WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 12/29/11

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Mg + CuSO4 = MgSO4 + Cu =>
Mg + CuSO4 = MgSO4 + Cu

AgNO3 + MgCl2 = AgCl + Mg(NO3)2 =>
2 AgNO3 + MgCl2 = 2 AgCl + Mg(NO3)2

U + F2 = UF6 =>
U + 3 F2 = UF6

CH4 + H2O = H2 + CO2 =>
CH4 + 2 H2O = 4 H2 + CO2

Zn + Pb(NO3)2 = Zn(NO3)2 + Pb =>
Zn + Pb(NO3)2 = Zn(NO3)2 + Pb

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

Mg + Al(NO3)3 = Mg(NO3) + Al =>
3 Mg + Al(NO3)3 = 3 Mg(NO3) + Al

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

Pb(C2H3O2)2 + KI = PbI2 + KC2H3O2 =>
Pb(C2H3O2)2 + 2 KI = PbI2 + 2 KC2H3O2

Na2SO3 + AgNO3 = Na2NO3 + AgSO3 =>
Na2SO3 + AgNO3 = Na2NO3 + AgSO3

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

C2H2 + O2 = CO2 + H20 =>
10 C2H2 + 20 O2 = 20 CO2 + H20

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

C2H2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H2 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

C7H16 + O2 = CO2 + H2O =>
C7H16 + 11 O2 = 7 CO2 + 8 H2O

Fe2O3 = Fe2 + O2 =>
2 Fe2O3 = 2 Fe2 + 3 O2

Zn + Al(NO3)3 = Zn(NO3) + Al =>
3 Zn + Al(NO3)3 = 3 Zn(NO3) + Al

CO2 + H20 = C6H12O6 + O2 =>
30 CO2 + 3 H20 = 5 C6H12O6 + 15 O2

KH2PO4 + NaOH = KHPO4 + H2O + Na =>
KH2PO4 + NaOH = KHPO4 + H2O + Na

CO2 + H2O = C6H12O6 + O2 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

SiO2 + HF = SiF4 + H2O =>
SiO2 + 4 HF = SiF4 + 2 H2O

NH3 + O2 = NO2 + H2O =>
4 NH3 + 7 O2 = 4 NO2 + 6 H2O

H2 + Cl2 = HCl =>
H2 + Cl2 = 2 HCl

P4 + Cl2 = P4Cl3 =>
2 P4 + 3 Cl2 = 2 P4Cl3

C6H12O6 = C2H6O + CO2 =>
C6H12O6 = 2 C2H6O + 2 CO2

Zn + Al(NO3)3 = Zn(NO3) + Al =>
3 Zn + Al(NO3)3 = 3 Zn(NO3) + Al

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

KClO3 + P4 = P4O10 + KCl =>
10 KClO3 + 3 P4 = 3 P4O10 + 10 KCl

HNO2 = NO2 + H2O + NO =>
2 HNO2 = NO2 + H2O + NO

Ca + O2 = CaO =>
2 Ca + O2 = 2 CaO

PCl5 + H2O = H3PO4 + HCl =>
PCl5 + 4 H2O = H3PO4 + 5 HCl

K4Fe(CN)6 + KMnO4 + H2SO4 = KHSO4 + Fe2(SO4)3 + MnSO4 + HNO3 + CO2 + H2O =>
10 K4Fe(CN)6 + 122 KMnO4 + 299 H2SO4 = 162 KHSO4 + 5 Fe2(SO4)3 + 122 MnSO4 + 60 HNO3 + 60 CO2 + 188 H2O

KClO3 + P4 = P4O10 + KCl =>
10 KClO3 + 3 P4 = 3 P4O10 + 10 KCl

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

FeS + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS + 7 O2 = 2 Fe2O3 + 4 SO2

KClO3 = KClO4 + KCl =>
4 KClO3 = 3 KClO4 + KCl

Ca + O2 = CaO2 =>
Ca + O2 = CaO2

Ca + O2 = CaO2 =>
Ca + O2 = CaO2

Na2CO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2 =>
Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2O + CO2

P4O10 + H2O = H3PO4 =>
P4O10 + 6 H2O = 4 H3PO4

Na2SO4 + Pb(NO3)2 = PbSO4 + NaNO3 =>
Na2SO4 + Pb(NO3)2 = PbSO4 + 2 NaNO3

Sb + O2 = Sb4O6 =>
4 Sb + 3 O2 = Sb4O6

CO + H2 = CH3OH =>
CO + 2 H2 = CH3OH

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

P4 + O2 = P4O10 =>
P4 + 5 O2 = P4O10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/22/11
Equations balanced on 11/29/11
Equations balanced on 12/29/10
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden