WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/15/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

Fe3O4 + C = FeO + CO2 =>
2 Fe3O4 + C = 6 FeO + CO2

NaOH + H2CO3 = Na2CO3 + H2O =>
2 NaOH + H2CO3 = Na2CO3 + 2 H2O

I2 + Cl2 + H2O = HIO3 + HCl =>
I2 + 5 Cl2 + 6 H2O = 2 HIO3 + 10 HCl

Fe + NaCl + H2O = FeCl + NaOH + H2 =>
2 Fe + 2 NaCl + 2 H2O = 2 FeCl + 2 NaOH + H2

C2H2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H2 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu =>
Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu

TiCl4 + Mg = MgCl2 + Ti =>
TiCl4 + 2 Mg = 2 MgCl2 + Ti

HNO3 + H2O = NO3 + H3O =>
HNO3 + H2O = NO3 + H3O

Fe3O4 + C = Fe + CO2 =>
Fe3O4 + 2 C = 3 Fe + 2 CO2

Ca(NO3)2 + Na3PO4 = Ca3(PO4)2 + NaNO3 =>
3 Ca(NO3)2 + 2 Na3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 NaNO3

HNO3 + LiOH = LiNO3 + H2O =>
HNO3 + LiOH = LiNO3 + H2O

P4O10 + H2O = H3PO4 =>
P4O10 + 6 H2O = 4 H3PO4

KCLO4 = KCL + O2 =>
KCLO4 = KCL + 2 O2

C3H5N + O2 = CO2 + H2O + NO2 =>
4 C3H5N + 21 O2 = 12 CO2 + 10 H2O + 4 NO2

C3H5N + O2 = CO2 + H2O + NO2 =>
4 C3H5N + 21 O2 = 12 CO2 + 10 H2O + 4 NO2

HClO3 + HBr = HCl + Br2 + H2O =>
HClO3 + 6 HBr = HCl + 3 Br2 + 3 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

N2 + O2 = N2O5 =>
2 N2 + 5 O2 = 2 N2O5

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

NH4 + CrO4 + CrNO2 = NH4NO3 + CrCrO4 =>
4 NH4 + 6 CrO4 + 4 CrNO2 = 4 NH4NO3 + 5 CrCrO4

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

FeSO4 + NH4SCN = FeSCN + NH4SO4 =>
FeSO4 + NH4SCN = FeSCN + NH4SO4

K2Cr2O7 + FeCl2 + HCl = CrCl3 + KCl + FeCl3 + H2O =>
K2Cr2O7 + 6 FeCl2 + 14 HCl = 2 CrCl3 + 2 KCl + 6 FeCl3 + 7 H2O

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

Na(s) + H2O(l) = NaOH(aq) + H2(g) =>
2 Na(s) + 2 H2O(l) = 2 NaOH(aq) + H2(g)

HCl(aq) + Zn(s) = H2(g) + ZnCl2(aq) =>
2 HCl(aq) + Zn(s) = H2(g) + ZnCl2(aq)

NH4ClO4 = N2 + Cl2 + O2 + H2O =>
2 NH4ClO4 = N2 + Cl2 + 2 O2 + 4 H2O

NaOH + HNO3 = H2O + Na(NO3) =>
NaOH + HNO3 = H2O + Na(NO3)

C3H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C3H6 + 9 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

CH4O + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH4O + 3 O2 = 2 CO2 + 4 H2O

N2O5 = N2O4 + O2 =>
2 N2O5 = 2 N2O4 + O2

Fe(OH)2 + O2 = Fe2O3H2O + H2O =>
4 Fe(OH)2 + O2 = 2 Fe2O3H2O + 2 H2O

PbO2 = Pb + O2 =>
PbO2 = Pb + O2

I{-} = I2 + e =>
2 I{-} = I2 + 2 e

C6H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H6 + 15 O2 = 12 CO2 + 6 H2O

Ca + H2O = CaOH + H2 =>
2 Ca + 2 H2O = 2 CaOH + H2

H3PO4 + NaOH = NaH2PO4 + H2O =>
H3PO4 + NaOH = NaH2PO4 + H2O

Bi2O3 + C = Bi + CO =>
Bi2O3 + 3 C = 2 Bi + 3 CO

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2

C3H7OH + O2 = CO2 + H20 =>
10 C3H7OH + 25 O2 = 30 CO2 + 4 H20

Pb(NO3)2 + KI = PbI2 + KNO3 =>
Pb(NO3)2 + 2 KI = PbI2 + 2 KNO3

SO2 + CaCO3 + O2 = CaSO4 + CO2 =>
2 SO2 + 2 CaCO3 + O2 = 2 CaSO4 + 2 CO2

Fe + O2 = FeO2 =>
Fe + O2 = FeO2

NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2 =>
2 NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2

HNO3 + I2 = HIO3 + NO2 + H20 =>
30 HNO3 + 5 I2 = 10 HIO3 + 30 NO2 + H20

CAO + H2O = CA(OH)2 =>
CAO + H2O = CA(OH)2

K3(Fe(C2O4)3) = Fe(C2O4) + CO2 + K2C2O4 =>
2 K3(Fe(C2O4)3) = 2 Fe(C2O4) + 2 CO2 + 3 K2C2O4

Na3(Fe(C2O4)3) = Fe(C2O4) + CO2 + Na2C2O4 =>
2 Na3(Fe(C2O4)3) = 2 Fe(C2O4) + 2 CO2 + 3 Na2C2O4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/08/19
Equations balanced on 05/16/19
Equations balanced on 06/15/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden