WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/15/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
AgCl = Ag + Cl2 =>
2 AgCl = 2 Ag + Cl2

C5H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C5H12 + 8 O2 = 5 CO2 + 6 H2O

Pb(NO3)2 + KI = PbI2 + KNO3 =>
Pb(NO3)2 + 2 KI = PbI2 + 2 KNO3

H2O = H2 + O2 =>
2 H2O = 2 H2 + O2

CaO + HCl = CaCl2 + H2O =>
CaO + 2 HCl = CaCl2 + H2O

Cr2O3 + H2 = Cr + H2O =>
Cr2O3 + 3 H2 = 2 Cr + 3 H2O

FeCl2(aq) + AgNO3(aq) = Fe(NO3)2(aq) + AgCl(s) =>
FeCl2(aq) + 2 AgNO3(aq) = Fe(NO3)2(aq) + 2 AgCl(s)

C3H7NO2 + O2 = CO2 + H2O + CH4N2O =>
2 C3H7NO2 + 6 O2 = 5 CO2 + 5 H2O + CH4N2O

Ca + H2O = CaOH + H2 =>
2 Ca + 2 H2O = 2 CaOH + H2

NH2NH2 + H2O = NH2NH3 + OH =>
NH2NH2 + H2O = NH2NH3 + OH

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

H2 + N2 = NH4 =>
4 H2 + N2 = 2 NH4

KMnO4 + HBr = MnBr2 + Br2 + KBr + H2O =>
2 KMnO4 + 16 HBr = 2 MnBr2 + 5 Br2 + 2 KBr + 8 H2O

HBO2 + KIO3 + KI = KBO2 + I2 + H2O =>
6 HBO2 + KIO3 + 5 KI = 6 KBO2 + 3 I2 + 3 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Al + Cl2 = AlCl3 =>
2 Al + 3 Cl2 = 2 AlCl3

FECl3 + NAOH = FE(OH)3 + NACl =>
FECl3 + 3 NAOH = FE(OH)3 + 3 NACl

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

HCl + O2 = H2O + Cl2 =>
4 HCl + O2 = 2 H2O + 2 Cl2

MgCl2 + AgNO3 = AgCl + Mg(NO3)2 =>
MgCl2 + 2 AgNO3 = 2 AgCl + Mg(NO3)2

H2 + CO2 = H2O + CO =>
H2 + CO2 = H2O + CO

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

K + Br2 = KBr =>
2 K + Br2 = 2 KBr

Fe2O3 + C = Fe + CO2 =>
2 Fe2O3 + 3 C = 4 Fe + 3 CO2

KOH(aq) + H3PO4(aq) = K3PO4(aq) + H2O(l) =>
3 KOH(aq) + H3PO4(aq) = K3PO4(aq) + 3 H2O(l)

K2Cr2O7 + C3H8O + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + K2SO4 + CH3COOH + H20 =>
4 K2Cr2O7 + 14 C3H8O + 16 H2SO4 = 4 Cr2(SO4)3 + 4 K2SO4 + 21 CH3COOH + 3 H20

CH4 + Cl2 = HCl + CCl4 =>
CH4 + 4 Cl2 = 4 HCl + CCl4

KMnO4 + H2SO4 = K2SO4 + Mn2O7 + H2O =>
2 KMnO4 + H2SO4 = K2SO4 + Mn2O7 + H2O

HNO3 + Al = H2O + NO + Al(NO3)3 =>
4 HNO3 + Al = 2 H2O + NO + Al(NO3)3

KCLO4 = KCL + O2 =>
KCLO4 = KCL + 2 O2

C5H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C5H12 + 8 O2 = 5 CO2 + 6 H2O

MnCl2 + Br2 + NH4OH = MnO2 + NH3Cl + NH4Br + H2O =>
MnCl2 + 2 Br2 + 6 NH4OH = MnO2 + 2 NH3Cl + 4 NH4Br + 4 H2O

Al + Ag2S + H2O = Ag + Al(OH)3 + H2S =>
2 Al + 3 Ag2S + 6 H2O = 6 Ag + 2 Al(OH)3 + 3 H2S

H2S + Al = Al2S3 + H2 =>
3 H2S + 2 Al = Al2S3 + 3 H2

Ca(s) + O2(g) = CaO(s) =>
2 Ca(s) + O2(g) = 2 CaO(s)

HPO4 + NH4 + MoO4 + H = (NH4)3PO4*12MoO3 + H2O =>
HPO4 + 3 NH4 + 12 MoO4 + 23 H = (NH4)3PO4*12MoO3 + 12 H2O

H2(g) + Cl2 = HCl(g) =>
H2(g) + Cl2 = 2 HCl(g)

HCl + Mg = MgCl2 + H2 =>
2 HCl + Mg = MgCl2 + H2

Cl2(g) + H2O(l) = HCl(aq) + HClO3(aq) =>
3 Cl2(g) + 3 H2O(l) = 5 HCl(aq) + HClO3(aq)

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

As(s) + O2(g) = As4O6(s) =>
4 As(s) + 3 O2(g) = As4O6(s)

Sn + HNO3 = SnO2 + NO2 + H2O =>
Sn + 4 HNO3 = SnO2 + 4 NO2 + 2 H2O

KClO4 = KCl + O2 =>
KClO4 = KCl + 2 O2

AgNo3 + KCl = AgCl + KNo3 =>
AgNo3 + KCl = AgCl + KNo3

B2O3 + HF = BF3 + H2O =>
B2O3 + 6 HF = 2 BF3 + 3 H2O

P4O10 + H2O = H3PO4 =>
P4O10 + 6 H2O = 4 H3PO4

B2O3 + HF = BF3 + H2O =>
B2O3 + 6 HF = 2 BF3 + 3 H2O

C3H7NO3 + O2 = CO2 + H2O + CH4N2O =>
2 C3H7NO3 + 5 O2 = 5 CO2 + 5 H2O + CH4N2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/08/19
Equations balanced on 05/16/19
Equations balanced on 06/15/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden