WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Na + O2 = Na2O2 =>
2 Na + O2 = Na2O2

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

Mn(NO3)2 + NaBiO3 + HNO3 = HMnO4 + Bi(NO3)3 + NaNO3 + H2O =>
2 Mn(NO3)2 + 5 NaBiO3 + 16 HNO3 = 2 HMnO4 + 5 Bi(NO3)3 + 5 NaNO3 + 7 H2O

Fe(s) + CuSO4(aq) = Cu(s) + FeSO4(aq) =>
Fe(s) + CuSO4(aq) = Cu(s) + FeSO4(aq)

Pb(NO3)2 + Na2CO3 = PbCO3 + NaNO3 =>
Pb(NO3)2 + Na2CO3 = PbCO3 + 2 NaNO3

C + H2 = CH4 =>
C + 2 H2 = CH4

BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + NaCl =>
BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2 NaCl

N2 + O2 = N2O5 =>
2 N2 + 5 O2 = 2 N2O5

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

C8H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C8H8 + 10 O2 = 8 CO2 + 4 H2O

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O =>
10 FeSO4 + 2 KMnO4 + 8 H2SO4 = 5 Fe2(SO4)3 + 2 MnSO4 + K2SO4 + 8 H2O

K2CrO4 + Fe(NO3)3 = KNO3 + Fe2(CrO4)3 =>
3 K2CrO4 + 2 Fe(NO3)3 = 6 KNO3 + Fe2(CrO4)3

H2SO4 + Pb(OH)4 = Pb(SO4)2 + H2O =>
2 H2SO4 + Pb(OH)4 = Pb(SO4)2 + 4 H2O

H2 + N2 = NH3 =>
3 H2 + N2 = 2 NH3

H3PO4 + KOH = K3PO4 + H2O =>
H3PO4 + 3 KOH = K3PO4 + 3 H2O

Mg + H3PO4 = MgP2O8 + H2 =>
Mg + 2 H3PO4 = MgP2O8 + 3 H2

NaCl + F2 = NaF + Cl2 =>
2 NaCl + F2 = 2 NaF + Cl2

H2 + N2 = NH3 =>
3 H2 + N2 = 2 NH3

Fe(s) + CuSO4(aq) = Cu(s) + Fe2(SO4)3(aq) =>
2 Fe(s) + 3 CuSO4(aq) = 3 Cu(s) + Fe2(SO4)3(aq)

Pb(NO3)2 + CuSO4 = PbSO4 + Cu(NO3)2 =>
Pb(NO3)2 + CuSO4 = PbSO4 + Cu(NO3)2

Ag2O = Ag + O2 =>
2 Ag2O = 4 Ag + O2

NaC2H3O2 + HCl = HC2H3O2 + NaCl =>
NaC2H3O2 + HCl = HC2H3O2 + NaCl

H3PO4 + Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + 6 H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

Si + S8 = Si2S4 =>
4 Si + S8 = 2 Si2S4

KNO3 + H2CO3 = K2CO3 + HNO3 =>
2 KNO3 + H2CO3 = K2CO3 + 2 HNO3

CuCO3 + HCl = CuCl2 + CO2 + H2O =>
CuCO3 + 2 HCl = CuCl2 + CO2 + H2O

Pb(OH)2 + HCl = H2O + PbCl2 =>
Pb(OH)2 + 2 HCl = 2 H2O + PbCl2

Ca3Al2Si3O12 + H2CO3 + H2O = Ca{2+} + Al4Si4O10(OH)8 + H4SiO4 + HCO3{-} =>
2 Ca3Al2Si3O12 + 12 H2CO3 + 2 H2O = 6 Ca{2+} + Al4Si4O10(OH)8 + 2 H4SiO4 + 12 HCO3{-}

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

NaOH + H2CO3 = Na2CO3 + H2O =>
2 NaOH + H2CO3 = Na2CO3 + 2 H2O

K2CrO4 + Cu(NO3)2 = KNO3 + CuCrO4 =>
K2CrO4 + Cu(NO3)2 = 2 KNO3 + CuCrO4

Na2O + H2O = NaOH =>
Na2O + H2O = 2 NaOH

Mg + HCl = MgCl2 + H2 =>
Mg + 2 HCl = MgCl2 + H2

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

K4Fe(CN)6 + KMnO4 + H2SO4 = KHSO4 + Fe2(SO4)3 + MnSO4 + HNO3 + CO2 + H2O =>
10 K4Fe(CN)6 + 122 KMnO4 + 299 H2SO4 = 162 KHSO4 + 5 Fe2(SO4)3 + 122 MnSO4 + 60 HNO3 + 60 CO2 + 188 H2O

C2H6 + O2 = H2O + CO2 =>
2 C2H6 + 7 O2 = 6 H2O + 4 CO2

K2CrO4 + NiSO4 = K2SO4 + NiCrO4 =>
K2CrO4 + NiSO4 = K2SO4 + NiCrO4

Mg + HCl = H2 + MgCl2 =>
Mg + 2 HCl = H2 + MgCl2

KOH + HBr = KBr + H2O =>
KOH + HBr = KBr + H2O

Na + H2O = H2 + NaOH =>
2 Na + 2 H2O = H2 + 2 NaOH

CaCl2 + NaOH = Ca(OH)2 + NaCl =>
CaCl2 + 2 NaOH = Ca(OH)2 + 2 NaCl

Hg2 + CO3 = HgO + CO2 =>
Hg2 + 2 CO3 = 2 HgO + 2 CO2

CH4 + Br2 = CH3Br + HBr =>
CH4 + Br2 = CH3Br + HBr

CaCl2 + K2S = CaS + KCl =>
CaCl2 + K2S = CaS + 2 KCl

H2 + O2 = H2O2 =>
H2 + O2 = H2O2

Al + NiBr2 = AlBr3 + Ni =>
2 Al + 3 NiBr2 = 2 AlBr3 + 3 Ni

AlBr3 + K2SO4 = KBr + Al2(SO4)3 =>
2 AlBr3 + 3 K2SO4 = 6 KBr + Al2(SO4)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Heb je feedback?
Neem contact met ons op


Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden