WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Al + CuCl2 = Cu + AlCl3 =>
2 Al + 3 CuCl2 = 3 Cu + 2 AlCl3

Br2 + CaI2 = I2 + CaBr2 =>
Br2 + CaI2 = I2 + CaBr2

SiH3 + O2 = SiO2 + H2O =>
4 SiH3 + 7 O2 = 4 SiO2 + 6 H2O

Al + HCl = AlCl3 + H2 =>
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2

C7H5N3O6 = N + H2O + CO + C =>
2 C7H5N3O6 = 6 N + 5 H2O + 7 CO + 7 C

Mg + HCl = MgCl2 + H2 =>
Mg + 2 HCl = MgCl2 + H2

C6H5O + C2H4O = C9H8O + H2O =>
2 C6H5O + 3 C2H4O = 2 C9H8O + 3 H2O

C6H5O + C2H4O = C9H8O + H2O =>
2 C6H5O + 3 C2H4O = 2 C9H8O + 3 H2O

SiCl4 + H2O = H4SiO4 + HCl =>
SiCl4 + 4 H2O = H4SiO4 + 4 HCl

C2H6O + Cr2O7{-2} + H{+} = C2H6O2 + H2O + Cr{+3} =>
3 C2H6O + Cr2O7{-2} + 8 H{+} = 3 C2H6O2 + 4 H2O + 2 Cr{+3}

K(s) + H2O(l) = KOH(aq) + H2(g) =>
2 K(s) + 2 H2O(l) = 2 KOH(aq) + H2(g)

C2H6O + Cr2O7{-2} + H{+} = CO2 + H2O + Cr{+3} =>
C2H6O + 2 Cr2O7{-2} + 16 H{+} = 2 CO2 + 11 H2O + 4 Cr{+3}

C6H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H6 + 15 O2 = 12 CO2 + 6 H2O

KOH(aq) + H(SO4)(aq) = K(SO4)(aq) + H2O =>
KOH(aq) + H(SO4)(aq) = K(SO4)(aq) + H2O

Hg(OH)2 + H3PO4 = Hg3(PO4)2 + H2O =>
3 Hg(OH)2 + 2 H3PO4 = Hg3(PO4)2 + 6 H2O

Fe + C12 = FeC13 =>
12 Fe + 13 C12 = 12 FeC13

CO + H2 = CH3OH =>
CO + 2 H2 = CH3OH

C25H52 + O2 = CO2 + H2O =>
C25H52 + 38 O2 = 25 CO2 + 26 H2O

AgNO3(aq) + H2S(aq) = Ag2S(aq) + HNO3(aq) =>
2 AgNO3(aq) + H2S(aq) = Ag2S(aq) + 2 HNO3(aq)

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

Zn + Pb(NO3)2 = Zn(NO3)2 + Pb =>
Zn + Pb(NO3)2 = Zn(NO3)2 + Pb

C2H4O2 + O2 = CO2 + H2O =>
C2H4O2 + 2 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

Al(OH)3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2O =>
2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6 H2O

KMnO4 + (NH4)2Fe(SO4)2*6H2O + H2SO4 = MnSO4 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + (NH4)2SO4 + H2O =>
2 KMnO4 + 10 (NH4)2Fe(SO4)2*6H2O + 8 H2SO4 = 2 MnSO4 + 5 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 10 (NH4)2SO4 + 68 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

Al(OH)3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2O =>
2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6 H2O

Mg + O = MgO2 =>
Mg + 2 O = MgO2

CH3(CH2)4CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)4CH3 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

Mg + HCl = MgCl2 + H =>
Mg + 2 HCl = MgCl2 + 2 H

NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + HCl =>
2 NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2 HCl

NaBr + Ca(OH)2 = CaBr2 + NaOH =>
2 NaBr + Ca(OH)2 = CaBr2 + 2 NaOH

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

C5H9O + O2 = CO2 + H20 =>
20 C5H9O + 90 O2 = 100 CO2 + 9 H20

H2 + Fe3O4 = Fe + H2O =>
4 H2 + Fe3O4 = 3 Fe + 4 H2O

H2 + NO = H2O + N2 =>
2 H2 + 2 NO = 2 H2O + N2

HCl + CuSo4 = HSo4 + CuCl =>
HCl + CuSo4 = HSo4 + CuCl

Al + CuSO4 = Al2(SO4)3 + Cu =>
2 Al + 3 CuSO4 = Al2(SO4)3 + 3 Cu

H2 + NO = H2O + N2 =>
2 H2 + 2 NO = 2 H2O + N2

CO2 + NH3 = OC(NH2)2 + H2O =>
CO2 + 2 NH3 = OC(NH2)2 + H2O

H2CO3 = H + C + O2 =>
2 H2CO3 = 4 H + 2 C + 3 O2

FeCl{3} + NaOH = Fe(OH){3} + NaCl =>
FeCl{3} + NaOH = Fe(OH){3} + NaCl

Na + Cl = NaCl =>
Na + Cl = NaCl

Fe + C12 = FeC13 =>
12 Fe + 13 C12 = 12 FeC13

Pb(NO3)4 + Na2SO4 = Pb(SO4)2 + NaNO3 =>
Pb(NO3)4 + 2 Na2SO4 = Pb(SO4)2 + 4 NaNO3

Pb(NO3)4 + Na2SO4 = Pb(SO4)2 + NaNO3 =>
Pb(NO3)4 + 2 Na2SO4 = Pb(SO4)2 + 4 NaNO3

Al + Fe{2}O{3} = Al{2}O{3} + Fe =>
Al + Fe{2}O{3} = Al{2}O{3} + Fe

P4O10 + H2O = H3PO4 =>
P4O10 + 6 H2O = 4 H3PO4

C4H10 + O2 = CO2 + H20 =>
2 C4H10 + 8 O2 = 8 CO2 + H20

Al + Fe{2}O{-3} = Al{2}O{3} + Fe =>
Al + Fe{2}O{-3} = Al{2}O{3} + Fe

H2SO4 + B(OH)3 = B2(SO4)3 + H2O =>
3 H2SO4 + 2 B(OH)3 = B2(SO4)3 + 6 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Suggesties?
Neem contact met ons op


Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden