WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 12/29/11

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
H3PO4 + HCl = PCl5 + H2O =>
H3PO4 + 5 HCl = PCl5 + 4 H2O

CuO + AgNO3 = Cu(NO3)2 + Ag2O =>
CuO + 2 AgNO3 = Cu(NO3)2 + Ag2O

Cu + AgNO3 = Cu(NO3)2 + Ag =>
Cu + 2 AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2 Ag

C6H14 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H14 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

FeO + O2 = Fe2O3 =>
4 FeO + O2 = 2 Fe2O3

Ca(HCO3)2 + HNO3 = Ca(NO3)2 + H2CO3 =>
Ca(HCO3)2 + 2 HNO3 = Ca(NO3)2 + 2 H2CO3

HCl + MgO = MgCl + HO =>
HCl + MgO = MgCl + HO

FeCl3 + H2SO4 = HCl + Fe2(SO4)3 =>
2 FeCl3 + 3 H2SO4 = 6 HCl + Fe2(SO4)3

CO(g) + Fe2O3(s) = Fe(s) + CO2(g) =>
3 CO(g) + Fe2O3(s) = 2 Fe(s) + 3 CO2(g)

FeCl3 + AgNO3 = Fe(NO3)3 + AgCl =>
FeCl3 + 3 AgNO3 = Fe(NO3)3 + 3 AgCl

FeCl3 + HNO3 = Fe(NO3)3 + HCl =>
FeCl3 + 3 HNO3 = Fe(NO3)3 + 3 HCl

FeCl3 + Na2CO3 = Fe2(CO3)3 + NaCl =>
2 FeCl3 + 3 Na2CO3 = Fe2(CO3)3 + 6 NaCl

FeCl2 + Cu = CuCl2 + Fe =>
FeCl2 + Cu = CuCl2 + Fe

NaI + XeO3 + HNO3 = Xe + NaI3 + H2O + NaNO3 =>
9 NaI + XeO3 + 6 HNO3 = Xe + 3 NaI3 + 3 H2O + 6 NaNO3

Na2CO3 + Pb(NO3)2 = NaNO3 + PbCO3 =>
Na2CO3 + Pb(NO3)2 = 2 NaNO3 + PbCO3

NO2 + O2 + H2O = HNO3 =>
4 NO2 + O2 + 2 H2O = 4 HNO3

Zn(NO3)2 + Fe = Fe(NO3)2 + Zn =>
Zn(NO3)2 + Fe = Fe(NO3)2 + Zn

Na2CO3 + HCl = NaCl + H2CO3 =>
Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2CO3

Na2CO3 + KI = NaI + K2CO3 =>
Na2CO3 + 2 KI = 2 NaI + K2CO3

Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2CO3 =>
Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2CO3

Cr2O7{2-} + NO + H3O{+} = Cr{3+} + NO3{-} + H2O =>
Cr2O7{2-} + 2 NO + 6 H3O{+} = 2 Cr{3+} + 2 NO3{-} + 9 H2O

Na2CO3 + AgNO3 = NaNO3 + Ag2CO3 =>
Na2CO3 + 2 AgNO3 = 2 NaNO3 + Ag2CO3

Na2CO3 + CaCl2 = NaCl + CaCO3 =>
Na2CO3 + CaCl2 = 2 NaCl + CaCO3

Na2CO3 + HNO3 = NaNO3 + H2CO3 =>
Na2CO3 + 2 HNO3 = 2 NaNO3 + H2CO3

Br2 + NaOH = NaBr + NaBrO3 + H2O =>
3 Br2 + 6 NaOH = 5 NaBr + NaBrO3 + 3 H2O

C + HNO3 = CO2 + NO2 + H2O =>
C + 4 HNO3 = CO2 + 4 NO2 + 2 H2O

HNO3 + Na3PO4 = H3PO4 + NaNO3 =>
3 HNO3 + Na3PO4 = H3PO4 + 3 NaNO3

HNO3 + KI = HI + KNO3 =>
HNO3 + KI = HI + KNO3

HNO3 + CuSO4 = H2SO4 + Cu(NO3)2 =>
2 HNO3 + CuSO4 = H2SO4 + Cu(NO3)2

HNO3 + NaOH = H2O + NaNO3 =>
HNO3 + NaOH = H2O + NaNO3

HNO3 + CaCl2 = HCl + Ca(NO3)2 =>
2 HNO3 + CaCl2 = 2 HCl + Ca(NO3)2

KHS + H2SO4 = K2SO4 + H2S =>
2 KHS + H2SO4 = K2SO4 + 2 H2S

CaCl2 + Pb(NO3)2 = Ca(NO3)2 + PbCl2 =>
CaCl2 + Pb(NO3)2 = Ca(NO3)2 + PbCl2

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = CaSiO3 + CO + P =>
Ca3(PO4)2 + 3 SiO2 + 5 C = 3 CaSiO3 + 5 CO + 2 P

CaCl2 + Na3PO4 = Ca3(PO4)2 + NaCl =>
3 CaCl2 + 2 Na3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 NaCl

Bi2O3 + NaOH + NaClO = NaBiO3 + NaCl + H2O =>
Bi2O3 + 2 NaOH + 2 NaClO = 2 NaBiO3 + 2 NaCl + H2O

C2H4 + KMnO4 + H2O = C2H4(OH)2 + MnO2 + KOH =>
3 C2H4 + 2 KMnO4 + 4 H2O = 3 C2H4(OH)2 + 2 MnO2 + 2 KOH

CaCl2 + CuSO4 = CaSO4 + CuCl2 =>
CaCl2 + CuSO4 = CaSO4 + CuCl2

HNO3 + NH4OH = NH4NO3 + H20 =>
5 HNO3 + 15 NH4OH = 10 NH4NO3 + 2 H20

CaCl2 + H2SO4 = CaSO4 + HCl =>
CaCl2 + H2SO4 = CaSO4 + 2 HCl

CaCl2 + NaOH = Ca(OH)2 + NaCl =>
CaCl2 + 2 NaOH = Ca(OH)2 + 2 NaCl

CaCl2 + AgNO3 = Ca(NO3)2 + AgCl =>
CaCl2 + 2 AgNO3 = Ca(NO3)2 + 2 AgCl

AgCl + NaI = AgI + NaCl =>
AgCl + NaI = AgI + NaCl

Hg2Cl2 + NH3 = Hg + Hg(NH3)2Cl2 =>
Hg2Cl2 + 2 NH3 = Hg + Hg(NH3)2Cl2

FeCl2 + H2O2 + HCl = FeCl3 + H2O =>
2 FeCl2 + H2O2 + 2 HCl = 2 FeCl3 + 2 H2O

CaC2O4 + KMnO4 + H2SO4 = CaSO4 + K2SO4 + MnSO4 + H2O + CO2 =>
5 CaC2O4 + 2 KMnO4 + 8 H2SO4 = 5 CaSO4 + K2SO4 + 2 MnSO4 + 8 H2O + 10 CO2

BaCl2 + (NH4)2CO3 = BaCO3 + NH4Cl =>
BaCl2 + (NH4)2CO3 = BaCO3 + 2 NH4Cl

NaCl + H2O = Cl2 + NaOH + H2 =>
2 NaCl + 2 H2O = Cl2 + 2 NaOH + H2

AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3 =>
AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3

AgNO3 + Na3PO4 = Ag3PO4 + NaNO3 =>
3 AgNO3 + Na3PO4 = Ag3PO4 + 3 NaNO3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/22/11
Equations balanced on 11/29/11
Equations balanced on 12/29/10
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden