WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 12/29/11

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Li3PO4 + NaBr = Na3PO4 + LiBr =>
Li3PO4 + 3 NaBr = Na3PO4 + 3 LiBr

NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4 =>
2 NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4

P4O10 = P + O2 =>
P4O10 = 4 P + 5 O2

C3H8 + O2 = CO2 + H20 =>
5 C3H8 + 15 O2 = 15 CO2 + 2 H20

CaF2 + Li2SO4 = CaSO4 + LiF =>
CaF2 + Li2SO4 = CaSO4 + 2 LiF

SO2 + KMnO4 + H2O = KHSO4 + H2SO4 + MnSO4 =>
5 SO2 + 2 KMnO4 + 2 H2O = 2 KHSO4 + H2SO4 + 2 MnSO4

KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MnCl2 + 8 H2O + 5 Cl2

Ni + H3PO4 = H2 + Ni3(PO4)2 =>
3 Ni + 2 H3PO4 = 3 H2 + Ni3(PO4)2

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

HBr + Mg(OH)2 = MgBr2 + H2O =>
2 HBr + Mg(OH)2 = MgBr2 + 2 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

LiNO3 + CaBr2 = Ca(NO3)2 + LiBr =>
2 LiNO3 + CaBr2 = Ca(NO3)2 + 2 LiBr

Li3P + (NH4)(NO3) = LiNO3 + (NH4)3P =>
Li3P + 3 (NH4)(NO3) = 3 LiNO3 + (NH4)3P

AgNO3 + Li = LiNO3 + Ag =>
AgNO3 + Li = LiNO3 + Ag

PCl3 + H2O = H3PO3 + HCl =>
PCl3 + 3 H2O = H3PO3 + 3 HCl

Na + Cl2 = NaCl =>
2 Na + Cl2 = 2 NaCl

FeCl3 + KOH = Fe(OH)3 + KCl =>
FeCl3 + 3 KOH = Fe(OH)3 + 3 KCl

HBr + Al(ClO3)3 = H(ClO3) + AlBr3 =>
3 HBr + Al(ClO3)3 = 3 H(ClO3) + AlBr3

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Cr2O3 + Na2CO3 + KNO3 = Na2CrO4 + CO2 + KNO2 =>
Cr2O3 + 2 Na2CO3 + 3 KNO3 = 2 Na2CrO4 + 2 CO2 + 3 KNO2

Cl2 + KBr = Br2 + KCl =>
Cl2 + 2 KBr = Br2 + 2 KCl

FeSe + Ga(OH)3 = Fe(OH)2 + Ga2Se3 =>
3 FeSe + 2 Ga(OH)3 = 3 Fe(OH)2 + Ga2Se3

P4 + H2 = PH3 =>
P4 + 6 H2 = 4 PH3

P2O5 + H2O = H3PO4 =>
P2O5 + 3 H2O = 2 H3PO4

C3H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C3H6 + 9 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

MnO2 + Al = Mn + Al2O3 =>
3 MnO2 + 4 Al = 3 Mn + 2 Al2O3

Ca + HCl = CaCl2 + H2 =>
Ca + 2 HCl = CaCl2 + H2

SiCl4 + Mg = Si + MgCl2 =>
SiCl4 + 2 Mg = Si + 2 MgCl2

Pb(C2H3O2)2 + KI = PbI2 + KC2H3O2 =>
Pb(C2H3O2)2 + 2 KI = PbI2 + 2 KC2H3O2

Zn + H2SO4 + AgCl = Ag + ZnSO4 + HCl =>
Zn + H2SO4 + 2 AgCl = 2 Ag + ZnSO4 + 2 HCl

Al(OH)3 = Al2O3 + H2O =>
2 Al(OH)3 = Al2O3 + 3 H2O

Au + HSO4 = Au(SO4) + H2 =>
2 Au + 2 HSO4 = 2 Au(SO4) + H2

Li + O2 = Li2O =>
4 Li + O2 = 2 Li2O

H2SO3 + H2S = S + H2O =>
H2SO3 + 2 H2S = 3 S + 3 H2O

H2SO4 + CsOH = HOH + Cs2SO4 =>
H2SO4 + 2 CsOH = 2 HOH + Cs2SO4

KCIO3 = KCI + O2 =>
2 KCIO3 = 2 KCI + 3 O2

MnO4 + H2C2O4 = Mn + CO2 + H2O =>
MnO4 + 4 H2C2O4 = Mn + 8 CO2 + 4 H2O

MnO4 + H2C2O4 = Mn + CO2 + H2O =>
MnO4 + 4 H2C2O4 = Mn + 8 CO2 + 4 H2O

Zn + AgNO3 = Ag + Zn(NO3)2 =>
Zn + 2 AgNO3 = 2 Ag + Zn(NO3)2

CH3COOH + Ca = (CH3COO)2Ca + H2 =>
2 CH3COOH + Ca = (CH3COO)2Ca + H2

CO2 + H2O = C6H12O6 + O2 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

P4O10 + H2O = H3PO4 =>
P4O10 + 6 H2O = 4 H3PO4

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

K4Fe(CN)6 + H2SO4 + H2O = K2SO4 + FeSO4 + (NH4)2SO4 + CO =>
K4Fe(CN)6 + 6 H2SO4 + 6 H2O = 2 K2SO4 + FeSO4 + 3 (NH4)2SO4 + 6 CO

P + HNO3 + H2O = H3PO4 + N2O =>
8 P + 10 HNO3 + 7 H2O = 8 H3PO4 + 5 N2O

K[Fe(CN)6] + Cr2O3 + KOH = K4[Fe(CN)6] + K2CrO4 + H2O =>
2 K[Fe(CN)6] + Cr2O3 + 10 KOH = 2 K4[Fe(CN)6] + 2 K2CrO4 + 5 H2O

Na2CrO7 + NaI + HCl = CrCl3 + I2 + NaCl + H2O =>
2 Na2CrO7 + 18 NaI + 28 HCl = 2 CrCl3 + 9 I2 + 22 NaCl + 14 H2O

Li2O + H2O = LiOH =>
Li2O + H2O = 2 LiOH

NaNO3 + (NH4)2SO4 = Na2SO4 + NH4NO3 =>
2 NaNO3 + (NH4)2SO4 = Na2SO4 + 2 NH4NO3

Fe + (PO4) = Fe(PO4) =>
Fe + (PO4) = Fe(PO4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/22/11
Equations balanced on 11/29/11
Equations balanced on 12/29/10
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden