WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/15/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Mg(s) + H2SO4(aq) = MgSO4(aq) + H2(g) =>
Mg(s) + H2SO4(aq) = MgSO4(aq) + H2(g)

AsCl3 + Na2CO3 = As2O3 + NaCl + CO2 =>
2 AsCl3 + 3 Na2CO3 = As2O3 + 6 NaCl + 3 CO2

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

(NH4)2So4 + NaOH = NH3 + H2O + Na2So4 =>
(NH4)2So4 + 2 NaOH = 2 NH3 + 2 H2O + Na2So4

CS2 + O2 = CO2 + SO2 =>
CS2 + 3 O2 = CO2 + 2 SO2

Ni + HMnO4 = Ni(MnO4)3 + H2 =>
2 Ni + 6 HMnO4 = 2 Ni(MnO4)3 + 3 H2

H2SO4 + CaCO3 = CaSO4 + CO2 + H2O =>
H2SO4 + CaCO3 = CaSO4 + CO2 + H2O

(NH4)2SO4 + NaOH = NH3 + H2O + Na2SO4 =>
(NH4)2SO4 + 2 NaOH = 2 NH3 + 2 H2O + Na2SO4

Fe + HCl = FeCl3 + H2 =>
2 Fe + 6 HCl = 2 FeCl3 + 3 H2

Sb2S3 + HCl = SbCl3 + H2S =>
Sb2S3 + 6 HCl = 2 SbCl3 + 3 H2S

Pm(IO3)2 + Na2(CO3) = Pm(CO3) + Na(IO3) =>
Pm(IO3)2 + Na2(CO3) = Pm(CO3) + 2 Na(IO3)

CH4 + O2 = CO2 + H20 =>
5 CH4 + 5 O2 = 5 CO2 + H20

As2O3 + Na2CO3 = Na3[AsO3] + CO2 =>
As2O3 + 3 Na2CO3 = 2 Na3[AsO3] + 3 CO2

CO2 + H2O = C6H12O6 + O2 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

HfS2 + NaCl = HfCl4 + Na2S =>
HfS2 + 4 NaCl = HfCl4 + 2 Na2S

FeS + O2 + H2O = Fe2O3 + H2SO4 =>
4 FeS + 9 O2 + 4 H2O = 2 Fe2O3 + 4 H2SO4

CS2 + Cl = CCl4 + SCl2 =>
CS2 + 8 Cl = CCl4 + 2 SCl2

BaCl2 + Sn(HCO3)2 = Ba(HCO3)2 + SnCl2 =>
BaCl2 + Sn(HCO3)2 = Ba(HCO3)2 + SnCl2

C2H6 + O2 = CO2 + H20 =>
10 C2H6 + 20 O2 = 20 CO2 + 3 H20

C + H2 + O2 = CH3COOH =>
2 C + 2 H2 + O2 = CH3COOH

Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + H2O =>
Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2 H2O

Zn(NO3)2 + K2S = ZnS + KNO3 =>
Zn(NO3)2 + K2S = ZnS + 2 KNO3

P2O5 + H2O = H3PO4 =>
P2O5 + 3 H2O = 2 H3PO4

Sn(NO3)2 + CO2 = SnO2 + C(NO3)2 =>
Sn(NO3)2 + CO2 = SnO2 + C(NO3)2

Cr2O3 + C = Cr + CO =>
Cr2O3 + 3 C = 2 Cr + 3 CO

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

Sn(NO3)2 + CO2 = SnO2 + C(NO3)2 =>
Sn(NO3)2 + CO2 = SnO2 + C(NO3)2

HCl + H2O = H3O + Cl =>
HCl + H2O = H3O + Cl

C7H16 + O2 = CO2 + H2O =>
C7H16 + 11 O2 = 7 CO2 + 8 H2O

Cr(OH)3 + NaClO + Na2CO3 = Na2CrO4 + ClNa + CO2 + H2O =>
2 Cr(OH)3 + 3 NaClO + 2 Na2CO3 = 2 Na2CrO4 + 3 ClNa + 2 CO2 + 3 H2O

SiCl4 + H2O = H4SiO4 + HCl =>
SiCl4 + 4 H2O = H4SiO4 + 4 HCl

NaOH + H2CO3 = Na2CO3 + H2O =>
2 NaOH + H2CO3 = Na2CO3 + 2 H2O

PaCl2 + (CO2) = PaO2 + CCl2 =>
PaCl2 + (CO2) = PaO2 + CCl2

NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl =>
NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl

CH4 + O2 = CO2 + H20 =>
5 CH4 + 5 O2 = 5 CO2 + H20

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Ca3(PO4)2 + H2SO4 = CaSO4 + H3PO4 =>
Ca3(PO4)2 + 3 H2SO4 = 3 CaSO4 + 2 H3PO4

N2 + O2 = NO2 =>
N2 + 2 O2 = 2 NO2

NH4Cl + Ca(OH)2 = NH3 + CaCl2 + H2O =>
2 NH4Cl + Ca(OH)2 = 2 NH3 + CaCl2 + 2 H2O

H3PO4 + LiOH = Li3PO4 + H2O =>
H3PO4 + 3 LiOH = Li3PO4 + 3 H2O

Na + H2O = H2 + NaOH =>
2 Na + 2 H2O = H2 + 2 NaOH

NaOH + H3PO4 = H2O + Na3PO4 =>
3 NaOH + H3PO4 = 3 H2O + Na3PO4

Pa(IO3)2 + Na2(CO3) = Pa(CO3) + Na(IO3) =>
Pa(IO3)2 + Na2(CO3) = Pa(CO3) + 2 Na(IO3)

HNO3 + P4O10 = H3PO4 + N2O5 =>
12 HNO3 + P4O10 = 4 H3PO4 + 6 N2O5

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Na2SO4(aq) + BaCl2(aq) = BaSO4(s) + NaCl(aq) =>
Na2SO4(aq) + BaCl2(aq) = BaSO4(s) + 2 NaCl(aq)

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

C5H9O + O2 = CO2 + H2O =>
4 C5H9O + 27 O2 = 20 CO2 + 18 H2O

Ru(NO3)3 + Na3(PO4) = Na(NO3) + Ru(PO4) =>
Ru(NO3)3 + Na3(PO4) = 3 Na(NO3) + Ru(PO4)

C8H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C8H8 + 10 O2 = 8 CO2 + 4 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/08/19
Equations balanced on 05/16/19
Equations balanced on 06/15/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden