCO3 = NaNO3 + H2O + CO2 =>
HNO3 + NaHCO3 = NaNO3 + H2O + CO2

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

Al + HCl = H2 + AlCl3 =>
2 Al + 6 HCl = 3 H2 + 2 AlCl3

CuO + C = Cu + CO2 =>
2 CuO + C = 2 Cu + CO2

KI + Pb(NO3)2 = KNO3 + PbI2 =>
2 KI + Pb(NO3)2 = 2 KNO3 + PbI2

CuO + C = Cu + CO2 =>
2 CuO + C = 2 Cu + CO2

KOH + Co3(PO4)2 = K3PO4 + Co(OH)2 =>
6 KOH + Co3(PO4)2 = 2 K3PO4 + 3 Co(OH)2

K3PO4 + HCl = KCl + H3PO4 =>
K3PO4 + 3 HCl = 3 KCl + H3PO4

KI + Pb(NO3)2 = KNO3 + PbI2 =>
2 KI + Pb(NO3)2 = 2 KNO3 + PbI2

P4O10 + H2O = H3PO4 =>
P4O10 + 6 H2O = 4 H3PO4

NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4 =>
2 NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4

H2O + O2 = H2O2 =>
2 H2O + O2 = 2 H2O2

Si2H3 + O2 = SiO2 + H2O =>
4 Si2H3 + 11 O2 = 8 SiO2 + 6 H2O

Al2(SO4)3 + Ca(OH)2 = Al(OH)3 + CaSO4 =>
Al2(SO4)3 + 3 Ca(OH)2 = 2 Al(OH)3 + 3 CaSO4

Al + HCl = H2 + AlCl3 =>
2 Al + 6 HCl = 3 H2 + 2 AlCl3

S + O2 = SO3 =>
2 S + 3 O2 = 2 SO3

KI + Pb(NO3)2 = KNO3 + PbI2 =>
2 KI + Pb(NO3)2 = 2 KNO3 + PbI2

CuO + C = Cu + CO2 =>
2 CuO + C = 2 Cu + CO2

N2 + F2 = NF3 =>
N2 + 3 F2 = 2 NF3

Li + O2 = Li2O =>
4 Li + O2 = 2 Li2O

KI + Pb(NO3)2 = KNO3 + PbI2 =>
2 KI + Pb(NO3)2 = 2 KNO3 + PbI2

NaBr + CaF2 = NaF + CaBr2 =>
2 NaBr + CaF2 = 2 NaF + CaBr2

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

Sn(NO2)4 + Pt3N4 = Sn3N4 + Pt(NO2)4 =>
3 Sn(NO2)4 + Pt3N4 = Sn3N4 + 3 Pt(NO2)4

Al2O3 = Al3 + O2 =>
6 Al2O3 = 4 Al3 + 9 O2

AgNO3 + KI = AgI + KNO3 =>
AgNO3 + KI = AgI + KNO3

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

B2Br6 + HNO3 = B(NO3)3 + HBr =>
B2Br6 + 6 HNO3 = 2 B(NO3)3 + 6 HBr

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

Al(OH)3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2O =>
2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6 H2O

N2 + F2 = NF3 =>
N2 + 3 F2 = 2 NF3

KI + Pb(NO3)2 = KNO3 + PbI2 =>
2 KI + Pb(NO3)2 = 2 KNO3 + PbI2

Al + O2 = AlO3 =>
2 Al + 3 O2 = 2 AlO3

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

SO2 + Li2Se = SSe2 + Li2O =>
SO2 + 2 Li2Se = SSe2 + 2 Li2O

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

ZnS + AlP = Zn3P2 + Al2S3 =>
3 ZnS + 2 AlP = Zn3P2 + Al2S3

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

Na3PO4 + KOH = NaOH + K3PO4 =>
Na3PO4 + 3 KOH = 3 NaOH + K3PO4

Na3PO4 + KOH = NaOH + K3PO4 =>
Na3PO4 + 3 KOH = 3 NaOH + K3PO4

CO2 + H2O = C12H22O11 + O2 =>
12 CO2 + 11 H2O = C12H22O11 + 12 O2

Fe2O3 + Mg = MgO2 + Fe =>
2 Fe2O3 + 3 Mg = 3 MgO2 + 4 Fe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Heb je feedback?
Neem contact met ons op


Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden