WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/15/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

CuSO4 + H2O = Cu(OH)2 + SO3 =>
CuSO4 + H2O = Cu(OH)2 + SO3

KOH + F2 = KOF + KF + H2O =>
2 KOH + F2 = KOF + KF + H2O

Al3 + Fe2O3 = Al2O3 + Fe3 =>
2 Al3 + 3 Fe2O3 = 3 Al2O3 + 2 Fe3

FeS + O2 = FeO + SO2 =>
2 FeS + 3 O2 = 2 FeO + 2 SO2

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2

C + O2 = CO2 =>
C + O2 = CO2

C3H8 + O2 = CO + H2O =>
2 C3H8 + 7 O2 = 6 CO + 8 H2O

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2 =>
Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2

P2H4 = PH3 + P4 =>
6 P2H4 = 8 PH3 + P4

Fe(OH)3 + HNO3 = Fe(NO3)3 + H2O =>
Fe(OH)3 + 3 HNO3 = Fe(NO3)3 + 3 H2O

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

Fe2O3 + H2 = Fe + H2O =>
Fe2O3 + 3 H2 = 2 Fe + 3 H2O

Fe + HCl = FeCl2 + H2 =>
Fe + 2 HCl = FeCl2 + H2

P4 + O2 = P2O5 =>
P4 + 5 O2 = 2 P2O5

H2SO4 + Ca3(PO4)2*CaF2 + H2O = H3PO4 + CaSO4*2H2O + HF =>
4 H2SO4 + Ca3(PO4)2*CaF2 + 8 H2O = 2 H3PO4 + 4 CaSO4*2H2O + 2 HF

KClO3 + H2SO4 = HClO4 + ClO2 + K2SO4 + H20 =>
40 KClO3 + 20 H2SO4 = 20 HClO4 + 20 ClO2 + 20 K2SO4 + H20

Na + H2O = NaOH + H =>
Na + H2O = NaOH + H

Mn3O4 + Al = Al2O3 + Mn =>
3 Mn3O4 + 8 Al = 4 Al2O3 + 9 Mn

Fe(SO4)3 + NaOH = Fe(OH)3 + NaSO4 =>
Fe(SO4)3 + 3 NaOH = Fe(OH)3 + 3 NaSO4

KClO3 + H2SO4 = HClO4 + ClO2 + K2SO4 + H2O =>
6 KClO3 + 3 H2SO4 = 2 HClO4 + 4 ClO2 + 3 K2SO4 + 2 H2O

Cl + KOH = KClO3 + KCl + H2O =>
6 Cl + 6 KOH = KClO3 + 5 KCl + 3 H2O

NH2COONH4 = CO2 + NH3 =>
NH2COONH4 = CO2 + 2 NH3

F2 + H2O = HF + O2 =>
2 F2 + 2 H2O = 4 HF + O2

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

LiCl + H3PO4 = Li3PO4 + HCl =>
3 LiCl + H3PO4 = Li3PO4 + 3 HCl

C3H4 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H4 + 4 O2 = 3 CO2 + 2 H2O

SnO2 + H2 = Sn + H2O =>
SnO2 + 2 H2 = Sn + 2 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu =>
CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu

FeS + HCl = FeCl2 + H2S =>
FeS + 2 HCl = FeCl2 + H2S

H2O5 = H2 + O2 =>
2 H2O5 = 2 H2 + 5 O2

NaHCO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2 =>
2 NaHCO3 + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O + 2 CO2

C6H12O6(s) + O2(g) = CO2(g) + H2O(l) =>
C6H12O6(s) + 6 O2(g) = 6 CO2(g) + 6 H2O(l)

H2O5 = H2 + O2 =>
2 H2O5 = 2 H2 + 5 O2

Fe(s) + O2(g) = Fe2O3(s) =>
4 Fe(s) + 3 O2(g) = 2 Fe2O3(s)

Na2CO3 + HCl = NaCl + CO2 + H2O =>
Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + CO2 + H2O

C5H10O2(l) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
2 C5H10O2(l) + 13 O2(g) = 10 CO2(g) + 10 H2O(g)

C2H4 + Cl2 = C2H4Cl2 =>
C2H4 + Cl2 = C2H4Cl2

FE + Cl2 = FECl3 =>
2 FE + 3 Cl2 = 2 FECl3

S + HNO3 = H2SO4 + NO2 + H2O =>
S + 6 HNO3 = H2SO4 + 6 NO2 + 2 H2O

HBr(aq) = H2(g) + Br2(l) =>
2 HBr(aq) = H2(g) + Br2(l)

P4 + HNO3 = H3PO4 + NO2 + H20 =>
5 P4 + 80 HNO3 = 20 H3PO4 + 80 NO2 + H20

CaCN2 + H2O = CaCO3 + NH3 =>
CaCN2 + 3 H2O = CaCO3 + 2 NH3

BaS + Li2SO4 = BaSO4 + Li2S =>
BaS + Li2SO4 = BaSO4 + Li2S

BaS + Li2SO4 = BaSO4 + Li2S =>
BaS + Li2SO4 = BaSO4 + Li2S

PbO2 = Pb + O2 =>
PbO2 = Pb + O2

Fe(OH)3(s) + H2SO4(aq) = Fe2(SO4)3(aq) + H2O(l) =>
2 Fe(OH)3(s) + 3 H2SO4(aq) = Fe2(SO4)3(aq) + 6 H2O(l)

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

NH4NO3 = N2O + H2O =>
NH4NO3 = N2O + 2 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/08/19
Equations balanced on 05/16/19
Equations balanced on 06/15/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden