WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/15/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
NH3 + O2 = NO2 + H2O =>
4 NH3 + 7 O2 = 4 NO2 + 6 H2O

ZnCo3 + HCl = ZnCl2 + H2Co3 =>
ZnCo3 + 2 HCl = ZnCl2 + H2Co3

(NH4)2Cr2O7 = N2 + Cr2O3 + H2O =>
(NH4)2Cr2O7 = N2 + Cr2O3 + 4 H2O

Mg(OH)2 + K = KOH + Mg =>
Mg(OH)2 + 2 K = 2 KOH + Mg

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

S + O2 = SO2 =>
S + O2 = SO2

H20 + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
3 H20 + 30 CO2 = 5 C6H12O6 + 15 O2

P4O10 + H2O = H3PO4 =>
P4O10 + 6 H2O = 4 H3PO4

Ir + HNO3 + HCl = H2[IrCl6] + NO2 + H2O =>
Ir + 4 HNO3 + 6 HCl = H2[IrCl6] + 4 NO2 + 4 H2O

CoSO4*7H2O + C2H8N2 + H2O2 + HCl = [CoSO4(C2H8N2)2]Cl + H2O =>
2 CoSO4*7H2O + 4 C2H8N2 + H2O2 + 2 HCl = 2 [CoSO4(C2H8N2)2]Cl + 16 H2O

Ir + HNO3 + HCl = H3[IrCl6] + NO2 + H2O =>
Ir + 3 HNO3 + 6 HCl = H3[IrCl6] + 3 NO2 + 3 H2O

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

Ba(OH)2 + HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O =>
Ba(OH)2 + 2 HNO3 = Ba(NO3)2 + 2 H2O

AgNO3 + K2SO4 = Ag2SO4 + KNO3 =>
2 AgNO3 + K2SO4 = Ag2SO4 + 2 KNO3

CO2 + H2O = C2H2 + O2 =>
4 CO2 + 2 H2O = 2 C2H2 + 5 O2

LI + O2 = LIO2 =>
LI + O2 = LIO2

Li + O2 = LiO2 =>
Li + O2 = LiO2

Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

C8H18 + O2 = CO + HO =>
C8H18 + 13 O2 = 8 CO + 18 HO

Mg + Cu(No3)2(aq) = Mg(No3)(aq) + Cu =>
2 Mg + Cu(No3)2(aq) = 2 Mg(No3)(aq) + Cu

P4O10 + H2O = H3PO4 =>
P4O10 + 6 H2O = 4 H3PO4

CO2 + H2O = C2H5OH + O2 =>
2 CO2 + 3 H2O = C2H5OH + 3 O2

H2O + H2S + Cl2 = H2SO4 + HCl =>
4 H2O + H2S + 4 Cl2 = H2SO4 + 8 HCl

Mg(OH)2 + HCl = MgCl2 + H2O =>
Mg(OH)2 + 2 HCl = MgCl2 + 2 H2O

PbO2 + HI = PbI2 + I2 + H2O =>
PbO2 + 4 HI = PbI2 + I2 + 2 H2O

H2SO4 + Ga = Ga2(SO4)3 + H2 =>
3 H2SO4 + 2 Ga = Ga2(SO4)3 + 3 H2

SO2 + H2O + O2 = H2SO4 =>
2 SO2 + 2 H2O + O2 = 2 H2SO4

Hg + HNO3 + HCl = HgCl2 + NO + H2O =>
3 Hg + 2 HNO3 + 6 HCl = 3 HgCl2 + 2 NO + 4 H2O

Cu + H2SO4 = Cu2S + CuSO4 + H2O =>
5 Cu + 4 H2SO4 = Cu2S + 3 CuSO4 + 4 H2O

AlCl3 + KOH = Al(OH)3 + KCl =>
AlCl3 + 3 KOH = Al(OH)3 + 3 KCl

Al(OH)3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2O =>
2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6 H2O

Al(OH)3 + HCl = AlCl3 + H2O =>
Al(OH)3 + 3 HCl = AlCl3 + 3 H2O

Ag + NaCN + O2 + H2O = AgCN + NaOH =>
4 Ag + 4 NaCN + O2 + 2 H2O = 4 AgCN + 4 NaOH

CuS + O2 = Cu + SO3 =>
2 CuS + 3 O2 = 2 Cu + 2 SO3

C3H8 + O2 = H20 + CO2 =>
5 C3H8 + 15 O2 = 2 H20 + 15 CO2

SiCl4 + H2O = H4SiO4 + HCl =>
SiCl4 + 4 H2O = H4SiO4 + 4 HCl

NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + HCl =>
2 NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2 HCl

N2 + H2O = NH3 + NO =>
5 N2 + 6 H2O = 4 NH3 + 6 NO

KSO4 + MgBr = MgSO4 + KBr =>
KSO4 + MgBr = MgSO4 + KBr

NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O =>
2 NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

hydrochloricacid + lithiumhydroxide = lithiumchloride + water =>
HCl + LiOH = LiCl + H2O

Ca + O2 = CaO =>
2 Ca + O2 = 2 CaO

NH4NO2 = N2 + H2O =>
NH4NO2 = N2 + 2 H2O

Ca + O2 = CaO =>
2 Ca + O2 = 2 CaO

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

CaCO3 + HCl = CaCl2 + CO2 + H2O =>
CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + CO2 + H2O

H3PO4 = H4P2O7 + H2O =>
2 H3PO4 = H4P2O7 + H2O

NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O =>
2 NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/08/19
Equations balanced on 05/16/19
Equations balanced on 06/15/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden