WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/15/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
PH3 + N2O = P4O10 + H2O + N2 =>
4 PH3 + 16 N2O = P4O10 + 6 H2O + 16 N2

SO3 + H2O = H2SO4 =>
SO3 + H2O = H2SO4

SO3 + H2O = H2SO4 =>
SO3 + H2O = H2SO4

SO3 + H2O = H2SO4 =>
SO3 + H2O = H2SO4

SO3 + H2O = H2SO4 =>
SO3 + H2O = H2SO4

SO3 + H2O = H2SO4 =>
SO3 + H2O = H2SO4

SO3 + H2O = H2SO4 =>
SO3 + H2O = H2SO4

FeBr3 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + HBr =>
2 FeBr3 + 3 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 6 HBr

SO3 + H2O = H2SO4 =>
SO3 + H2O = H2SO4

CU(NO3)2 = CUO + NO2 + O2 =>
2 CU(NO3)2 = 2 CUO + 4 NO2 + O2

CuCl2 + Al3 = AlCl3 + Cu2 =>
18 CuCl2 + 4 Al3 = 12 AlCl3 + 9 Cu2

KI + MnO2 + H2SO4 = K2SO4 + MnSO4 + H2O + I2 =>
2 KI + MnO2 + 2 H2SO4 = K2SO4 + MnSO4 + 2 H2O + I2

KOH + H2SO4 = K2SO4 + H2O =>
2 KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2 H2O

NH3 + Cl2 = NH4Cl + N2 =>
8 NH3 + 3 Cl2 = 6 NH4Cl + N2

BaCl2 + KIo3 = Ba(Io3)2 + KCl =>
BaCl2 + 2 KIo3 = Ba(Io3)2 + 2 KCl

CU + HNO3 = CU(NO3)2 + H2O + NO2 =>
CU + 4 HNO3 = CU(NO3)2 + 2 H2O + 2 NO2

CH3OH + O2 = H2O + CO2 =>
2 CH3OH + 3 O2 = 4 H2O + 2 CO2

N2O5 + H2O = HNO3 =>
N2O5 + H2O = 2 HNO3

Na2S2O4 + KMnO4 = K2S2O4 + NaMnO4 =>
Na2S2O4 + 2 KMnO4 = K2S2O4 + 2 NaMnO4

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

AlCl3 + NH4OH = Al(OH)3 + NH4Cl =>
AlCl3 + 3 NH4OH = Al(OH)3 + 3 NH4Cl

Pb3O4 + HNO3 = Pb(NO3)2 + PbO2 + H2O =>
Pb3O4 + 4 HNO3 = 2 Pb(NO3)2 + PbO2 + 2 H2O

Fe + O2 = FeO2 =>
Fe + O2 = FeO2

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

N2O = N2 + O4 =>
4 N2O = 4 N2 + O4

C4H6 + KMnO4 + H2O = CH3COOH + KOH + MnO2 =>
C4H6 + 2 KMnO4 + 2 H2O = 2 CH3COOH + 2 KOH + 2 MnO2

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

H3PO4 + Fe2(SO4)3 = FePO4 + H2SO4 =>
2 H3PO4 + Fe2(SO4)3 = 2 FePO4 + 3 H2SO4

KNO3 = KNO2 + O2 =>
2 KNO3 = 2 KNO2 + O2

C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

MgCO3 = MgO + CO2 =>
MgCO3 = MgO + CO2

Cu(NO3)2 = CuO + NO2 + O2 =>
2 Cu(NO3)2 = 2 CuO + 4 NO2 + O2

FECL3 + HCl = FECl + HCL3 =>
FECL3 + HCl = FECl + HCL3

C10H22 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C10H22 + 31 O2 = 20 CO2 + 22 H2O

Fe(NO3)2 + Na2SO4 = FeSO4 + NaNO3 =>
Fe(NO3)2 + Na2SO4 = FeSO4 + 2 NaNO3

S + H2SO4 = H2O + SO2 =>
S + 2 H2SO4 = 2 H2O + 3 SO2

K + H2O = KOH + H2 =>
2 K + 2 H2O = 2 KOH + H2

FeCl2 + HNO3 + HCl = FeCl3 + NO + H2O =>
3 FeCl2 + HNO3 + 3 HCl = 3 FeCl3 + NO + 2 H2O

C2H2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H2 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

NaN3 = Na + N2 =>
2 NaN3 = 2 Na + 3 N2

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

CuS + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO2 + S8 + H2O =>
8 CuS + 32 HNO3 = 8 Cu(NO3)2 + 16 NO2 + S8 + 16 H2O

Ca(OH)2 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2O =>
3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 H2O

NaI + Cl2 = NaCl + I =>
2 NaI + Cl2 = 2 NaCl + 2 I

NaI + Cl2 = NaCl + I2 =>
2 NaI + Cl2 = 2 NaCl + I2

iron + oxygen = FeO2 =>
Fe + O2 = FeO2

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

KBr + BaL2 = KL + BaBr2 =>
2 KBr + BaL2 = 2 KL + BaBr2

KBr + BaL2 = KL + BaBr2 =>
2 KBr + BaL2 = 2 KL + BaBr2

NH4NO3 = N2O + H2O =>
NH4NO3 = N2O + 2 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/08/19
Equations balanced on 05/16/19
Equations balanced on 06/15/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden