WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/15/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
CH3CH2CH3 + Cl2 = CH3CH(Cl)CH3 + HCl =>
CH3CH2CH3 + Cl2 = CH3CH(Cl)CH3 + HCl

NaNO3 + H2SO4 = Na2SO4 + HNO3 =>
2 NaNO3 + H2SO4 = Na2SO4 + 2 HNO3

NaClO + NaI + HCl = I2 + NaCl + H2O =>
NaClO + 2 NaI + 2 HCl = I2 + 3 NaCl + H2O

Al(OH)3(s) = Al2O3(s) + H2O(l) =>
2 Al(OH)3(s) = Al2O3(s) + 3 H2O(l)

HCl + MnO2 = MnCl2 + H2O + Cl2 =>
4 HCl + MnO2 = MnCl2 + 2 H2O + Cl2

C2H4 + O2 = CO2 + H20 =>
5 C2H4 + 10 O2 = 10 CO2 + H20

H2O = H2 + O2 =>
2 H2O = 2 H2 + O2

C3H8O + Ni2(Cr2O7)3 + H2SO4 = C3H6O2 + Cr2(SO4)3 + Ni2(SO4)3 + H2O =>
9 C3H8O + 2 Ni2(Cr2O7)3 + 24 H2SO4 = 9 C3H6O2 + 6 Cr2(SO4)3 + 2 Ni2(SO4)3 + 33 H2O

Bi2O3 + KClO + KOH = KBiO3 + KCl + H2O =>
Bi2O3 + 2 KClO + 2 KOH = 2 KBiO3 + 2 KCl + H2O

KMnO4 + KCrO2 + H2O = K2CrO4 + MnO(OH)2 =>
KMnO4 + KCrO2 + H2O = K2CrO4 + MnO(OH)2

CO2 + H2O = C6H12O6 + O2 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

V2O5 + Al = V + Al2O3 =>
3 V2O5 + 10 Al = 6 V + 5 Al2O3

CaCN2 + C + Na2CO3 = CaCO3 + NaCN =>
CaCN2 + C + Na2CO3 = CaCO3 + 2 NaCN

CaCN2 + C + Na2CO3 = CaCO3 + NaCN =>
CaCN2 + C + Na2CO3 = CaCO3 + 2 NaCN

H2O + CoO + H2O2 = Co(OH)3 =>
2 H2O + 2 CoO + H2O2 = 2 Co(OH)3

Al + HCl = H2 + AlCl3 =>
2 Al + 6 HCl = 3 H2 + 2 AlCl3

C2H6(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
2 C2H6(g) + 7 O2(g) = 4 CO2(g) + 6 H2O(g)

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

C3H8O + O2 = CO2 + H2O =>
2 C3H8O + 9 O2 = 6 CO2 + 8 H2O

Li(s) + Cl2(g) = LiCl(s) =>
2 Li(s) + Cl2(g) = 2 LiCl(s)

HBr + Mg(OH)2 = MgBr2 + H2O =>
2 HBr + Mg(OH)2 = MgBr2 + 2 H2O

H2SO4 + NH4OH = H2O + (NH4)2SO4 =>
H2SO4 + 2 NH4OH = 2 H2O + (NH4)2SO4

FE + HCl = FECl2 + H2 =>
FE + 2 HCl = FECl2 + H2

C(s) + O2(g) = CO2 =>
C(s) + O2(g) = CO2

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

Ba(s) + N2(g) = Ba3N2(s) =>
3 Ba(s) + N2(g) = Ba3N2(s)

Mn3O4(s) + Al2O3(s) = Al2O3Mn3O4 =>
Mn3O4(s) + Al2O3(s) = Al2O3Mn3O4

Al2O3 + NaOH = Al(OH)3 + Na2O =>
Al2O3 + 6 NaOH = 2 Al(OH)3 + 3 Na2O

CS2(s) + O2(g) = CO2(g) + S(s) =>
CS2(s) + O2(g) = CO2(g) + 2 S(s)

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

KClO3 + KBr + H2O = KCl + Br2 + KOH =>
KClO3 + 6 KBr + 3 H2O = KCl + 3 Br2 + 6 KOH

NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

CS2(s) + O2(g) = CO2(g) + S(s) =>
CS2(s) + O2(g) = CO2(g) + 2 S(s)

HClO4 + KNO3 + Cu2S = S + NO + Cu(ClO4)2 + KClO4 + H2O =>
16 HClO4 + 4 KNO3 + 3 Cu2S = 3 S + 4 NO + 6 Cu(ClO4)2 + 4 KClO4 + 8 H2O

I2 + HNO3 = HIO3 + NO2 + H2O =>
I2 + 10 HNO3 = 2 HIO3 + 10 NO2 + 4 H2O

Li + H2SO4 = Li2SO4 + H2 =>
2 Li + H2SO4 = Li2SO4 + H2

Cl2 + SO2 + H2O = H2SO4 + HCl =>
Cl2 + SO2 + 2 H2O = H2SO4 + 2 HCl

C + HNO3 = CO2 + NO2 + H20 =>
10 C + 20 HNO3 = 10 CO2 + 20 NO2 + H20

Na + O2 = Na2O =>
4 Na + O2 = 2 Na2O

NaHCO3(s) = Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g) =>
2 NaHCO3(s) = Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g)

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

NH3 + CuO = Cu + N2 + H2O =>
2 NH3 + 3 CuO = 3 Cu + N2 + 3 H2O

KCLO3 = KCLO2 + O2 =>
2 KCLO3 = 2 KCLO2 + O2

AgNO3 + FeCl3 = AgCl + Fe(NO3)3 =>
3 AgNO3 + FeCl3 = 3 AgCl + Fe(NO3)3

H2S + Al = Al2S3 + H2 =>
3 H2S + 2 Al = Al2S3 + 3 H2

H2O + OH{-} + Zn + NO3 = NH3 + Zn(OH)4{2-} =>
12 H2O + 18 OH{-} + 9 Zn + 2 NO3 = 2 NH3 + 9 Zn(OH)4{2-}

H2S + SO2 = S + H2O =>
2 H2S + SO2 = 3 S + 2 H2O

H2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) = H2O(l) + BaSO4(s) =>
H2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) = 2 H2O(l) + BaSO4(s)

CoCl2 + NaOH + NaClO3 = NaCl + Co2O3 + H2O =>
6 CoCl2 + 12 NaOH + NaClO3 = 13 NaCl + 3 Co2O3 + 6 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/08/19
Equations balanced on 05/16/19
Equations balanced on 06/15/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden