WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
CH3OH + O2 = H2O + CO2 =>
2 CH3OH + 3 O2 = 4 H2O + 2 CO2

CuSO4 + Mg = MgSO4 + Cu =>
CuSO4 + Mg = MgSO4 + Cu

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

C5H12 + O2 = CO + H2O =>
2 C5H12 + 11 O2 = 10 CO + 12 H2O

Cl2 + KI = I2 + KCl =>
Cl2 + 2 KI = I2 + 2 KCl

Na3PO4 + CaCl2 = Ca3(PO4)2 + NaCl =>
2 Na3PO4 + 3 CaCl2 = Ca3(PO4)2 + 6 NaCl

C8H18 + O2 = CO + H2O =>
2 C8H18 + 17 O2 = 16 CO + 18 H2O

CH3OH + O2 = H2O + CO2 =>
2 CH3OH + 3 O2 = 4 H2O + 2 CO2

Cu + Cl2 = CuCl2 =>
Cu + Cl2 = CuCl2

CuSO4 + Zn = Cu + ZnSO4 =>
CuSO4 + Zn = Cu + ZnSO4

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

C2H2 + KMnO4 + H2SO4 = K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O =>
C2H2 + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 = K2SO4 + 2 MnSO4 + 2 CO2 + 4 H2O

CH3OH + O2 = H2O + CO2 =>
2 CH3OH + 3 O2 = 4 H2O + 2 CO2

C2H5O2 + O2 = CO2 + H20 =>
4 C2H5O2 + 4 O2 = 8 CO2 + H20

SiCl4 + H2O = H4SiO4 + HCl =>
SiCl4 + 4 H2O = H4SiO4 + 4 HCl

CuSO4 + Fe = Cu + FeSO4 =>
CuSO4 + Fe = Cu + FeSO4

C2H6O + O2 = CO2 + H2O =>
C2H6O + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

LiH + H2O = LiOH + H2 =>
LiH + H2O = LiOH + H2

S + H2SO4 = SO2 + H2O =>
S + 2 H2SO4 = 3 SO2 + 2 H2O

C2H4O2 + O2 = CO2 + H2O =>
C2H4O2 + 2 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

C2H2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H2 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

NaOH + HI = NaI + H2O =>
NaOH + HI = NaI + H2O

CH3COF + H2O = CH3COOH + HF =>
CH3COF + H2O = CH3COOH + HF

H2O + Al + MnO4 = Al(OH)4 + MnO2 =>
2 H2O + Al + MnO4 = Al(OH)4 + MnO2

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

Mg + O2 = MgO2 =>
Mg + O2 = MgO2

C2H4 + O2 = CO2 + H2O =>
C2H4 + 3 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

C7H6O2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C7H6O2 + 15 O2 = 14 CO2 + 6 H2O

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

C3H5(NO3)3 = CO2 + N2 + H2O + O2 =>
4 C3H5(NO3)3 = 12 CO2 + 6 N2 + 10 H2O + O2

FeSO4 + K4Fe(CN)6 = Fe4[Fe(CN)6]2 + K2SO4 =>
4 FeSO4 + 2 K4Fe(CN)6 = Fe4[Fe(CN)6]2 + 4 K2SO4

FeSO4 + K4Fe(CN)6 = Fe4[Fe(CN)6]2 + K2SO4 =>
4 FeSO4 + 2 K4Fe(CN)6 = Fe4[Fe(CN)6]2 + 4 K2SO4

K + Br2 = KBr =>
2 K + Br2 = 2 KBr

FeCl3 + NH4OH = Fe(OH)3 + NH4Cl =>
FeCl3 + 3 NH4OH = Fe(OH)3 + 3 NH4Cl

CaC2O4 + KMnO4 + H2SO4 = MnSO4 + CO2 + CaSO4 + K2SO4 + H2O =>
5 CaC2O4 + 2 KMnO4 + 8 H2SO4 = 2 MnSO4 + 10 CO2 + 5 CaSO4 + K2SO4 + 8 H2O

C7H6O2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C7H6O2 + 15 O2 = 14 CO2 + 6 H2O

Na3PO4 + CuSO4 = Na2SO4 + Cu3(PO4)2 =>
2 Na3PO4 + 3 CuSO4 = 3 Na2SO4 + Cu3(PO4)2

Fe2O3 + C = CO + Fe =>
Fe2O3 + 3 C = 3 CO + 2 Fe

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

HCN + CuSO4 = H2SO4 + Cu(CN)2 =>
2 HCN + CuSO4 = H2SO4 + Cu(CN)2

H3PO4 = H4P2O7 + H2O =>
2 H3PO4 = H4P2O7 + H2O

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

KOH + H2SO4 = K2SO4 + H2O =>
2 KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2 H2O

Al + Cu(SO4) = Al2(SO4)3 + Cu =>
2 Al + 3 Cu(SO4) = Al2(SO4)3 + 3 Cu

Fe2(SO4)3 + KSCN = K3Fe(SCN)6 + K2SO4 =>
Fe2(SO4)3 + 12 KSCN = 2 K3Fe(SCN)6 + 3 K2SO4

Mg + HCl = MgCl2 + H2 =>
Mg + 2 HCl = MgCl2 + H2

CuSO4 + NH4OH = [Cu(NH3)4]SO4 + H2O =>
CuSO4 + 4 NH4OH = [Cu(NH3)4]SO4 + 4 H2O

HgO = Hg + O2 =>
2 HgO = 2 Hg + O2

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Suggesties?
Neem contact met ons op


Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden