WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/15/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

Cl2 + KOH = KOCl + KCl + H2O =>
Cl2 + 2 KOH = KOCl + KCl + H2O

Cu2SO4 + KI = CuI + K2SO4 =>
Cu2SO4 + 2 KI = 2 CuI + K2SO4

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 =>
Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

BaCl2 + Al2(SO4)3 = BaSO4 + AlCl3 =>
3 BaCl2 + Al2(SO4)3 = 3 BaSO4 + 2 AlCl3

Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Zn + 8 HNO3 = 3 Zn(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

H2 + Cl2 = HCl =>
H2 + Cl2 = 2 HCl

C6H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H10 + 17 O2 = 12 CO2 + 10 H2O

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Cr2O3 + CO2 + OH{-} = CH4O + CrO4{2-} =>
Cr2O3 + CO2 + 4 OH{-} = CH4O + 2 CrO4{2-}

Ag + KCN + H2O + O2 = KAg(CN)2 + KOH =>
4 Ag + 8 KCN + 2 H2O + O2 = 4 KAg(CN)2 + 4 KOH

Na + HCl = NaCl + H =>
Na + HCl = NaCl + H

Ca(NO3)2*H2O + Na2CO3 = CaCO3 + NaNO3 + H2O =>
Ca(NO3)2*H2O + Na2CO3 = CaCO3 + 2 NaNO3 + H2O

Na + HCl = NaCl + H2 =>
2 Na + 2 HCl = 2 NaCl + H2

SnO + O2 = SnO2 =>
2 SnO + O2 = 2 SnO2

NaCl + H2O2 = HCl + NaO =>
2 NaCl + H2O2 = 2 HCl + 2 NaO

C6H12O6 + Na = C6H10O6Na + H2 =>
C6H12O6 + Na = C6H10O6Na + H2

LiOH + Fe(NO3)3 = LiNO3 + Fe(OH)3 =>
3 LiOH + Fe(NO3)3 = 3 LiNO3 + Fe(OH)3

LiOH + Fe(NO3)3 = LiNO3 + Fe(OH)3 =>
3 LiOH + Fe(NO3)3 = 3 LiNO3 + Fe(OH)3

C57H110O6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C57H110O6 + 163 O2 = 114 CO2 + 110 H2O

Mg + CO2 = CO + MgO =>
Mg + CO2 = CO + MgO

Fe2(SO4)3 + NH3 + H2O = Fe(OH)3 + (NH4)2SO4 =>
Fe2(SO4)3 + 6 NH3 + 6 H2O = 2 Fe(OH)3 + 3 (NH4)2SO4

FeS + O2 = Fe2O3 + S02 =>
4 FeS + 3 O2 = 2 Fe2O3 + 2 S02

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

CO2 + H2O = C6H12O6 + O2 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

FeS + O2 = Fe2O3 + S02 =>
4 FeS + 3 O2 = 2 Fe2O3 + 2 S02

P4 + O2 = P2O3 =>
P4 + 3 O2 = 2 P2O3

Al + H2O = Al2O3 + H2 =>
2 Al + 3 H2O = Al2O3 + 3 H2

C2H6O + O2 = CO2 + H2O =>
C2H6O + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

C2H6O + O2 = CO2 + H2O =>
C2H6O + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

As2S5 + HNO3 = H3AsO4 + H2SO4 + H2 + NO2 =>
As2S5 + 28 HNO3 = 2 H3AsO4 + 5 H2SO4 + 6 H2 + 28 NO2

CaCl2(aq) + K2CO3(aq) = KCl(aq) + CaCO3(s) =>
CaCl2(aq) + K2CO3(aq) = 2 KCl(aq) + CaCO3(s)

Fe(OH)3 + HClO4 = Fe(ClO4)3 + H2O =>
Fe(OH)3 + 3 HClO4 = Fe(ClO4)3 + 3 H2O

As2S5 + HNO3 = H3AsO4 + H2SO4 + H2O + NO2 =>
As2S5 + 40 HNO3 = 2 H3AsO4 + 5 H2SO4 + 12 H2O + 40 NO2

CaO + H2O = Ca(OH)2 =>
CaO + H2O = Ca(OH)2

C2H2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H2 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

C6H6O + O2 = CO2 + H2O =>
C6H6O + 7 O2 = 6 CO2 + 3 H2O

C3H8 + O2 = CO + H2O =>
2 C3H8 + 7 O2 = 6 CO + 8 H2O

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O =>
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

Na2SO4 + Pb(NO3)2 = PbSO4 + NaNO3 =>
Na2SO4 + Pb(NO3)2 = PbSO4 + 2 NaNO3

Zn + SO2 = ZnO + S =>
2 Zn + SO2 = 2 ZnO + S

CH2 + O2 = H2O + CO2 =>
2 CH2 + 3 O2 = 2 H2O + 2 CO2

CH4 + O2 = H2O + CO2 =>
CH4 + 2 O2 = 2 H2O + CO2

VI5 + F2 = VF5 + I2 =>
2 VI5 + 5 F2 = 2 VF5 + 5 I2

CH4 + F2 = CF2 + HF =>
CH4 + 3 F2 = CF2 + 4 HF

CaCO3 = CO2 + CaO =>
CaCO3 = CO2 + CaO

KNO3 + H2SO4 + Hg = K2SO4 + HgSO4 + H2O + NO =>
2 KNO3 + 4 H2SO4 + 3 Hg = K2SO4 + 3 HgSO4 + 4 H2O + 2 NO

H2CO3 = CO2 + H2O =>
H2CO3 = CO2 + H2O

Bi2S3 + O2 = BiO3 + SO2 =>
Bi2S3 + 6 O2 = 2 BiO3 + 3 SO2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/08/19
Equations balanced on 05/16/19
Equations balanced on 06/15/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden