WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
NaHCO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2 =>
2 NaHCO3 + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O + 2 CO2

C8H18 + O2 = CO + H2O =>
2 C8H18 + 17 O2 = 16 CO + 18 H2O

(NH4)2CO3 + CaO = CaCO3 + NH3 + H2O =>
(NH4)2CO3 + CaO = CaCO3 + 2 NH3 + H2O

H3AsO4 = As2O5 + H2O =>
2 H3AsO4 = As2O5 + 3 H2O

Zn(C2H3O2)2 + NaPO4 = NaC2H3O2 + Zn(PO4)2 =>
Zn(C2H3O2)2 + 2 NaPO4 = 2 NaC2H3O2 + Zn(PO4)2

KI + Pb(NO3)2 = KNO3 + PbI2 =>
2 KI + Pb(NO3)2 = 2 KNO3 + PbI2

K + Br2 = KBr =>
2 K + Br2 = 2 KBr

CuSO4*5H2O = CuSO4 + H2O =>
CuSO4*5H2O = CuSO4 + 5 H2O

C4H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C4H8 + 6 O2 = 4 CO2 + 4 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

FeCl3 + KSCN = Fe(SCN)3 + KCl =>
FeCl3 + 3 KSCN = Fe(SCN)3 + 3 KCl

WO3 + H2 = W + H2O =>
WO3 + 3 H2 = W + 3 H2O

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

C2H2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H2 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

F2 + Al2O3 = AlF3 + O2 =>
6 F2 + 2 Al2O3 = 4 AlF3 + 3 O2

Na2SO3 + HCl = NaCl + H2O + SO2 =>
Na2SO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2O + SO2

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

Mg(OH)2 + HBr = MgBr2 + H2O =>
Mg(OH)2 + 2 HBr = MgBr2 + 2 H2O

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2

H2(SO4) + Al(OH)3 = Al2(SO4)3 + H2O =>
3 H2(SO4) + 2 Al(OH)3 = Al2(SO4)3 + 6 H2O

C15H30 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C15H30 + 45 O2 = 30 CO2 + 30 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

Al + HCl = AlCl3 + H2 =>
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2

Fe2O3 + H2O = Fe(OH)3 =>
Fe2O3 + 3 H2O = 2 Fe(OH)3

C5H12 + O2 = CO + H2O =>
2 C5H12 + 11 O2 = 10 CO + 12 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

P4O6 + I2 = P2I4 + P4O10 =>
5 P4O6 + 8 I2 = 4 P2I4 + 3 P4O10

Al2O3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2O =>
Al2O3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2O

CuCO3 = CuO + CO2 =>
CuCO3 = CuO + CO2

F2 + Al2O3 = AlF3 + O2 =>
6 F2 + 2 Al2O3 = 4 AlF3 + 3 O2

C12H26 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C12H26 + 37 O2 = 24 CO2 + 26 H2O

C5H12 + O2 = CO + H2O =>
2 C5H12 + 11 O2 = 10 CO + 12 H2O

C8H18 + O2 = CO + H2O =>
2 C8H18 + 17 O2 = 16 CO + 18 H2O

C2H2 + KMnO4 = K2C2O4 + MnO2 + H2 =>
C2H2 + 2 KMnO4 = K2C2O4 + 2 MnO2 + H2

H2 + I2 = HI =>
H2 + I2 = 2 HI

H2O + O2 = H2O2 =>
2 H2O + O2 = 2 H2O2

Pb(CH3COO)2 + Zn = Pb + Zn(CH3COO)2 =>
Pb(CH3COO)2 + Zn = Pb + Zn(CH3COO)2

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

KHCO3 + H3PO4 = K2HPO4 + H2O + CO2 =>
2 KHCO3 + H3PO4 = K2HPO4 + 2 H2O + 2 CO2

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu =>
Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu

C8H18 + O2 = CO + H2O =>
2 C8H18 + 17 O2 = 16 CO + 18 H2O

V2O5 + HCl = VOCl3 + H2O =>
V2O5 + 6 HCl = 2 VOCl3 + 3 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

C5H12 + O2 = CO + H2O =>
2 C5H12 + 11 O2 = 10 CO + 12 H2O

Al2(SO4)3 + Ca(OH)2 = Al(OH)3 + CaSO4 =>
Al2(SO4)3 + 3 Ca(OH)2 = 2 Al(OH)3 + 3 CaSO4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Heb je een idee?
Neem contact met ons op


Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden