WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/15/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

CO + H2 = CH3OH =>
CO + 2 H2 = CH3OH

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

C2H5OH + O2 = H2O + CO2 =>
C2H5OH + 3 O2 = 3 H2O + 2 CO2

Mn + NaBiO3 = Bi + MnO4 + Na =>
3 Mn + 4 NaBiO3 = 4 Bi + 3 MnO4 + 4 Na

As2S3 + H2O + HNO3 = NO + H3AsO4 + H2SO4 =>
3 As2S3 + 4 H2O + 28 HNO3 = 28 NO + 6 H3AsO4 + 9 H2SO4

Cl2 + NaOH = NaCl + NaClO3 + H2O =>
3 Cl2 + 6 NaOH = 5 NaCl + NaClO3 + 3 H2O

NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O =>
NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O

Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + N2O + H2O =>
4 Zn + 10 HNO3 = 4 Zn(NO3)2 + N2O + 5 H2O

C6H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H6 + 15 O2 = 12 CO2 + 6 H2O

UO2(g) + HF(aq) = UF4(g) + H2O(l) =>
UO2(g) + 4 HF(aq) = UF4(g) + 2 H2O(l)

C12H22O11 + H2SO4 = CO2 + SO2 + H3O =>
4 C12H22O11 + 61 H2SO4 = 48 CO2 + 61 SO2 + 70 H3O

Cl2 + NaClO2 = ClO2 + NaCl =>
Cl2 + 2 NaClO2 = 2 ClO2 + 2 NaCl

C6H12O6 + H2SO4 = CO2 + SO2 + H2O =>
C6H12O6 + 12 H2SO4 = 6 CO2 + 12 SO2 + 18 H2O

N2 + O2 + H20 = HNO3 =>
10 N2 + 30 O2 + H20 = 20 HNO3

Au2S3 + H2 = Au + HS2 =>
4 Au2S3 + 3 H2 = 8 Au + 6 HS2

NH4NO3 = N2 + O2 + H2O =>
2 NH4NO3 = 2 N2 + O2 + 4 H2O

Sb2S3 + Fe = Sb + FeS =>
Sb2S3 + 3 Fe = 2 Sb + 3 FeS

Br2 + Cl2 = BrCl2 =>
Br2 + 2 Cl2 = 2 BrCl2

C5H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C5H12 + 8 O2 = 5 CO2 + 6 H2O

AL + HCl = ALCl3 + H2 =>
2 AL + 6 HCl = 2 ALCl3 + 3 H2

Sb2S3 + Fe = Sb + FeS =>
Sb2S3 + 3 Fe = 2 Sb + 3 FeS

C5H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C5H10 + 15 O2 = 10 CO2 + 10 H2O

FeI3 + K3PO4 = Fe(PO4) + KI =>
FeI3 + K3PO4 = Fe(PO4) + 3 KI

Mg3N2 + H2O = Mg(OH)2 + NH3 =>
Mg3N2 + 6 H2O = 3 Mg(OH)2 + 2 NH3

FeI3 + K3PO4 = Fe3(PO4)3 + KI =>
3 FeI3 + 3 K3PO4 = Fe3(PO4)3 + 9 KI

MnBr2 + AgNO3 = Mn(NO3)2 + AgBr =>
MnBr2 + 2 AgNO3 = Mn(NO3)2 + 2 AgBr

C5H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C5H10 + 15 O2 = 10 CO2 + 10 H2O

MnSO4 + PbO2 + H2SO4 = HMnO4 + PbSO4 + H2O =>
2 MnSO4 + 5 PbO2 + 3 H2SO4 = 2 HMnO4 + 5 PbSO4 + 2 H2O

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

C6H5NH2 + C4H6O3 = C8H9NO + CH3COOH =>
C6H5NH2 + C4H6O3 = C8H9NO + CH3COOH

Al + FeO = Al2O3 + Fe =>
2 Al + 3 FeO = Al2O3 + 3 Fe

AgNO3 + CuCl2 = AgCl + Cu(NO3)2 =>
2 AgNO3 + CuCl2 = 2 AgCl + Cu(NO3)2

Al2(CO3)3 = Al2O3 + CO2 =>
Al2(CO3)3 = Al2O3 + 3 CO2

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O + NO =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 4 H2O + 2 NO

BCl3 + P4 + H2 = BP + HCl2 =>
4 BCl3 + P4 + 3 H2 = 4 BP + 6 HCl2

CH3OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3OH + 3 O2 = 2 CO2 + 4 H2O

C3H7OH + O = C3H6O + H2O =>
C3H7OH + O = C3H6O + H2O

C3H7OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 C3H7OH + 9 O2 = 6 CO2 + 8 H2O

K + H2O = KOH + H =>
K + H2O = KOH + H

NH3 + O2 = NO2 + H2O =>
4 NH3 + 7 O2 = 4 NO2 + 6 H2O

HBr(aq) + NaOH(aq) = NaBr(aq) + H2O(l) =>
HBr(aq) + NaOH(aq) = NaBr(aq) + H2O(l)

H2S + O2 = SO2 + H2O =>
2 H2S + 3 O2 = 2 SO2 + 2 H2O

Ca(NO3)2 + FeSO4 = Ca(SO4)2 + FeNO3 =>
Ca(NO3)2 + 2 FeSO4 = Ca(SO4)2 + 2 FeNO3

Fe3O4 + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe3O4 + O2 = 6 Fe2O3

FeO*Cr2O3 + O2 + K2CO3 = Fe2O3 + K2CrO4 + CO2 =>
4 FeO*Cr2O3 + 7 O2 + 8 K2CO3 = 2 Fe2O3 + 8 K2CrO4 + 8 CO2

Ba(NO3)2 + Na2SO4 = BaSO4 + NaNO3 =>
Ba(NO3)2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2 NaNO3

C12H26 + O2 = H2O + CO2 =>
2 C12H26 + 37 O2 = 26 H2O + 24 CO2

NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/08/19
Equations balanced on 05/16/19
Equations balanced on 06/15/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden