WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/15/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
NO + O2 = NO2 =>
2 NO + O2 = 2 NO2

Zr + O2 = ZrO2 =>
Zr + O2 = ZrO2

BACl2(aq) + H2SO4(aq) = BASO4(s) + HCl(aq) =>
BACl2(aq) + H2SO4(aq) = BASO4(s) + 2 HCl(aq)

C2H6 + HONO2 = C2H5NO2 + H2O =>
C2H6 + HONO2 = C2H5NO2 + H2O

Al2SiO5 + Ca2Al3Si3O12OH = CaAl2Si2O8 + Al2O3 + H2O =>
2 Al2SiO5 + 2 Ca2Al3Si3O12OH = 4 CaAl2Si2O8 + Al2O3 + H2O

P2S3 + HIO3 + H2O = H3PO4 + S + HI =>
3 P2S3 + 5 HIO3 + 9 H2O = 6 H3PO4 + 9 S + 5 HI

Al + H2So4 = Al2(So4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2So4 = Al2(So4)3 + 3 H2

FeCl2 + K2Cr2O7 + HCl = FeCl3 + KCl + CrCl3 + H2O =>
6 FeCl2 + K2Cr2O7 + 14 HCl = 6 FeCl3 + 2 KCl + 2 CrCl3 + 7 H2O

H2 + Fe3O4 = H2O + Fe =>
4 H2 + Fe3O4 = 4 H2O + 3 Fe

C9H20 + O2 = CO2 + H2O =>
C9H20 + 14 O2 = 9 CO2 + 10 H2O

C6H12O6 + H2SO4 = CO2 + SO2 + H2O =>
C6H12O6 + 12 H2SO4 = 6 CO2 + 12 SO2 + 18 H2O

CrO3 + Al = Al2O3 + Cr =>
CrO3 + 2 Al = Al2O3 + Cr

NO2 + H2O = HNO3 + NO =>
3 NO2 + H2O = 2 HNO3 + NO

Al2O3 + Cl2 + C = AlCl3 + CO =>
Al2O3 + 3 Cl2 + 3 C = 2 AlCl3 + 3 CO

S + H2SO4 = SO2 + H2O =>
S + 2 H2SO4 = 3 SO2 + 2 H2O

H2S + O2 = H2O + SO2 =>
2 H2S + 3 O2 = 2 H2O + 2 SO2

KNO3 = KNO2 + O2 =>
2 KNO3 = 2 KNO2 + O2

C12H22O11 = C + H2O =>
C12H22O11 = 12 C + 11 H2O

HIO3 + H2SO3 = H2SO4 + HI =>
HIO3 + 3 H2SO3 = 3 H2SO4 + HI

Zn + AgCl = ZnCl2 + Ag =>
Zn + 2 AgCl = ZnCl2 + 2 Ag

CH3O2 + O2 = CO2 + H2O =>
4 CH3O2 + 3 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

C3H8(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
C3H8(g) + 5 O2(g) = 3 CO2(g) + 4 H2O(g)

FE + HCl2 = FECl2 + H2 =>
2 FE + 2 HCl2 = 2 FECl2 + H2

KSCN + KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + CO2 + SO2 + NO + H2O =>
5 KSCN + 11 KMnO4 + 38 HCl = 16 KCl + 11 MnCl2 + 5 CO2 + 5 SO2 + 5 NO + 19 H2O

Ca2Al3Si3O12OH + SiO2 = Ca3Al2Si3O12 + CaAl2Si2O8 + H2O =>
4 Ca2Al3Si3O12OH + SiO2 = Ca3Al2Si3O12 + 5 CaAl2Si2O8 + 2 H2O

C18H30O3S + Na2CO3 = C18H29O3SNa + CO2 + H2O =>
2 C18H30O3S + Na2CO3 = 2 C18H29O3SNa + CO2 + H2O

C + SO2 = CS2 + CO =>
5 C + 2 SO2 = CS2 + 4 CO

Fe + Cl = FeCl =>
Fe + Cl = FeCl

SiCl4 + H2O = SiO2 + HCl =>
SiCl4 + 2 H2O = SiO2 + 4 HCl

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

HI + H2SO4 = SO2 + I2 + H2O =>
2 HI + H2SO4 = SO2 + I2 + 2 H2O

N2 + O2 = N2O3 =>
2 N2 + 3 O2 = 2 N2O3

HCl(ac) + Mg(s) = MgCl2(ac) + H2(g) =>
2 HCl(ac) + Mg(s) = MgCl2(ac) + H2(g)

Al2O3(s) + H2So4(aq) = Al2(So4)3(aq) + H2O(l) =>
Al2O3(s) + 3 H2So4(aq) = Al2(So4)3(aq) + 3 H2O(l)

Cu + NO3 + H{+} = Cu{+2} + NO2 + H2O =>
Cu + NO3 + 2 H{+} = Cu{+2} + NO2 + H2O

CuO + CH4 = Cu + CO + H2O =>
3 CuO + CH4 = 3 Cu + CO + 2 H2O

NO + NH3 = N2 + H2O =>
6 NO + 4 NH3 = 5 N2 + 6 H2O

Ca3Al2Si3O12 + SiO2 = CaAl2Si2O8 + CaSiO3 =>
Ca3Al2Si3O12 + SiO2 = CaAl2Si2O8 + 2 CaSiO3

C12H22O11 + H2SO4 = CO2 + SO2 + H2O =>
C12H22O11 + 24 H2SO4 = 12 CO2 + 24 SO2 + 35 H2O

Li + O2 = Li2O =>
4 Li + O2 = 2 Li2O

SiO2 + C = SiC + CO =>
SiO2 + 3 C = SiC + 2 CO

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

Li + O2 = LiO2 =>
Li + O2 = LiO2

CH4 + Br2 = CBr4 + HBr =>
CH4 + 4 Br2 = CBr4 + 4 HBr

Li + O2 = LiO2 =>
Li + O2 = LiO2

Al + I2 = AlI3 =>
2 Al + 3 I2 = 2 AlI3

Ca2Al3Si3O12OH = CaAl2Si2O8 + Ca3Al2Si3O12 + Al2O3 + H2O =>
6 Ca2Al3Si3O12OH = 6 CaAl2Si2O8 + 2 Ca3Al2Si3O12 + Al2O3 + 3 H2O

Ca(OH)2 + NH4Cl = NH4OH + CaCl2 =>
Ca(OH)2 + 2 NH4Cl = 2 NH4OH + CaCl2

Ca(OH)2 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2O =>
3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 H2O

hydrogen + oxygen = water =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/08/19
Equations balanced on 05/16/19
Equations balanced on 06/15/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden