WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/15/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Cr(OH)3 + IO31{-} + OH{-} = CrO32{-} + I{-} + H2O =>
31 Cr(OH)3 + 30 IO31{-} + 31 OH{-} = 31 CrO32{-} + 30 I{-} + 62 H2O

AG + HNO3 = AGNO3 + NO + H2O =>
3 AG + 4 HNO3 = 3 AGNO3 + NO + 2 H2O

AG + HNO3 = AGNO3 + NO + H2O =>
3 AG + 4 HNO3 = 3 AGNO3 + NO + 2 H2O

AG + HNO3 = AGNO3 + NO2 + H2O =>
AG + 2 HNO3 = AGNO3 + NO2 + H2O

AlCl3 + NaOH = NaAlO2 + H2O + NaCl =>
AlCl3 + 4 NaOH = NaAlO2 + 2 H2O + 3 NaCl

Na2SO4 + BaCl2 = NaCl + BaSO4 =>
Na2SO4 + BaCl2 = 2 NaCl + BaSO4

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS2 + 11 O2 = 2 Fe2O3 + 8 SO2

Ag + HNO3 = AgNO3 + NO2 + H2O =>
Ag + 2 HNO3 = AgNO3 + NO2 + H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

FeS + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS + 7 O2 = 2 Fe2O3 + 4 SO2

FeS + HCl = FeCl2 + H2S =>
FeS + 2 HCl = FeCl2 + H2S

CaSO4 + KOH = Ca(HO)2 + K2SO4 =>
CaSO4 + 2 KOH = Ca(HO)2 + K2SO4

CH3OH(l) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
2 CH3OH(l) + 3 O2(g) = 2 CO2(g) + 4 H2O(g)

H2 + Cl2 = HCl =>
H2 + Cl2 = 2 HCl

S8 + O2 = SO3 =>
S8 + 12 O2 = 8 SO3

NH3 + H2S = (NH4)2S =>
2 NH3 + H2S = (NH4)2S

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

N2 + O2 = NO =>
N2 + O2 = 2 NO

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

H2SO4 + P2O5 = HPO3 + SO3 =>
H2SO4 + P2O5 = 2 HPO3 + SO3

Na2SO4 + HCl = H2SO4 + NaCl =>
Na2SO4 + 2 HCl = H2SO4 + 2 NaCl

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

Al + HCl = AlCl3 + H2 =>
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2 =>
Cu + 2 HNO3 = Cu(NO3)2 + H2

C + H2O = CH4 + CO2 =>
2 C + 2 H2O = CH4 + CO2

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2

FeS + O2 = Fe3O4 + SO2 =>
3 FeS + 5 O2 = Fe3O4 + 3 SO2

SiO2 + Al = Si + Al2O3 =>
3 SiO2 + 4 Al = 3 Si + 2 Al2O3

Na2SO3 + H2SO4 = SO2 + Na2SO4 + H2O =>
Na2SO3 + H2SO4 = SO2 + Na2SO4 + H2O

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

B + KOH = K3BO3 + H =>
B + 3 KOH = K3BO3 + 3 H

Na2CO3 + HCl = NaCl + CO2 + H2O =>
Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + CO2 + H2O

Pb(No3)2 + KI = PbI2 + K(No3) =>
Pb(No3)2 + 2 KI = PbI2 + 2 K(No3)

NaCl + CO2 + H2O = Na2CO3 + HCl =>
2 NaCl + CO2 + H2O = Na2CO3 + 2 HCl

C2H4 + O2 = CO2 + H2O =>
C2H4 + 3 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

SnCl2 + HNO3 + HCl = SnCl4 + N2O + H2O =>
4 SnCl2 + 2 HNO3 + 8 HCl = 4 SnCl4 + N2O + 5 H2O

(NH4)2SO4 + NaOH = Na2SO4 + NH3 + H2O =>
(NH4)2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 NH3 + 2 H2O

CH3OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3OH + 3 O2 = 2 CO2 + 4 H2O

Cu(NO3)2 + NaOH = Cu(OH)2 + NaNO3 =>
Cu(NO3)2 + 2 NaOH = Cu(OH)2 + 2 NaNO3

K2CO3 + AlCl3 = KCl + Al2(CO3)3 =>
3 K2CO3 + 2 AlCl3 = 6 KCl + Al2(CO3)3

K2Cr2O7 + HCl = CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O =>
K2Cr2O7 + 14 HCl = 2 CrCl3 + 3 Cl2 + 2 KCl + 7 H2O

H2S + O2 = SO2 + H2O =>
2 H2S + 3 O2 = 2 SO2 + 2 H2O

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O + NO =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 4 H2O + 2 NO

Na2B4O7 + NaOH = NaBO2 + H2O =>
Na2B4O7 + 2 NaOH = 4 NaBO2 + H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

HNO3 + H2SO3 = H2SO4 + NO + H20 =>
20 HNO3 + 40 H2SO3 = 40 H2SO4 + 20 NO + H20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/08/19
Equations balanced on 05/16/19
Equations balanced on 06/15/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?



WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden