WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/15/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
BaSO4 + C = BaS + CO =>
BaSO4 + 4 C = BaS + 4 CO

Al + HNO3 = Al(NO3)3 + NO + H2O =>
Al + 4 HNO3 = Al(NO3)3 + NO + 2 H2O

BaSO4 + C = BaS + CO =>
BaSO4 + 4 C = BaS + 4 CO

HCl + H2O = H3O + Cl =>
HCl + H2O = H3O + Cl

Ca(NO3)2 + Co2(SO4)3 = CaSO4 + Co(NO3)3 =>
3 Ca(NO3)2 + Co2(SO4)3 = 3 CaSO4 + 2 Co(NO3)3

Al2O3 = Al + O2 =>
2 Al2O3 = 4 Al + 3 O2

C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

HNO2 = HNO3 + NO + H2O =>
3 HNO2 = HNO3 + 2 NO + H2O

Na2SO4 + CACl2 = CASO4 + NaCl =>
Na2SO4 + CACl2 = CASO4 + 2 NaCl

HCl + HNO3 = NO2 + Cl2 + H2O =>
2 HCl + 2 HNO3 = 2 NO2 + Cl2 + 2 H2O

KMnO4 + KCl + H2SO4 = MnSO4 + K2SO4 + H2O + Cl =>
KMnO4 + 5 KCl + 4 H2SO4 = MnSO4 + 3 K2SO4 + 4 H2O + 5 Cl

H2O = H2 + O2 =>
2 H2O = 2 H2 + O2

C2H2Br3 + O2 = CO2 + H2O + Br2 =>
2 C2H2Br3 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O + 3 Br2

Cr2O3 + Br2 + NaOH = Na2CrO4 + NaBr + H2O =>
Cr2O3 + 3 Br2 + 10 NaOH = 2 Na2CrO4 + 6 NaBr + 5 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

AgNO3 + Cu2 = Cu(NO3)2 + Ag =>
4 AgNO3 + Cu2 = 2 Cu(NO3)2 + 4 Ag

Mo2O3 + KMnO4 + H2SO4 = MoO3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O =>
5 Mo2O3 + 6 KMnO4 + 9 H2SO4 = 10 MoO3 + 6 MnSO4 + 3 K2SO4 + 9 H2O

NANO3(s) = NANO2(s) + O2(g) =>
2 NANO3(s) = 2 NANO2(s) + O2(g)

CuS(s) + HNO3(aq) = CuSO4(aq) + H2O(l) + NO2(g) =>
CuS(s) + 8 HNO3(aq) = CuSO4(aq) + 4 H2O(l) + 8 NO2(g)

Na + H2O = Na2O + H2 =>
2 Na + H2O = Na2O + H2

C2H6 + O2 = CO3 + H2O =>
2 C2H6 + 9 O2 = 4 CO3 + 6 H2O

H2 + I2 = HI =>
H2 + I2 = 2 HI

H3PO4 + NaOH = Na3PO4 + H2O =>
H3PO4 + 3 NaOH = Na3PO4 + 3 H2O

K2CO3 + HClO3 = KClO3 + CO2 + H2O =>
K2CO3 + 2 HClO3 = 2 KClO3 + CO2 + H2O

Al + H2So4 = Al2(So4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2So4 = Al2(So4)3 + 3 H2

Fe + O = FeO =>
Fe + O = FeO

KMnO4 + KCl + H2SO4 = MnSO4 + K2SO4 + H2O + Cl2 =>
2 KMnO4 + 10 KCl + 8 H2SO4 = 2 MnSO4 + 6 K2SO4 + 8 H2O + 5 Cl2

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

NaCl + H2O = NaClO3 + H2 =>
NaCl + 3 H2O = NaClO3 + 3 H2

Cl2 + KBr = KCl + Br2 =>
Cl2 + 2 KBr = 2 KCl + Br2

FeCl2 + KMnO4 + HCl = FeCl3 + KCl + MnCl2 + H2O =>
5 FeCl2 + KMnO4 + 8 HCl = 5 FeCl3 + KCl + MnCl2 + 4 H2O

Cl2 + KBr2 = KCl + Br2 =>
Cl2 + 2 KBr2 = 2 KCl + 2 Br2

Al2(SO4)3 + KOH = Al(OH)3 + K2SO4 =>
Al2(SO4)3 + 6 KOH = 2 Al(OH)3 + 3 K2SO4

Na2SO3 + HCl = NaCl + H2O + SO2 =>
Na2SO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2O + SO2

Na + O2 = Na2O =>
4 Na + O2 = 2 Na2O

Al2O3 + H2O = Al(OH)3 =>
Al2O3 + 3 H2O = 2 Al(OH)3

CH3OH(l) + O2(g) = CO2(g) + H2O(l) =>
2 CH3OH(l) + 3 O2(g) = 2 CO2(g) + 4 H2O(l)

Mg + HBr = H + MgBr =>
Mg + HBr = H + MgBr

HCl + NaOH = NaCl + H2O =>
HCl + NaOH = NaCl + H2O

HBr + Fe = FeBr + H2 =>
2 HBr + 2 Fe = 2 FeBr + H2

H2O2 + Fe{+2} + H3O{+} = Fe{+3} + H2O =>
H2O2 + 2 Fe{+2} + 2 H3O{+} = 2 Fe{+3} + 4 H2O

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

Fe + O2 = FeO =>
2 Fe + O2 = 2 FeO

K2CrO7 + CH3OH + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + CH2O + K2SO4 + H2O =>
2 K2CrO7 + 9 CH3OH + 5 H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 9 CH2O + 2 K2SO4 + 14 H2O

CaCl2(aq) + K2CO3(aq) = KCl(aq) + CaCO3(s) =>
CaCl2(aq) + K2CO3(aq) = 2 KCl(aq) + CaCO3(s)

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

NaOH(aq) + Cl2(g) = NaCl(aq) + NaClO3(aq) + H2O(l) =>
6 NaOH(aq) + 3 Cl2(g) = 5 NaCl(aq) + NaClO3(aq) + 3 H2O(l)

KI + KMnO4 + H2SO4 = I2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O =>
10 KI + 2 KMnO4 + 8 H2SO4 = 5 I2 + 6 K2SO4 + 2 MnSO4 + 8 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/08/19
Equations balanced on 05/16/19
Equations balanced on 06/15/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden