WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/15/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
K2CrO4 + KOH + H2O2 = K3CrO8 + H2O =>
2 K2CrO4 + 2 KOH + 7 H2O2 = 2 K3CrO8 + 8 H2O

Be(NO3)2 + Ag2SO3 = BeSO3 + Ag(NO3) =>
Be(NO3)2 + Ag2SO3 = BeSO3 + 2 Ag(NO3)

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

H2 + Cl2 = HCl =>
H2 + Cl2 = 2 HCl

Be(NO3)2 + Ag2SO3 = BeSO3 + Ag(NO3) =>
Be(NO3)2 + Ag2SO3 = BeSO3 + 2 Ag(NO3)

Al + Fe2O3 = Al2O3 + Fe =>
2 Al + Fe2O3 = Al2O3 + 2 Fe

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

C5H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C5H12 + 8 O2 = 5 CO2 + 6 H2O

NaOH + H3PO4 = H2O + Na3PO4 =>
3 NaOH + H3PO4 = 3 H2O + Na3PO4

FECl3 + NAOH = FE(OH)3 + NACl =>
FECl3 + 3 NAOH = FE(OH)3 + 3 NACl

Mn2O7 + H2O = HMnO4 =>
Mn2O7 + H2O = 2 HMnO4

NO + O2 = NO2 =>
2 NO + O2 = 2 NO2

NO + O2 = NO2 =>
2 NO + O2 = 2 NO2

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

Hg + HNO3 = Hg(NO3)2 + H2O + NO =>
3 Hg + 8 HNO3 = 3 Hg(NO3)2 + 4 H2O + 2 NO

NO2 + H2O = HNO3 + HNO2 =>
2 NO2 + H2O = HNO3 + HNO2

CH3NH2 + H2O = CH3NH3 + OH =>
CH3NH2 + H2O = CH3NH3 + OH

Al(OH)3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2O =>
2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6 H2O

CH2CHCHCH2 + KMnO4 + H2SO4 = HO2CCH2CH2CO2H + MnSO4 + K2SO4 + H2O =>
5 CH2CHCHCH2 + 8 KMnO4 + 12 H2SO4 = 5 HO2CCH2CH2CO2H + 8 MnSO4 + 4 K2SO4 + 12 H2O

SO2 + O = SO3 =>
SO2 + O = SO3

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

KAl3(SO4)2(OH)6 = KAl(SO4)2 + Al2O3 + H2O =>
KAl3(SO4)2(OH)6 = KAl(SO4)2 + Al2O3 + 3 H2O

Hg + O2 = Hg2O =>
4 Hg + O2 = 2 Hg2O

HCl + Na2SO4 = H2SO4 + NaCl =>
2 HCl + Na2SO4 = H2SO4 + 2 NaCl

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

KNO3 + HClO4 + Cu2S = NO + Cu(ClO4)2 + S + KClO4 + H2O =>
4 KNO3 + 16 HClO4 + 3 Cu2S = 4 NO + 6 Cu(ClO4)2 + 3 S + 4 KClO4 + 8 H2O

N2H2 + H2O2 = HNO3 + H2O =>
N2H2 + 6 H2O2 = 2 HNO3 + 6 H2O

BrF3 = Br + F =>
BrF3 = Br + 3 F

Al + HCl = AlCl3 + H2 =>
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2

Na2SO3 + H2SO4 = NaSO4 + H2O + SO2 =>
Na2SO3 + 3 H2SO4 = 2 NaSO4 + 3 H2O + 2 SO2

NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3 =>
NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

N2H4 + H2O2 = HNO3 + H2O =>
N2H4 + 7 H2O2 = 2 HNO3 + 8 H2O

NaOH + Zn = Na2ZnO2 + H2 =>
2 NaOH + Zn = Na2ZnO2 + H2

Na2CO3 + AgNO3 = Ag2CO3 + NaNO3 =>
Na2CO3 + 2 AgNO3 = Ag2CO3 + 2 NaNO3

NH4NO3 = N2O + H2O =>
NH4NO3 = N2O + 2 H2O

C6H10 + O2 = CO2 + H20 =>
2 C6H10 + 12 O2 = 12 CO2 + H20

FeSO4 = Fe2O3 + SO2 + SO3 =>
2 FeSO4 = Fe2O3 + SO2 + SO3

C + H2SO4 = CO2 + SO2 + H2O =>
C + 2 H2SO4 = CO2 + 2 SO2 + 2 H2O

K2CrO4 + AgNO3 = Ag2CrO4 + KNO3 =>
K2CrO4 + 2 AgNO3 = Ag2CrO4 + 2 KNO3

C6H10 + O2 = CO2 + H20 =>
2 C6H10 + 12 O2 = 12 CO2 + H20

Pb(NO3)2 = PbO + NO2 + O2 =>
2 Pb(NO3)2 = 2 PbO + 4 NO2 + O2

CuSO4 + NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4 =>
CuSO4 + 2 NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4

AL + Br2 = ALBr2 =>
AL + Br2 = ALBr2

Hg + O2 = Hg2O =>
4 Hg + O2 = 2 Hg2O

Zn + NaOH = Na2ZnO2 + H2 =>
Zn + 2 NaOH = Na2ZnO2 + H2

FeCl3 + NaOH = Fe(OH)3 + NaCl =>
FeCl3 + 3 NaOH = Fe(OH)3 + 3 NaCl

MgCl2(aq) + Na2SO4(aq) = MgSO4(s) + NaCl(aq) =>
MgCl2(aq) + Na2SO4(aq) = MgSO4(s) + 2 NaCl(aq)

H2SiF6 + Al(OH)3 = AlF3 + SiO2 + H2O =>
H2SiF6 + 2 Al(OH)3 = 2 AlF3 + SiO2 + 4 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/08/19
Equations balanced on 05/16/19
Equations balanced on 06/15/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden