WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/15/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

C6H6O2 + H2O2 = C6H4O2 + H2O =>
C6H6O2 + H2O2 = C6H4O2 + 2 H2O

H3PO4 + Ba(OH)2 = Ba3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Ba(OH)2 = Ba3(PO4)2 + 6 H2O

Pb(NO3)2(aq) + CaCl2(aq) = PbCl2(s) + Ca(NO3)2(aq) =>
Pb(NO3)2(aq) + CaCl2(aq) = PbCl2(s) + Ca(NO3)2(aq)

Cu + NaCl = CuCl2 + Na =>
Cu + 2 NaCl = CuCl2 + 2 Na

AgNO3 + NaOH = Ag2O + NaNO3 + H2O =>
2 AgNO3 + 2 NaOH = Ag2O + 2 NaNO3 + H2O

Fe + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2 =>
2 Fe + 3 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3 H2

Pb(NO3)2(aq) + CaCl2(aq) = PbCl2(s) + Ca(NO3)2(aq) =>
Pb(NO3)2(aq) + CaCl2(aq) = PbCl2(s) + Ca(NO3)2(aq)

KNO3 + H2CO3 = K2CO3 + HNO3 =>
2 KNO3 + H2CO3 = K2CO3 + 2 HNO3

Be(IO4)2 = Be2 + IO4 =>
2 Be(IO4)2 = Be2 + 4 IO4

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

CoBr3 + CaSO4 = CaBr2 + Co2(SO4)3 =>
2 CoBr3 + 3 CaSO4 = 3 CaBr2 + Co2(SO4)3

C3H8 + O2 = CO2 + H20 =>
5 C3H8 + 15 O2 = 15 CO2 + 2 H20

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

Na + O2 = NaO2 =>
Na + O2 = NaO2

NH3 + H2O = NH4OH =>
NH3 + H2O = NH4OH

CS2 + H2 = CH4 + H2S =>
CS2 + 4 H2 = CH4 + 2 H2S

C6H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H6 + 15 O2 = 12 CO2 + 6 H2O

C6H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H6 + 15 O2 = 12 CO2 + 6 H2O

ZnCO3 + KOH = Zn(OH)2 + K2CO3 =>
ZnCO3 + 2 KOH = Zn(OH)2 + K2CO3

NaOH + H2So4 = Na2So4 + H2O =>
2 NaOH + H2So4 = Na2So4 + 2 H2O

SO2 + O2 + H2O = H2SO4 =>
2 SO2 + O2 + 2 H2O = 2 H2SO4

Sb2S3 + HClO3 + H2O = H2SO4 + HCl + H3SbO4 =>
3 Sb2S3 + 14 HClO3 + 18 H2O = 9 H2SO4 + 14 HCl + 6 H3SbO4

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

CuCl2 + H2S = CuS + HCl =>
CuCl2 + H2S = CuS + 2 HCl

Na + O2 = Na2O2 =>
2 Na + O2 = Na2O2

Al(s) + Cl2(g) = AlCl3(s) =>
2 Al(s) + 3 Cl2(g) = 2 AlCl3(s)

Al(s) + Cl2(g) = AlCl3(s) =>
2 Al(s) + 3 Cl2(g) = 2 AlCl3(s)

AlBr3 + K = KBr + Al =>
AlBr3 + 3 K = 3 KBr + Al

P4 + Br2 = PBr3 =>
P4 + 6 Br2 = 4 PBr3

Li + H2O = LiOH + H2 =>
2 Li + 2 H2O = 2 LiOH + H2

HMnO4 + KI = KMnO4 + HI =>
HMnO4 + KI = KMnO4 + HI

H2S + O2 = H2O + SO2 =>
2 H2S + 3 O2 = 2 H2O + 2 SO2

NiS(s) + O2(g) = NiO(s) + SO2(g) =>
2 NiS(s) + 3 O2(g) = 2 NiO(s) + 2 SO2(g)

NH4Cl + H2O = NH4OH + HCl =>
NH4Cl + H2O = NH4OH + HCl

Fe + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2 =>
2 Fe + 3 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3 H2

NH4Cl + H2O = NH4OH + HCl =>
NH4Cl + H2O = NH4OH + HCl

Rb(s) + H2O(l) = RbOH(aq) + H2(g) =>
2 Rb(s) + 2 H2O(l) = 2 RbOH(aq) + H2(g)

NiS(s) + O2(g) = NiO(s) + SO2(g) =>
2 NiS(s) + 3 O2(g) = 2 NiO(s) + 2 SO2(g)

PbO(s) + NH3(g) = Pb(s) + N2(g) + H2O(l) =>
3 PbO(s) + 2 NH3(g) = 3 Pb(s) + N2(g) + 3 H2O(l)

Na2SO3 + H3PO4 = H2SO3 + Na3PO4 =>
3 Na2SO3 + 2 H3PO4 = 3 H2SO3 + 2 Na3PO4

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = P4 + CaSiO3 + CO =>
2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 + 10 C = P4 + 6 CaSiO3 + 10 CO

Li + O2 = LiO =>
2 Li + O2 = 2 LiO

CrCl2 + NaOH = Cr(OH)2 + NaCl =>
CrCl2 + 2 NaOH = Cr(OH)2 + 2 NaCl

NAOH + H2O = NAO + H3O =>
NAOH + H2O = NAO + H3O

Fe(s) + O2(g) = Fe2O3(s) =>
4 Fe(s) + 3 O2(g) = 2 Fe2O3(s)

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

C2H4 + O2 = H2O + CO2 =>
C2H4 + 3 O2 = 2 H2O + 2 CO2

HCl + Fe2O3 = FeCl3 + H2O =>
6 HCl + Fe2O3 = 2 FeCl3 + 3 H2O

HBr + Mg(OH)2 = MgBr2 + H2O =>
2 HBr + Mg(OH)2 = MgBr2 + 2 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/08/19
Equations balanced on 05/16/19
Equations balanced on 06/15/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden