WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
HCl + MnO2 = MnCl2 + H2O + Cl2 =>
4 HCl + MnO2 = MnCl2 + 2 H2O + Cl2

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

NH4SCN + Fe(NO3)3 = Fe(SCN)6 + NH4 + NO3 =>
6 NH4SCN + Fe(NO3)3 = Fe(SCN)6 + 6 NH4 + 3 NO3

NH4Cl + Ca(OH)2 = CaCl2 + H2O + NH3 =>
2 NH4Cl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2 H2O + 2 NH3

H3PO4 + Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + 6 H2O

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O + NO2 =>
Cu + 4 HNO3 = Cu(NO3)2 + 2 H2O + 2 NO2

H3PO4 + Ca = H2 + Ca3(PO4)2 =>
2 H3PO4 + 3 Ca = 3 H2 + Ca3(PO4)2

NaBr + MnO2 + H2SO4 = MnSO4 + H2O + Br2 + Na2SO4 =>
2 NaBr + MnO2 + 2 H2SO4 = MnSO4 + 2 H2O + Br2 + Na2SO4

Cu + AgNO3 = Cu(NO3)2 + Ag =>
Cu + 2 AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2 Ag

Mg + AlCl3 = Al + MgCl2 =>
3 Mg + 2 AlCl3 = 2 Al + 3 MgCl2

H3PO4 + RbOH = H2O + Rb3PO4 =>
H3PO4 + 3 RbOH = 3 H2O + Rb3PO4

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

Zn + Cr(NO3)3 = Zn(NO3)2 + Cr =>
3 Zn + 2 Cr(NO3)3 = 3 Zn(NO3)2 + 2 Cr

Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + NaCl =>
Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2 NaCl

Na2CO3 + HCl = NaCl + CO2 + H2O =>
Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + CO2 + H2O

MnO4 + H2O = MnO2 + OH =>
MnO4 + 2 H2O = MnO2 + 4 OH

PH3 + OH = PO4 + H2O =>
PH3 + 11 OH = PO4 + 7 H2O

CsOH + HNO3 = CsNO3 + H2O =>
CsOH + HNO3 = CsNO3 + H2O

PH3 + OH = PO4 + H2O =>
PH3 + 11 OH = PO4 + 7 H2O

NH4NO3 = N2 + O2 + H2O =>
2 NH4NO3 = 2 N2 + O2 + 4 H2O

Ti + Cl = TiCl =>
Ti + Cl = TiCl

Mg + HNO3 = Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O =>
4 Mg + 10 HNO3 = 4 Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

Al + HCl = AlCl3 + H2 =>
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2

H2O + C4H8O = C4H6O2 + C2H5OH =>
3 H2O + 3 C4H8O = C4H6O2 + 4 C2H5OH

Fe + HCl = FeCl2 + H2 =>
Fe + 2 HCl = FeCl2 + H2

NaCl = Na + Cl2 =>
2 NaCl = 2 Na + Cl2

Al2O3 + HCl = AlCl3 + H2O =>
Al2O3 + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2O

Ca(OH)2 + CH3COOH = Ca(CH3COO)2 + H2O =>
Ca(OH)2 + 2 CH3COOH = Ca(CH3COO)2 + 2 H2O

Na2S + HCl = NaCl + H2S =>
Na2S + 2 HCl = 2 NaCl + H2S

H3PO4 + Ca(OH)2 = H2O + Ca3(PO4)2 =>
2 H3PO4 + 3 Ca(OH)2 = 6 H2O + Ca3(PO4)2

Na + Cl2 = NaCl =>
2 Na + Cl2 = 2 NaCl

SOCl2 + H2O = SO2 + HCl =>
SOCl2 + H2O = SO2 + 2 HCl

Mg + HCl = MgCl2 + H2 =>
Mg + 2 HCl = MgCl2 + H2

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

Al + CuO = Al2O3 + Cu =>
2 Al + 3 CuO = Al2O3 + 3 Cu

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

Mg + P4 = Mg3P2 =>
6 Mg + P4 = 2 Mg3P2

H2O + Fe = Fe2O3 + H2 =>
3 H2O + 2 Fe = Fe2O3 + 3 H2

Mg + AlCl3 = MgCl3 + Al =>
Mg + AlCl3 = MgCl3 + Al

Mg + AlCl3 = MgCl2 + Al =>
3 Mg + 2 AlCl3 = 3 MgCl2 + 2 Al

AgNO3 + KCl = AgCl + KNO3 =>
AgNO3 + KCl = AgCl + KNO3

AgNO3 + KCl = AgCl + KNO3 =>
AgNO3 + KCl = AgCl + KNO3

H2O + SO3 = H2SO4 =>
H2O + SO3 = H2SO4

H2O + SO3 = H2SO4 =>
H2O + SO3 = H2SO4

KI + Cl2 = KCl + I2 =>
2 KI + Cl2 = 2 KCl + I2

NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2 =>
2 NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Heb je een idee?
Neem contact met ons op


Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden