WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/15/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
CO2 + H2O = C12H22O11 + O2 =>
12 CO2 + 11 H2O = C12H22O11 + 12 O2

CuS + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO2 + S + H2O =>
CuS + 4 HNO3 = Cu(NO3)2 + 2 NO2 + S + 2 H2O

Fe + HCl = FeCl + H2 =>
2 Fe + 2 HCl = 2 FeCl + H2

HNO3 + C2H5OH = CO2 + H2O + NO =>
4 HNO3 + C2H5OH = 2 CO2 + 5 H2O + 4 NO

ZN + CUSO4 = ZNSO4 + CU =>
ZN + CUSO4 = ZNSO4 + CU

NaOH + H2S = NaS + H2OH =>
NaOH + H2S = NaS + H2OH

S + HNO3 = H2SO4 + NO2 + H2O =>
S + 6 HNO3 = H2SO4 + 6 NO2 + 2 H2O

C6H12O6 = C2H5OH + CO2 =>
C6H12O6 = 2 C2H5OH + 2 CO2

magnesium + chlorine = magnesiumchloride =>
Mg + Cl2 = MgCl2

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2

H3PO2 + CuSO4 + H2O = H3PO4 + Cu + H2SO4 =>
H3PO2 + 2 CuSO4 + 2 H2O = H3PO4 + 2 Cu + 2 H2SO4

C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

CH4(g) + Cl2(g) = CH2Cl2(l) + HCl(g) =>
CH4(g) + 2 Cl2(g) = CH2Cl2(l) + 2 HCl(g)

MnO2 + HCl = MnCl2 + H2O + Cl2 =>
MnO2 + 4 HCl = MnCl2 + 2 H2O + Cl2

CH4 + Br2 = CBr4 + HBr =>
CH4 + 4 Br2 = CBr4 + 4 HBr

C4H8O + HNO3 = CO2 + H2O + NO =>
3 C4H8O + 22 HNO3 = 12 CO2 + 23 H2O + 22 NO

C + H2SO4 = CO2 + H2O + SO2 =>
C + 2 H2SO4 = CO2 + 2 H2O + 2 SO2

MgCl2(aq) + NAOH(aq) = Mg(OH)2(s) + NACl(aq) =>
MgCl2(aq) + 2 NAOH(aq) = Mg(OH)2(s) + 2 NACl(aq)

MgCl2(aq) + NAOH(aq) = Mg(OH)2(s) + NACl(aq) =>
MgCl2(aq) + 2 NAOH(aq) = Mg(OH)2(s) + 2 NACl(aq)

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

AgNO3 + AlCl3 = AgCl + AlN3O9 =>
3 AgNO3 + AlCl3 = 3 AgCl + AlN3O9

CH3OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3OH + 3 O2 = 2 CO2 + 4 H2O

CH3OH(l) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
2 CH3OH(l) + 3 O2(g) = 2 CO2(g) + 4 H2O(g)

K + H2O = KOH + H2 =>
2 K + 2 H2O = 2 KOH + H2

KOH + HNO3 = KNO3 + H2O =>
KOH + HNO3 = KNO3 + H2O

OFe3 + CO = Fe + CO2 =>
OFe3 + CO = 3 Fe + CO2

NH4NO3(s) = N2(g) + O2(g) + H2O(l) =>
2 NH4NO3(s) = 2 N2(g) + O2(g) + 4 H2O(l)

N2H4 + H2O2 = N2 + H2O =>
N2H4 + 2 H2O2 = N2 + 4 H2O

Ca + I2 = ICa =>
2 Ca + I2 = 2 ICa

potassiumchlorate = potassiumchloride + oxygen =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

Na + O = NaO =>
Na + O = NaO

Pb(NO3)2 + KI = PbI2 + KNO3 =>
Pb(NO3)2 + 2 KI = PbI2 + 2 KNO3

KMNO4 + HCl = KCl + MNCl2 + H2O + Cl2 =>
2 KMNO4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MNCl2 + 8 H2O + 5 Cl2

Li + S = SLi =>
Li + S = SLi

CH4(g) + Cl2(g) = CH2Cl2(l) + HCl(g) =>
CH4(g) + 2 Cl2(g) = CH2Cl2(l) + 2 HCl(g)

CH4(g) + Cl2(g) = CH2Cl2(l) + HCl(g) =>
CH4(g) + 2 Cl2(g) = CH2Cl2(l) + 2 HCl(g)

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

N2(g) + H2(g) = NH3(g) =>
N2(g) + 3 H2(g) = 2 NH3(g)

Li2 + S = SLi =>
Li2 + 2 S = 2 SLi

C5H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C5H12 + 8 O2 = 5 CO2 + 6 H2O

NO2 + H2O = NHO2 + HNO3 =>
2 NO2 + H2O = NHO2 + HNO3

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

FeS + H2O + O2 = Fe(OH)3 + S =>
4 FeS + 6 H2O + 3 O2 = 4 Fe(OH)3 + 4 S

KMnO4 + H2SO4 = K2SO4 + MnSO4 + H2O + O =>
2 KMnO4 + 3 H2SO4 = K2SO4 + 2 MnSO4 + 3 H2O + 5 O

NH3 + NaClO = N2H4 + NaCl + H2O =>
2 NH3 + NaClO = N2H4 + NaCl + H2O

KCl + NH3 = KCl(NH3) =>
KCl + NH3 = KCl(NH3)

HGO = HG + O2 =>
2 HGO = 2 HG + O2

NH3 + NaClO = N2H4 + NaCl + H2O =>
2 NH3 + NaClO = N2H4 + NaCl + H2O

Pb3O4 + HCl = PbCl2 + H2O + Cl2 =>
Pb3O4 + 8 HCl = 3 PbCl2 + 4 H2O + Cl2

MnO2 + KClO3 + KOH = KMnO4 + KCl + H2O =>
2 MnO2 + KClO3 + 2 KOH = 2 KMnO4 + KCl + H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/08/19
Equations balanced on 05/16/19
Equations balanced on 06/15/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden