WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/15/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Fe2O3 + CO = CO2 + Fe =>
Fe2O3 + 3 CO = 3 CO2 + 2 Fe

KMnO4 + H2SO4 + KNO2 = MnSO4 + K2SO4 + KNO3 + H2O =>
2 KMnO4 + 3 H2SO4 + 5 KNO2 = 2 MnSO4 + K2SO4 + 5 KNO3 + 3 H2O

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

Al3 + O2 = Al2O3 =>
4 Al3 + 9 O2 = 6 Al2O3

OF2(g) = O2(g) + F2(g) =>
2 OF2(g) = O2(g) + 2 F2(g)

FeS + NO3 = NO + SO4 + Fe3 =>
3 FeS + 6 NO3 = 6 NO + 3 SO4 + Fe3

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

NaCrO2 + H2O2 + NaOH = Na2CrO4 + H2O =>
2 NaCrO2 + 3 H2O2 + 2 NaOH = 2 Na2CrO4 + 4 H2O

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

Cr2O3 + Al3 = Cr + Al2O3 =>
3 Cr2O3 + 2 Al3 = 6 Cr + 3 Al2O3

NaHCO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2 =>
2 NaHCO3 + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O + 2 CO2

CO + H2O = CO2 + H2 =>
CO + H2O = CO2 + H2

Cu(OH)2 = CuO + H2O =>
Cu(OH)2 = CuO + H2O

MgS() + SrCl2() = MgCl2() + SrS() =>
MgS() + SrCl2() = MgCl2() + SrS()

MnCl2 + Br2 + NH4OH = MnO2 + NH3Cl + NH4Br + H2O =>
MnCl2 + 2 Br2 + 6 NH4OH = MnO2 + 2 NH3Cl + 4 NH4Br + 4 H2O

HCLO4 + Al(OH)3 = Al(CLO4)3 + H2O =>
3 HCLO4 + Al(OH)3 = Al(CLO4)3 + 3 H2O

Al(OH)3(s) + HClO4(aq) = Al(ClO4)3(aq) + H2O(l) =>
Al(OH)3(s) + 3 HClO4(aq) = Al(ClO4)3(aq) + 3 H2O(l)

K2Cr2O7 + SnO + HCl = SnCl4 + CrCl3 + H2O + K2 =>
K2Cr2O7 + 4 SnO + 22 HCl = 4 SnCl4 + 2 CrCl3 + 11 H2O + K2

Al2S3 + H2O = H2S + Al(OH)3 =>
Al2S3 + 6 H2O = 3 H2S + 2 Al(OH)3

HCl + MnO2 = MnCl2 + H2O + Cl2 =>
4 HCl + MnO2 = MnCl2 + 2 H2O + Cl2

MgS + SrCl2 = MgCl2 + SrS =>
MgS + SrCl2 = MgCl2 + SrS

NaClO3(s) = NaCl(s) + O2(g) =>
2 NaClO3(s) = 2 NaCl(s) + 3 O2(g)

NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O =>
2 NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O

MnBr2 + KBiO3 + H2SO4 = KMnO4 + KBrO3 + Bi2(SO4)3 + K2SO4 + H2O =>
4 MnBr2 + 34 KBiO3 + 62 H2SO4 = 4 KMnO4 + 8 KBrO3 + 17 Bi2(SO4)3 + 11 K2SO4 + 62 H2O

H2SO4 + B(OH)3 = B2(SO4)3 + H2O =>
3 H2SO4 + 2 B(OH)3 = B2(SO4)3 + 6 H2O

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

CA(OH)2 + CO2 = CACO3 + H2O =>
CA(OH)2 + CO2 = CACO3 + H2O

CA(OH)2 + CO2 = CACO3 + H2O =>
CA(OH)2 + CO2 = CACO3 + H2O

NaNO3 + KCl = NaCl + KNO3 =>
NaNO3 + KCl = NaCl + KNO3

KHSO4 + Pb(NO3)2 = Pb(SO4) + KNO3 + HNO3 =>
KHSO4 + Pb(NO3)2 = Pb(SO4) + KNO3 + HNO3

Na + HNO3 = NaNO3 + H2 =>
2 Na + 2 HNO3 = 2 NaNO3 + H2

KCl + HClO4 = KClO4 + HCl =>
KCl + HClO4 = KClO4 + HCl

NaOH + Cu(NO3)2 = Cu(OH)2 + NaNO3 =>
2 NaOH + Cu(NO3)2 = Cu(OH)2 + 2 NaNO3

NaNO3 + KCl = NaCl + KNO3 =>
NaNO3 + KCl = NaCl + KNO3

KClO3 = O2 + KCl =>
2 KClO3 = 3 O2 + 2 KCl

H2SO4 + KOH = H2O + K2SO4 =>
H2SO4 + 2 KOH = 2 H2O + K2SO4

Na + HNO3 = NaNO3 + H2 =>
2 Na + 2 HNO3 = 2 NaNO3 + H2

K2Cr2O7 + SnO + HCl = SnCl4 + CrCl3 + H2O + K2O =>
K2Cr2O7 + 3 SnO + 18 HCl = 3 SnCl4 + 2 CrCl3 + 9 H2O + K2O

CS2 + O2 = CO2 + SO2 =>
CS2 + 3 O2 = CO2 + 2 SO2

H2S + O2 = SO2 + H2O =>
2 H2S + 3 O2 = 2 SO2 + 2 H2O

Na0 + HINO3 = NaINO3 + H20 =>
20 Na0 + 20 HINO3 = 20 NaINO3 + H20

K2Cr2O7 + SnO + HCl = SnCl4 + CrCl3 + H2O + K2 =>
K2Cr2O7 + 4 SnO + 22 HCl = 4 SnCl4 + 2 CrCl3 + 11 H2O + K2

C12H23 + *O2 = *CO2 + *H2O =>
4 C12H23 + 71 *O2 = 48 *CO2 + 46 *H2O

Cu + HNO3 = Cu(NO3) + NO + H2O =>
3 Cu + 4 HNO3 = 3 Cu(NO3) + NO + 2 H2O

FE + AGNO3 = FE(NO3)2 + AG =>
FE + 2 AGNO3 = FE(NO3)2 + 2 AG

Na + HNO3 = NaNO3 + H2 =>
2 Na + 2 HNO3 = 2 NaNO3 + H2

MNO2 + KCLO3 + KOH = KMNO4 + KCL + H2O =>
2 MNO2 + KCLO3 + 2 KOH = 2 KMNO4 + KCL + H2O

Cl2 + NaOH = NaCl + NaClO3 + H2O =>
3 Cl2 + 6 NaOH = 5 NaCl + NaClO3 + 3 H2O

C2H4O2 + O2 = CO2 + H20 =>
5 C2H4O2 + 5 O2 = 10 CO2 + H20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/08/19
Equations balanced on 05/16/19
Equations balanced on 06/15/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden