WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

Fe3O4 + H2 = Fe + H2O =>
Fe3O4 + 4 H2 = 3 Fe + 4 H2O

(NH4)3PO4 + Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + NH4NO3 =>
4 (NH4)3PO4 + 3 Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + 12 NH4NO3

C2H2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H2 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

K3PO4 + HCI = KCI + H3PO4 =>
K3PO4 + 3 HCI = 3 KCI + H3PO4

Na + Cl2 = NaCl =>
2 Na + Cl2 = 2 NaCl

Na + Cl2 = NaCl =>
2 Na + Cl2 = 2 NaCl

NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4 =>
2 NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4

Fe3O4 + Al = Al2O3 + Fe =>
3 Fe3O4 + 8 Al = 4 Al2O3 + 9 Fe

C6H11OH = C6H10 + H2O =>
C6H11OH = C6H10 + H2O

H2O = H2 + O2 =>
2 H2O = 2 H2 + O2

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

(NH4)2CO3 = NH3 + CO2 + H2O =>
(NH4)2CO3 = 2 NH3 + CO2 + H2O

NaClO3 = NaCl + O2 =>
2 NaClO3 = 2 NaCl + 3 O2

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

K + H2O = H2 + KOH =>
2 K + 2 H2O = H2 + 2 KOH

K + H2O = H2 + KOH =>
2 K + 2 H2O = H2 + 2 KOH

NH4Cl = NH4 + Cl =>
NH4Cl = NH4 + Cl

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

NH4Cl = NH4 + Cl2 =>
2 NH4Cl = 2 NH4 + Cl2

KI + Pb(NO3)2 = KNO3 + PbI2 =>
2 KI + Pb(NO3)2 = 2 KNO3 + PbI2

HgO = Hg + O2 =>
2 HgO = 2 Hg + O2

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

LiNO3 = LiNO2 + O2 =>
2 LiNO3 = 2 LiNO2 + O2

CaO + H2O = Ca(OH)2 =>
CaO + H2O = Ca(OH)2

KI + Pb(NO3)2 = KNO3 + PbI2 =>
2 KI + Pb(NO3)2 = 2 KNO3 + PbI2

Na + I2 = NaI =>
2 Na + I2 = 2 NaI

HNO3 + HCl = H2O + NO + Cl2 =>
2 HNO3 + 6 HCl = 4 H2O + 2 NO + 3 Cl2

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

NaPO3 + CaCl = CaPO3 + NaCl =>
NaPO3 + CaCl = CaPO3 + NaCl

CuO + C = Cu + CO2 =>
2 CuO + C = 2 Cu + CO2

CuO + C = Cu + CO2 =>
2 CuO + C = 2 Cu + CO2

C7H1 + O2 = CO2 + H2O =>
4 C7H1 + 29 O2 = 28 CO2 + 2 H2O

Na + O2 = Na2O =>
4 Na + O2 = 2 Na2O

Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu =>
Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu

NaOH + Al2(SO3)3 = Na2SO3 + Al(OH)3 =>
6 NaOH + Al2(SO3)3 = 3 Na2SO3 + 2 Al(OH)3

C7H16 + O2 = CO2 + H2O =>
C7H16 + 11 O2 = 7 CO2 + 8 H2O

Li2O + H2O = LiOH =>
Li2O + H2O = 2 LiOH

Li + O2 = Li2O =>
4 Li + O2 = 2 Li2O

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

S + O2 = SO3 =>
2 S + 3 O2 = 2 SO3

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

KCIO3 = KCI + O2 =>
2 KCIO3 = 2 KCI + 3 O2

SO2 + O2 + H2O = H2SO4 =>
2 SO2 + O2 + 2 H2O = 2 H2SO4

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

FeCl3 + NaOH = Fe(OH)3 + NaCl =>
FeCl3 + 3 NaOH = Fe(OH)3 + 3 NaCl

HgO = Hg + O2 =>
2 HgO = 2 Hg + O2

HNO3 + Mg(OH)2 = H2O + Mg(NO3)2 =>
2 HNO3 + Mg(OH)2 = 2 H2O + Mg(NO3)2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden