WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/15/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
I + H2O = IH2O =>
I + H2O = IH2O

SO2 + Na2O = Na2SO3 =>
SO2 + Na2O = Na2SO3

H2 + S + O4 = H2SO8 =>
H2 + S + 2 O4 = H2SO8

Pb(SO4)2 + LiCl = PbCl4 + Li2SO4 =>
Pb(SO4)2 + 4 LiCl = PbCl4 + 2 Li2SO4

HMnO4 + HNO3 = Mn(NO3)2 + H2O + O2 =>
4 HMnO4 + 8 HNO3 = 4 Mn(NO3)2 + 6 H2O + 5 O2

Mg3N2 + H2O = Mg(OH)2 + NH3 =>
Mg3N2 + 6 H2O = 3 Mg(OH)2 + 2 NH3

Mg3N2 + H2O = Mg(OH)2 + NH3 =>
Mg3N2 + 6 H2O = 3 Mg(OH)2 + 2 NH3

NaOH + C6H5COONa = Na2CO3 + C6H6 =>
NaOH + C6H5COONa = Na2CO3 + C6H6

Na2SO4 + Cr(OH)3 = NaOH + Cr2(SO4)3 =>
3 Na2SO4 + 2 Cr(OH)3 = 6 NaOH + Cr2(SO4)3

Cu + H2SO4 = CuSO4 + H2O + SO2 =>
Cu + 2 H2SO4 = CuSO4 + 2 H2O + SO2

Cu + AgNO3 = Cu(NO3)2 + Ag =>
Cu + 2 AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2 Ag

CH3CH2CH2OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3CH2CH2OH + 9 O2 = 6 CO2 + 8 H2O

Ca3P2 + H2O = Ca(OH)2 + PH3 =>
Ca3P2 + 6 H2O = 3 Ca(OH)2 + 2 PH3

Cr(OH)3 + IO{-} + OH{-} = CrO3{2-} + I{-} + H2O =>
2 Cr(OH)3 + IO{-} + 4 OH{-} = 2 CrO3{2-} + I{-} + 5 H2O

NACl + AGNO3 = AGCl + NANO3 =>
NACl + AGNO3 = AGCl + NANO3

MnBr2 + AgNO3 = Mn(NO3)2 + AgBr =>
MnBr2 + 2 AgNO3 = Mn(NO3)2 + 2 AgBr

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO2 + H2O =>
Cu + 4 HNO3 = Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O

KMNO4 + HCl = KCl + MNCl2 + H2O + Cl2 =>
2 KMNO4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MNCl2 + 8 H2O + 5 Cl2

NO2 + H2O + O2 = HNO3 =>
4 NO2 + 2 H2O + O2 = 4 HNO3

H2C2 + O2 = H2O + CO2 =>
2 H2C2 + 5 O2 = 2 H2O + 4 CO2

H2 + S + O = H2SO8 =>
H2 + S + 8 O = H2SO8

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

Cr(OH)3 + IO3{-} + OH{-} = CrO3{2-} + I{-} + H2O =>
6 Cr(OH)3 + IO3{-} + 12 OH{-} = 6 CrO3{2-} + I{-} + 15 H2O

NaOH + H2CO3 = Na2CO3 + H2O =>
2 NaOH + H2CO3 = Na2CO3 + 2 H2O

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

FeS + HCl = FeCl2 + H2S =>
FeS + 2 HCl = FeCl2 + H2S

Mg(NO3)2 + Na2CO3 = MgCO3 + NaNO3 =>
Mg(NO3)2 + Na2CO3 = MgCO3 + 2 NaNO3

HgO = Hg + O2 =>
2 HgO = 2 Hg + O2

SnCl2 + Fe{3+} + Cl{-} = SnCl4 + Fe{2+} =>
SnCl2 + 2 Fe{3+} + 2 Cl{-} = SnCl4 + 2 Fe{2+}

S8 + F2 = SF6 =>
S8 + 24 F2 = 8 SF6

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

MG + O = MGO =>
MG + O = MGO

Mg + O = MgO =>
Mg + O = MgO

Fe + HCl = FeCl2 + H2 =>
Fe + 2 HCl = FeCl2 + H2

FeO + H2S = FeS + H2O =>
FeO + H2S = FeS + H2O

Cr2O7 + C = CO2 + Cr =>
2 Cr2O7 + 7 C = 7 CO2 + 4 Cr

NH3 + O2 = H2O + N2 =>
4 NH3 + 3 O2 = 6 H2O + 2 N2

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

KNO3 + H2CO3 = K2CO3 + HNO3 =>
2 KNO3 + H2CO3 = K2CO3 + 2 HNO3

Fe2O3 + HNO3 = Fe(NO3)3 + H2O =>
Fe2O3 + 6 HNO3 = 2 Fe(NO3)3 + 3 H2O

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H =>
Zn + H2SO4 = ZnSO4 + 2 H

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

BaCl2*2H2O + Na3PO4*12H2O = Ba3(PO4)2 + NaCl + H2O =>
3 BaCl2*2H2O + 2 Na3PO4*12H2O = Ba3(PO4)2 + 6 NaCl + 30 H2O

H2SO4 + Fe(OH)3 = Fe2(SO4)3 + H2O =>
3 H2SO4 + 2 Fe(OH)3 = Fe2(SO4)3 + 6 H2O

PH3 + N2O = P4O10 + H2O + N2 =>
4 PH3 + 16 N2O = P4O10 + 6 H2O + 16 N2

Al + HCl = AlCl3 + H2 =>
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2

PH3 + HNO3 = H3PO4 + NO2 + H2O =>
PH3 + 8 HNO3 = H3PO4 + 8 NO2 + 4 H2O

PH3 + HNO3 = H3PO3 + NO2 + H2O =>
PH3 + 6 HNO3 = H3PO3 + 6 NO2 + 3 H2O

SnS2 + HNO3 + H20 = H2SnO3 + H2SO4 + NO =>
40 SnS2 + 220 HNO3 + H20 = 40 H2SnO3 + 80 H2SO4 + 220 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/08/19
Equations balanced on 05/16/19
Equations balanced on 06/15/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden