WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/15/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
C7H16 + O2 = CO2 + H20 =>
5 C7H16 + 35 O2 = 35 CO2 + 4 H20

AlCl3 + Na2S2O3 + H2O = NaCl + S + SO2 + Al(OH)3 =>
2 AlCl3 + 3 Na2S2O3 + 3 H2O = 6 NaCl + 3 S + 3 SO2 + 2 Al(OH)3

C7H16 + O2 = CO2 + H2O =>
C7H16 + 11 O2 = 7 CO2 + 8 H2O

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O + NO =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 4 H2O + 2 NO

H2So4 + LiOH = Li2So4 + H2O =>
H2So4 + 2 LiOH = Li2So4 + 2 H2O

FeSO4 + K3(Fe(CN)6) = Fe3(Fe(CN)6)2 + K2SO4 =>
3 FeSO4 + 2 K3(Fe(CN)6) = Fe3(Fe(CN)6)2 + 3 K2SO4

ZnSO4 + NaOH = ZnOH + NaSO4 =>
ZnSO4 + NaOH = ZnOH + NaSO4

HNO3 + H2S = NO + S + H2O =>
2 HNO3 + 3 H2S = 2 NO + 3 S + 4 H2O

NH3(aq) + O2(aq) = NO(g) + H2O(l) =>
4 NH3(aq) + 5 O2(aq) = 4 NO(g) + 6 H2O(l)

FeS + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS + 7 O2 = 2 Fe2O3 + 4 SO2

Cl2 + NAOH = NACl + NAClO + H2O =>
Cl2 + 2 NAOH = NACl + NAClO + H2O

Na3PO4 + KOH = NaOH + K3PO4 =>
Na3PO4 + 3 KOH = 3 NaOH + K3PO4

Cu2SO4 + NH4S = Cu2S + NH4SO4 =>
Cu2SO4 + NH4S = Cu2S + NH4SO4

HCl + NaOH = H2O + NaCl =>
HCl + NaOH = H2O + NaCl

Si2H6 + O2 = SiO2 + H2O =>
2 Si2H6 + 7 O2 = 4 SiO2 + 6 H2O

Li + N2 = Li3N =>
6 Li + N2 = 2 Li3N

Al + Pb(NO3)2 = Pb + Al(NO3)3 =>
2 Al + 3 Pb(NO3)2 = 3 Pb + 2 Al(NO3)3

HNO3 + Cu(OH)2 = Cu(NO3)2 + H2O =>
2 HNO3 + Cu(OH)2 = Cu(NO3)2 + 2 H2O

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

C5H12 + O2 = H2C6H8O4 + H2O =>
12 C5H12 + 31 O2 = 10 H2C6H8O4 + 22 H2O

CrBr3 + SBa = BaBr2 + Cr2S3 =>
2 CrBr3 + 3 SBa = 3 BaBr2 + Cr2S3

C6H14 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H14 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

HPO4 + H = H2PO4 =>
HPO4 + H = H2PO4

H2(g) + N2(g) = NH3(g) =>
3 H2(g) + N2(g) = 2 NH3(g)

HCl + CaCl2 = Cl2 + CaH2 =>
2 HCl + CaCl2 = 2 Cl2 + CaH2

C6H12 + O2 = H2C6H8O4 + H2O =>
2 C6H12 + 5 O2 = 2 H2C6H8O4 + 2 H2O

Pb(NO3)2 + MgCl = PbCl2 + MgNO3 =>
Pb(NO3)2 + 2 MgCl = PbCl2 + 2 MgNO3

KHPO4 + HCl = H2PO4 + KCl =>
KHPO4 + HCl = H2PO4 + KCl

C5H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C5H12 + 8 O2 = 5 CO2 + 6 H2O

K2HPO4 + HCl = KH2PO4 + KCl =>
K2HPO4 + HCl = KH2PO4 + KCl

NH4 + HCl = NH4Cl + H2 =>
2 NH4 + 2 HCl = 2 NH4Cl + H2

Cu + H2SO4 = Cu2SO4 + SO2 + H2O =>
2 Cu + 2 H2SO4 = Cu2SO4 + SO2 + 2 H2O

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

C8H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H10 + 21 O2 = 16 CO2 + 10 H2O

CuCl2 + Fe = FeCl + Cu =>
CuCl2 + 2 Fe = 2 FeCl + Cu

Mg + PbSO4 = MgSO4 + Pb =>
Mg + PbSO4 = MgSO4 + Pb

Nitrogen + Hydrogen = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Fe(CI)3 + NaOH = NaCI + Fe(OH)3 =>
Fe(CI)3 + 3 NaOH = 3 NaCI + Fe(OH)3

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2

HGO = HG + O2 =>
2 HGO = 2 HG + O2

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

NH4NO3 = N2 + O2 + H2O =>
2 NH4NO3 = 2 N2 + O2 + 4 H2O

AlCl3 + NaOH = NaAlO2 + NaCl + H2O =>
AlCl3 + 4 NaOH = NaAlO2 + 3 NaCl + 2 H2O

KHSO4 + Pb(NO3)2 = Pb(SO4) + KNO3 + HNO3 =>
KHSO4 + Pb(NO3)2 = Pb(SO4) + KNO3 + HNO3

Ni(OH)3 + HClO = Ni(ClO)3 + H2O =>
Ni(OH)3 + 3 HClO = Ni(ClO)3 + 3 H2O

SnCl2 + HCl + H2O2 = SnCl4 + H2O =>
SnCl2 + 2 HCl + H2O2 = SnCl4 + 2 H2O

Ba + H2O = Ba(OH)2 + H2 =>
Ba + 2 H2O = Ba(OH)2 + H2

Ni(OH)3 + HClO = Ni(ClO)3 + H2O =>
Ni(OH)3 + 3 HClO = Ni(ClO)3 + 3 H2O

CH3(CH2)CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
CH3(CH2)CH3 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/08/19
Equations balanced on 05/16/19
Equations balanced on 06/15/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden