WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Bi2O3 + Gd2O3 + TiO2 = Bi25Gd15Ti3O12 + O2 =>
25 Bi2O3 + 15 Gd2O3 + 6 TiO2 = 2 Bi25Gd15Ti3O12 + 54 O2

Al(OH)3 + NaOH = NaAlO2 + H2O =>
Al(OH)3 + NaOH = NaAlO2 + 2 H2O

K + MgBr2 = KBr + Mg =>
2 K + MgBr2 = 2 KBr + Mg

Ag2O = Ag + O2 =>
2 Ag2O = 4 Ag + O2

Ca(CO3) + H3(PO4) = Ca3(PO4)2 + H2(CO3) =>
3 Ca(CO3) + 2 H3(PO4) = Ca3(PO4)2 + 3 H2(CO3)

HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2 =>
2 HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2

N2 + O2 = N2O =>
2 N2 + O2 = 2 N2O

HNO3 + KOH = H2O + KNO3 =>
HNO3 + KOH = H2O + KNO3

PbS + O2 = PbO + SO2 =>
2 PbS + 3 O2 = 2 PbO + 2 SO2

Pb(NO3)2 = PbO + NO2 + O2 =>
2 Pb(NO3)2 = 2 PbO + 4 NO2 + O2

Ag2S = Ag + S8 =>
8 Ag2S = 16 Ag + S8

Mg3N2 + H2SO4 = MgSO4 + (NH4)2SO4 =>
Mg3N2 + 4 H2SO4 = 3 MgSO4 + (NH4)2SO4

Sb2(SO4)3 + KMnO4 + H2O = H3SbO4 + K2SO4 + MnSO4 + H2SO4 =>
5 Sb2(SO4)3 + 4 KMnO4 + 24 H2O = 10 H3SbO4 + 2 K2SO4 + 4 MnSO4 + 9 H2SO4

NaBr + Ca(OH)2 = CaBr2 + NaOH =>
2 NaBr + Ca(OH)2 = CaBr2 + 2 NaOH

BCl3 + P4 + H2 = BP + HCl =>
4 BCl3 + P4 + 6 H2 = 4 BP + 12 HCl

Ca + H2 = CaH2 =>
Ca + H2 = CaH2

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

Bi2O3 + Gd2O3 + TiO2 = Bi15Gd25Ti3O12 + O2 =>
15 Bi2O3 + 25 Gd2O3 + 6 TiO2 = 2 Bi15Gd25Ti3O12 + 54 O2

Li + N2 = Li3N =>
6 Li + N2 = 2 Li3N

Ca + N2 = Ca3N2 =>
3 Ca + N2 = Ca3N2

NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4 =>
2 NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4

MnO2 + H2SO4 + H2C2O4 = MnSO4 + CO2 + H2O =>
MnO2 + H2SO4 + H2C2O4 = MnSO4 + 2 CO2 + 2 H2O

H2SO4 + KOH = K2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 KOH = K2SO4 + 2 H2O

C5H9O + O2 = CO2 + H2O =>
4 C5H9O + 27 O2 = 20 CO2 + 18 H2O

Bi2O3 + Gd2O3 + TiO2 = Bi35Gd05Ti3O12 + O2 =>
35 Bi2O3 + 5 Gd2O3 + 6 TiO2 = 2 Bi35Gd05Ti3O12 + 54 O2

Mg(C2H3O2)2 + Ca(OH)2 = Mg(OH)2 + Ca(C2H3O2)2 =>
Mg(C2H3O2)2 + Ca(OH)2 = Mg(OH)2 + Ca(C2H3O2)2

Ba(OH)2 + HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O =>
Ba(OH)2 + 2 HNO3 = Ba(NO3)2 + 2 H2O

P4 + O2 = P2O5 =>
P4 + 5 O2 = 2 P2O5

Ca + H2O = Ca(OH)2 + H2 =>
Ca + 2 H2O = Ca(OH)2 + H2

CO2 + H2O = C6H12O6 + O2 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

NiSO4 + H3PO4 = NiPO4 + H3SO4 =>
NiSO4 + H3PO4 = NiPO4 + H3SO4

Bi2O3 + Gd2O3 + TiO2 = Bi398Gd002Ti3O12 + O2 =>
199 Bi2O3 + Gd2O3 + 3 TiO2 = Bi398Gd002Ti3O12 + 297 O2

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

NiSO4 + H3PO4 = NiPO4 + H3SO4 =>
NiSO4 + H3PO4 = NiPO4 + H3SO4

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

CaCl2 + Cr(NO3)3 = Ca(NO3)2 + CrCl3 =>
3 CaCl2 + 2 Cr(NO3)3 = 3 Ca(NO3)2 + 2 CrCl3

AsH3 + AgNO3 + H2O = H3AsO3 + Ag + HNO3 =>
AsH3 + 6 AgNO3 + 3 H2O = H3AsO3 + 6 Ag + 6 HNO3

FeSO4 = Fe2O3 + SO2 + SO3 =>
2 FeSO4 = Fe2O3 + SO2 + SO3

N2 + O2 = N2O =>
2 N2 + O2 = 2 N2O

NH4NO3 = N2O + H2O =>
NH4NO3 = N2O + 2 H2O

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

Bi2O3 + Gd2O3 + TiO2 = Bi396Gd004Ti3O12 + O2 =>
198 Bi2O3 + 2 Gd2O3 + 3 TiO2 = Bi396Gd004Ti3O12 + 297 O2

K + MgBr2 = KBr + Mg =>
2 K + MgBr2 = 2 KBr + Mg

NaNO3 = NaNO2 + O2 =>
2 NaNO3 = 2 NaNO2 + O2

KL = K + L2 =>
2 KL = 2 K + L2

MoS2 + O2 = MoO3 + SO3 =>
2 MoS2 + 9 O2 = 2 MoO3 + 4 SO3

KL = K + L2 =>
2 KL = 2 K + L2

KL = K + L2 =>
2 KL = 2 K + L2

KL = K + L2 =>
2 KL = 2 K + L2

MoS2 + O2 = MoO3 + SO2 =>
2 MoS2 + 7 O2 = 2 MoO3 + 4 SO2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Heb je feedback?
Neem contact met ons op


Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden