WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/15/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Fe(NO3)3 + Cl2 = FeCl3 + NO3 =>
2 Fe(NO3)3 + 3 Cl2 = 2 FeCl3 + 6 NO3

K2Cr2O7 + HCl = KCl + CrCl3 + H2O + Cl2 =>
K2Cr2O7 + 14 HCl = 2 KCl + 2 CrCl3 + 7 H2O + 3 Cl2

P4 + O2 = P4O5 =>
2 P4 + 5 O2 = 2 P4O5

Fe + O2 = FeO =>
2 Fe + O2 = 2 FeO

NH4NO3(s) = N2(g) + O2(g) + H2O(l) =>
2 NH4NO3(s) = 2 N2(g) + O2(g) + 4 H2O(l)

HOOC(CH2)11CCOOH + OCOOCa = OOCCH(CH2)5(CH2)5CHCOOCa + OCO + HOH =>
HOOC(CH2)11CCOOH + OCOOCa = OOCCH(CH2)5(CH2)5CHCOOCa + OCO + HOH

PB(No3)2 + KI = KNo3 + PBI2 =>
PB(No3)2 + 2 KI = 2 KNo3 + PBI2

Mg + HCl = MgCl2 + H2 =>
Mg + 2 HCl = MgCl2 + H2

HNO3 + Mg(OH)2 = H2O + Mg(NO3)2 =>
2 HNO3 + Mg(OH)2 = 2 H2O + Mg(NO3)2

Na2O + H2O = NaOH =>
Na2O + H2O = 2 NaOH

AgO = Ag + O2 =>
2 AgO = 2 Ag + O2

HOOC(CH2)11CCOOH + OCOOCa = OOCCH(CH2)10CHCOOCa + OCO + HOH =>
HOOC(CH2)11CCOOH + OCOOCa = OOCCH(CH2)10CHCOOCa + OCO + HOH

H2 + CO = CH4O =>
2 H2 + CO = CH4O

H{+} + I{-} + SO4{-2} = I2 + SO2 + H2O =>
4 H{+} + 2 I{-} + SO4{-2} = I2 + SO2 + 2 H2O

CO + H2 = CH3OH =>
CO + 2 H2 = CH3OH

PbO2 = PbO + O2 =>
2 PbO2 = 2 PbO + O2

FeCl3 + NaOH = Fe(OH)3 + NaCl =>
FeCl3 + 3 NaOH = Fe(OH)3 + 3 NaCl

H2SO4 + B(OH)3 = B2(SO4)3 + H2O =>
3 H2SO4 + 2 B(OH)3 = B2(SO4)3 + 6 H2O

C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

Pb + CH3COOH + H2O = Pb3(CO3)2 + H2 =>
3 Pb + CH3COOH + 4 H2O = Pb3(CO3)2 + 6 H2

HOOC(CH2)11CCOOH + OCOOCa = OOC(CH2)11COOCaC + OCO + HOH =>
HOOC(CH2)11CCOOH + OCOOCa = OOC(CH2)11COOCaC + OCO + HOH

HClO4 + H2O = H3O + ClO4 =>
HClO4 + H2O = H3O + ClO4

C3H5N3O9 = CO2 + H2O + N2 + O2 =>
4 C3H5N3O9 = 12 CO2 + 10 H2O + 6 N2 + O2

Al + Cl2 = Al2Cl3 =>
4 Al + 3 Cl2 = 2 Al2Cl3

NH3 + O2 + CH4 = HCN + H2O =>
2 NH3 + 3 O2 + 2 CH4 = 2 HCN + 6 H2O

HCl + O2 = H2O + Cl2 =>
4 HCl + O2 = 2 H2O + 2 Cl2

P4 + KOH + H2O = PH3 + KH2PO4 =>
2 P4 + 3 KOH + 9 H2O = 5 PH3 + 3 KH2PO4

Al + Cl2 = AlCl3 =>
2 Al + 3 Cl2 = 2 AlCl3

MgO + CO2 = MgCO3 =>
MgO + CO2 = MgCO3

S + F2 = SF6 =>
S + 3 F2 = SF6

Cu(NO3)2 = CuO + NO2 + O2 =>
2 Cu(NO3)2 = 2 CuO + 4 NO2 + O2

N2(g) + H2(g) = NH3(g) =>
N2(g) + 3 H2(g) = 2 NH3(g)

Ca + Al3{+} = Ca2{+} + Al =>
2 Ca + Al3{+} = Ca2{+} + 3 Al

Fe(OH)3 + Na = NaOH + Fe =>
Fe(OH)3 + 3 Na = 3 NaOH + Fe

HC2H3O2 + NAHCO3 = NAC2H3O2 + H20 + CO2 =>
15 HC2H3O2 + 10 NAHCO3 = 10 NAC2H3O2 + 2 H20 + 20 CO2

HC2H3O2 + NaHCO3 = NaC2H3O2 + H20 + CO2 =>
15 HC2H3O2 + 10 NaHCO3 = 10 NaC2H3O2 + 2 H20 + 20 CO2

KI + H2SO4 = K2SO4 + I2 + H2O + SO2 =>
2 KI + 2 H2SO4 = K2SO4 + I2 + 2 H2O + SO2

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

Fe + OH = Fe(OH)2 =>
Fe + 2 OH = Fe(OH)2

Al + Fe2O3 = Al2O3 + Fe =>
2 Al + Fe2O3 = Al2O3 + 2 Fe

C6H3O6 + O2 = CO2 + H2O =>
4 C6H3O6 + 15 O2 = 24 CO2 + 6 H2O

H2 + Cl2 = HCl =>
H2 + Cl2 = 2 HCl

C6H14 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H14 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

NH3 + H2S = (NH4)2S =>
2 NH3 + H2S = (NH4)2S

C6H12O6 = C2H6O + CO2 =>
C6H12O6 = 2 C2H6O + 2 CO2

CH3OH + KMnO4 = HCOOK + H2O + MnO2 + KOH =>
3 CH3OH + 4 KMnO4 = 3 HCOOK + 4 H2O + 4 MnO2 + KOH

AlCl3 + H2O = Al(OH)3 + HCl =>
AlCl3 + 3 H2O = Al(OH)3 + 3 HCl

Cl + H = HCl =>
Cl + H = HCl

Li + O2 = LiO2 =>
Li + O2 = LiO2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/08/19
Equations balanced on 05/16/19
Equations balanced on 06/15/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden