WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 12/29/11

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
AlCl3 + Pb(NO3)2 = PbCl3 + Al(NO3)2 =>
AlCl3 + Pb(NO3)2 = PbCl3 + Al(NO3)2

BaSO4 = Ba + S + O4 =>
BaSO4 = Ba + S + O4

C12H22O11(s) = C(s) + H2O(g) =>
C12H22O11(s) = 12 C(s) + 11 H2O(g)

CdC2O4 + H2SO4 + KMnO4 = CO2 + CdSO4 + K2SO4 + MnSO4 + H2O =>
5 CdC2O4 + 8 H2SO4 + 2 KMnO4 = 10 CO2 + 5 CdSO4 + K2SO4 + 2 MnSO4 + 8 H2O

C6H8O7 = C6 + H8 + O7 =>
C6H8O7 = C6 + H8 + O7

C6H12O6(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
C6H12O6(g) + 6 O2(g) = 6 CO2(g) + 6 H2O(g)

PH3(g) + O2(g) = P2O3(s) + H2O(g) =>
2 PH3(g) + 3 O2(g) = P2O3(s) + 3 H2O(g)

PH3(g) + O2(g) = P2O3(g) + H2O(g) =>
2 PH3(g) + 3 O2(g) = P2O3(g) + 3 H2O(g)

Cl + KI = I + KCl =>
Cl + KI = I + KCl

Cl + KI = I + KCl =>
Cl + KI = I + KCl

B2O(s) + HF(l) = BF(g) + H2O(l) =>
B2O(s) + 2 HF(l) = 2 BF(g) + H2O(l)

Na + O2 = Na2O =>
4 Na + O2 = 2 Na2O

Na + HC1 = H2 + NaC1 =>
2 Na + 2 HC1 = H2 + 2 NaC1

K + C12 = KC1 =>
12 K + C12 = 12 KC1

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

FeO + H2 = Fe + H2O =>
FeO + H2 = Fe + H2O

Fe2O3 + H2 = Fe + H2O =>
Fe2O3 + 3 H2 = 2 Fe + 3 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Si + Cl = SiCl4 =>
Si + 4 Cl = SiCl4

K2O + H2O = KOH =>
K2O + H2O = 2 KOH

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

Na2SO3 + KJO3 + H2SO4 = J2 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O =>
5 Na2SO3 + 2 KJO3 + H2SO4 = J2 + 5 Na2SO4 + K2SO4 + H2O

Na2O2 + H2O = NaOH + O2 =>
2 Na2O2 + 2 H2O = 4 NaOH + O2

H3AsO4 = As2O5 + H2O =>
2 H3AsO4 = As2O5 + 3 H2O

BaSO4 = Ba + S + O4 =>
BaSO4 = Ba + S + O4

Al2(SO4)3 + Ca(OH)2 = Al(OH)3 + CaSO4 =>
Al2(SO4)3 + 3 Ca(OH)2 = 2 Al(OH)3 + 3 CaSO4

AsCl3 + H2S = As2S3 + HCl =>
2 AsCl3 + 3 H2S = As2S3 + 6 HCl

FeCl3 + NH4OH = Fe(OH)3 + NH4Cl =>
FeCl3 + 3 NH4OH = Fe(OH)3 + 3 NH4Cl

Ca3(PO4)2 + SiO2 = P4O10 + CaSiO3 =>
2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 = P4O10 + 6 CaSiO3

N2O5 + H2O = HNO3 =>
N2O5 + H2O = 2 HNO3

Al + HCl = AlCl + H2 =>
2 Al + 2 HCl = 2 AlCl + H2

NaN3 = Na + N2 =>
2 NaN3 = 2 Na + 3 N2

Al2O3 + Na3AlF6 = Na2Al2OF6 + NaF =>
Al2O3 + 4 Na3AlF6 = 3 Na2Al2OF6 + 6 NaF

BaCl2 + CuSO4 = BaSO4 + CuCl2 =>
BaCl2 + CuSO4 = BaSO4 + CuCl2

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

C2H5 + O2 = CO2 + H2O =>
4 C2H5 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

Fe2O3 + H2 = Fe + H2O =>
Fe2O3 + 3 H2 = 2 Fe + 3 H2O

C + O = CO =>
C + O = CO

C2H5 + O2 = CO2 + H2O =>
4 C2H5 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

FeCl2 + Na2CO3 = FeCO3 + NaCl =>
FeCl2 + Na2CO3 = FeCO3 + 2 NaCl

SO2 + O = SO3 =>
SO2 + O = SO3

P + O2 = P4O10 =>
4 P + 5 O2 = P4O10

C6H5CH + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H5CH + 17 O2 = 14 CO2 + 6 H2O

MgCl2 + AgNO3 = AgCl + Mg(NO3)2 =>
MgCl2 + 2 AgNO3 = 2 AgCl + Mg(NO3)2

C2H5OH = C2H4 + H2O =>
C2H5OH = C2H4 + H2O

SO2 + H2S = S + H2O =>
SO2 + 2 H2S = 3 S + 2 H2O

Fe + O = Fe2O3 =>
2 Fe + 3 O = Fe2O3

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O + NO =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 4 H2O + 2 NO

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/22/11
Equations balanced on 11/29/11
Equations balanced on 12/29/10
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden