WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
H2 + N2 = NH3 =>
3 H2 + N2 = 2 NH3

I2 + K2SO3 + KOH = K2SO4 + KI + H2O =>
I2 + K2SO3 + 2 KOH = K2SO4 + 2 KI + H2O

C6H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H6 + 15 O2 = 12 CO2 + 6 H2O

Fe2(CO3)3 = Fe2O3 + CO2 =>
Fe2(CO3)3 = Fe2O3 + 3 CO2

KI + PbO = K2O + PbI2 =>
2 KI + PbO = K2O + PbI2

H2SO4 + Pb(OH)4 = Pb(SO4)2 + H2O =>
2 H2SO4 + Pb(OH)4 = Pb(SO4)2 + 4 H2O

H2C2O4 + NaOH = Na2C2O4 + H2O =>
H2C2O4 + 2 NaOH = Na2C2O4 + 2 H2O

NH3 + O2 = N2 + H2O =>
4 NH3 + 3 O2 = 2 N2 + 6 H2O

C10H22 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C10H22 + 31 O2 = 20 CO2 + 22 H2O

Al + HCl = AlCl3 + H2 =>
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2

Fe(OH)2 + H2O2 = Fe(OH)3 =>
2 Fe(OH)2 + H2O2 = 2 Fe(OH)3

LiOH + H2SO4 = Li2SO4 + H2O =>
2 LiOH + H2SO4 = Li2SO4 + 2 H2O

CaO + AlBr3 = CaBr2 + Al2O3 =>
3 CaO + 2 AlBr3 = 3 CaBr2 + Al2O3

(CH3)2N2H2 + N2O4 = N2 + H2O + CO2 =>
(CH3)2N2H2 + 2 N2O4 = 3 N2 + 4 H2O + 2 CO2

H2SO4 + Pb(OH)4 = Pb(SO4)2 + H2O =>
2 H2SO4 + Pb(OH)4 = Pb(SO4)2 + 4 H2O

Al + HCl = AlCl3 + H2 =>
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2

Al + CuSO4 = Al2(SO4)3 + Cu =>
2 Al + 3 CuSO4 = Al2(SO4)3 + 3 Cu

Ca3(PO4)2 + H2SO4 = CaSO4 + Ca(H2PO4)2 =>
Ca3(PO4)2 + 2 H2SO4 = 2 CaSO4 + Ca(H2PO4)2

H3PO4 + HCl = PCl5 + H2O =>
H3PO4 + 5 HCl = PCl5 + 4 H2O

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

Ca3(PO4)2 + H2SO4 = CaSO4 + Ca(H2PO4)2 =>
Ca3(PO4)2 + 2 H2SO4 = 2 CaSO4 + Ca(H2PO4)2

(NH4)2CO3 + CuCl2 = NH4Cl + CuCO3 =>
(NH4)2CO3 + CuCl2 = 2 NH4Cl + CuCO3

C6H14 + O2 = CO2 + H20 =>
10 C6H14 + 60 O2 = 60 CO2 + 7 H20

K2CO3 + AgNO3 = AgCO3 + K2NO3 =>
K2CO3 + AgNO3 = AgCO3 + K2NO3

SiCl4 + H2O = SiO2 + HCl =>
SiCl4 + 2 H2O = SiO2 + 4 HCl

SO2 + NaOH = Na2SO3 + H2O =>
SO2 + 2 NaOH = Na2SO3 + H2O

As + NaOH = Na3AsO3 + H2 =>
2 As + 6 NaOH = 2 Na3AsO3 + 3 H2

Al(OH)3 + HCl = AlCl3 + H2O =>
Al(OH)3 + 3 HCl = AlCl3 + 3 H2O

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

Au2S3 + H2 = Au + H2S =>
Au2S3 + 3 H2 = 2 Au + 3 H2S

N2 + O2 + H2O = HNO3 =>
2 N2 + 5 O2 + 2 H2O = 4 HNO3

V2O5 + HCl = VOCl3 + H2O =>
V2O5 + 6 HCl = 2 VOCl3 + 3 H2O

NaHCO3 + HC2H3O = NaC2H3O2 + H2O + CO2 =>
5 NaHCO3 + 4 HC2H3O = 5 NaC2H3O2 + 3 H2O + 3 CO2

H2 + N2 = NH3 =>
3 H2 + N2 = 2 NH3

Na2S + Zn(NO3)2 = NaNO3 + ZnS =>
Na2S + Zn(NO3)2 = 2 NaNO3 + ZnS

Si2H3 + O2 = SiO2 + H2O =>
4 Si2H3 + 11 O2 = 8 SiO2 + 6 H2O

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Hg(OH)2 + H3PO4 = Hg3(PO4)2 + H2O =>
3 Hg(OH)2 + 2 H3PO4 = Hg3(PO4)2 + 6 H2O

H3PO4 + HCl = PCl5 + H2O =>
H3PO4 + 5 HCl = PCl5 + 4 H2O

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

C7H6O2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C7H6O2 + 15 O2 = 14 CO2 + 6 H2O

FeS + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS + 7 O2 = 2 Fe2O3 + 4 SO2

SiO2 + HF = SiF4 + H2O =>
SiO2 + 4 HF = SiF4 + 2 H2O

Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

H2 + N2 = NH3 =>
3 H2 + N2 = 2 NH3

FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO4 =>
4 FeS2 + 19 O2 = 2 Fe2O3 + 8 SO4

HClO4 + P4O10 = H3PO4 + Cl2O7 =>
12 HClO4 + P4O10 = 4 H3PO4 + 6 Cl2O7

NaCl + F2 = NaF + Cl2 =>
2 NaCl + F2 = 2 NaF + Cl2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Heb je feedback?
Neem contact met ons op


Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden