WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/15/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
C2H4O2 + NaHCO3 = NaC2H2O2 + H20 + O2 =>
10 C2H4O2 + 20 NaHCO3 = 20 NaC2H2O2 + H20 + 20 O2

BaO4 + HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O2 + O2 =>
BaO4 + 2 HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O2 + O2

KI + PbNO3 = IPb + KNO3 =>
KI + PbNO3 = IPb + KNO3

NO2 + H2O = HNO3 + HNO2 =>
2 NO2 + H2O = HNO3 + HNO2

CH3(CH2)4CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)4CH3 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

MgO + Al = AlO + Mg =>
MgO + Al = AlO + Mg

H2SO4 + Al(OH)3 = Al2(SO4)3 + H2O =>
3 H2SO4 + 2 Al(OH)3 = Al2(SO4)3 + 6 H2O

C3H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C3H6 + 9 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

CH4 + Br2 = CBr4 + HBr =>
CH4 + 4 Br2 = CBr4 + 4 HBr

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

N2 + Cl = NCl3 =>
N2 + 6 Cl = 2 NCl3

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

Sn + HNO3 = SnO2 + NO2 + H2O =>
Sn + 4 HNO3 = SnO2 + 4 NO2 + 2 H2O

N2 + Cl = NCl3 =>
N2 + 6 Cl = 2 NCl3

Al + HCl = AlCl3 + H2 =>
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2

FeS2 + O2 = SO2 + Fe2O3 =>
4 FeS2 + 11 O2 = 8 SO2 + 2 Fe2O3

KI + H2SO4 + O2 = I2 + H2O + K2SO4 =>
4 KI + 2 H2SO4 + O2 = 2 I2 + 2 H2O + 2 K2SO4

C3H60 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H60 + 18 O2 = 3 CO2 + 30 H2O

HCl + NH3 = NH4Cl =>
HCl + NH3 = NH4Cl

Cl2 + NaI = NaCl + I2 =>
Cl2 + 2 NaI = 2 NaCl + I2

HCl + Na2SO3 = SO2 + NaCl + H2O =>
2 HCl + Na2SO3 = SO2 + 2 NaCl + H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

Zn + AgCl = ZnCl2 + Ag =>
Zn + 2 AgCl = ZnCl2 + 2 Ag

N2H4 + O2 = NO2 + H2O =>
N2H4 + 3 O2 = 2 NO2 + 2 H2O

N2O5(g) = NO2(g) + O2(g) =>
2 N2O5(g) = 4 NO2(g) + O2(g)

H2SO4 + Cu = SO2 + CuSO4 + H2O =>
2 H2SO4 + Cu = SO2 + CuSO4 + 2 H2O

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

HClO4 + NaOH = HOH + NaClO4 =>
HClO4 + NaOH = HOH + NaClO4

CH3COOH + NAOH = CH3COONA + H2O =>
CH3COOH + NAOH = CH3COONA + H2O

NH3 = N + H3 =>
NH3 = N + H3

BaCl2 + F2 = BaF2 + Cl2 =>
BaCl2 + F2 = BaF2 + Cl2

LiOH + CO2 = Li2CO3 + H2O =>
2 LiOH + CO2 = Li2CO3 + H2O

SiO2 + C = Si + CO =>
SiO2 + 2 C = Si + 2 CO

SO2 + K2Cr2O7 + HCl = Cr2(SO4)3 + KCl + H2O =>
3 SO2 + K2Cr2O7 + 2 HCl = Cr2(SO4)3 + 2 KCl + H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Al4Si3 + H2O = Al(OH)3 + SiH4 =>
Al4Si3 + 12 H2O = 4 Al(OH)3 + 3 SiH4

C2H2O4 + NaOH = CO2 + Na + H2O =>
C2H2O4 + 2 NaOH = 2 CO2 + 2 Na + 2 H2O

Fe2O3 + Al = Al2O3 + Fe =>
Fe2O3 + 2 Al = Al2O3 + 2 Fe

CO2 + KOH = K2CO3 + H2O =>
CO2 + 2 KOH = K2CO3 + H2O

AGNO3 + KCl = AGCl + KNO3 =>
AGNO3 + KCl = AGCl + KNO3

SO3{-2} + MnO4{-} + H{+} = SO4 + Mn{+2) + H2O =>
5 SO3{-2} + 4 MnO4{-} + 22 H{+} = 5 SO4 + 4 Mn{+2) + 11 H2O

C3H4O3 + H2O = C2H6O2 + CO2 =>
C3H4O3 + H2O = C2H6O2 + CO2

Pb(NO3)2 + NaCl = PbCl2 + NaNO3 =>
Pb(NO3)2 + 2 NaCl = PbCl2 + 2 NaNO3

C3C4 + O2 = CO2 =>
C3C4 + 7 O2 = 7 CO2

Na3PO4 + KOH = NaOH + K3PO4 =>
Na3PO4 + 3 KOH = 3 NaOH + K3PO4

C6H14 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H14 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

AgNO3 + KCl = AgCl + KNO3 =>
AgNO3 + KCl = AgCl + KNO3

Na2S2O3 + H2O = Na2SO4 + H2SO4 + H20 =>
5 Na2S2O3 + 25 H2O = 5 Na2SO4 + 5 H2SO4 + 2 H20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/08/19
Equations balanced on 05/16/19
Equations balanced on 06/15/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden