WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 12/29/11

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
NaIO3 + SO2 + H2O = NaHSO4 + H2SO4 + I2 =>
2 NaIO3 + 5 SO2 + 4 H2O = 2 NaHSO4 + 3 H2SO4 + I2

KI + HCl = KCl + HI =>
KI + HCl = KCl + HI

Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O =>
4 Zn + 10 HNO3 = 4 Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

KI + Na3PO4 = K3PO4 + NaI =>
3 KI + Na3PO4 = K3PO4 + 3 NaI

SnO2 + H2 = Sn + H2O =>
SnO2 + 2 H2 = Sn + 2 H2O

MnO + PbO2 + HNO3 = HMnO4 + Pb(NO3)2 + H2O =>
2 MnO + 5 PbO2 + 10 HNO3 = 2 HMnO4 + 5 Pb(NO3)2 + 4 H2O

AgNO3 + NaCl = NaNO3 + AgCl =>
AgNO3 + NaCl = NaNO3 + AgCl

Na3PO4 + HCl = NaCl + H3PO4 =>
Na3PO4 + 3 HCl = 3 NaCl + H3PO4

HCl + Pb(NO3)2 = HNO3 + PbCl2 =>
2 HCl + Pb(NO3)2 = 2 HNO3 + PbCl2

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

CrI3 + KOH + Cl2 = K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O =>
2 CrI3 + 64 KOH + 27 Cl2 = 2 K2CrO4 + 6 KIO4 + 54 KCl + 32 H2O

Al + NH4ClO4 = Al2O3 + AlCl3 + NO + H2O =>
3 Al + 3 NH4ClO4 = Al2O3 + AlCl3 + 3 NO + 6 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

CdS + I2 + HCl = CdCl2 + HI + S =>
CdS + I2 + 2 HCl = CdCl2 + 2 HI + S

VO + Fe2O3 = FeO + V2O5 =>
2 VO + 3 Fe2O3 = 6 FeO + V2O5

Mg + HCl = MgCl2 + H2 =>
Mg + 2 HCl = MgCl2 + H2

FeS + HBr = FeBr2 + H2S =>
FeS + 2 HBr = FeBr2 + H2S

C5H9O + O2 = CO2 + H2O =>
4 C5H9O + 27 O2 = 20 CO2 + 18 H2O

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

KNO3 + H2CO3 = K2CO3 + HNO3 =>
2 KNO3 + H2CO3 = K2CO3 + 2 HNO3

FeSO4 + HBrO + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + HBr + H2O =>
2 FeSO4 + HBrO + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + HBr + H2O

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

CoCl2 + KOH + KClO3 = Co2O3 + KCl + H2O =>
6 CoCl2 + 12 KOH + KClO3 = 3 Co2O3 + 13 KCl + 6 H2O

Na + O2 = Na2O =>
4 Na + O2 = 2 Na2O

H2SO4 + NaHCO3 = CO2 + Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaHCO3 = 2 CO2 + Na2SO4 + 2 H2O

Na + HCl = H2 + NaCl =>
2 Na + 2 HCl = H2 + 2 NaCl

HCl + K2Cr2O7 = CrCl3 + KCl + Cl2 + H2O =>
14 HCl + K2Cr2O7 = 2 CrCl3 + 2 KCl + 3 Cl2 + 7 H2O

NaBr + Ca3(PO4)2 = CaBr2 + Na3PO4 =>
6 NaBr + Ca3(PO4)2 = 3 CaBr2 + 2 Na3PO4

V + ClO3{-} + OH{-} = HV2O7{3-} + Cl{-} + H2O =>
6 V + 5 ClO3{-} + 9 OH{-} = 3 HV2O7{3-} + 5 Cl{-} + 3 H2O

Hg(OH)2 + H3PO4 = Hg3(PO4)2 + H2O =>
3 Hg(OH)2 + 2 H3PO4 = Hg3(PO4)2 + 6 H2O

NO + Cl2 = NOCl =>
2 NO + Cl2 = 2 NOCl

Al(OH)3 = Al2O3 + H2O =>
2 Al(OH)3 = Al2O3 + 3 H2O

NaHSO3 + H2SO4 = NaSO4 + SO2 + H2O =>
2 NaHSO3 + 3 H2SO4 = 2 NaSO4 + 3 SO2 + 4 H2O

NaHSO3 + H2SO4 = NaSO4 + SO2 + H2O =>
2 NaHSO3 + 3 H2SO4 = 2 NaSO4 + 3 SO2 + 4 H2O

NaHSO3 + H2SO4 = NaSO4 + SO2 + H2O =>
2 NaHSO3 + 3 H2SO4 = 2 NaSO4 + 3 SO2 + 4 H2O

Cr + S8 = Cr2S3 =>
16 Cr + 3 S8 = 8 Cr2S3

Na2SO3 + S8 = Na2S2O3 =>
8 Na2SO3 + S8 = 8 Na2S2O3

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2

Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O =>
4 Zn + 10 HNO3 = 4 Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

S8 + Na2SO3 + H2O = Na2S2O3*5H2O =>
S8 + 8 Na2SO3 + 40 H2O = 8 Na2S2O3*5H2O

KI + Cl2 = KCl + I2 =>
2 KI + Cl2 = 2 KCl + I2

Zn + CrCl3 = ZnCl2 + Cr =>
3 Zn + 2 CrCl3 = 3 ZnCl2 + 2 Cr

HCl + Na2CO3 = CO2 + NaCl + H2O =>
2 HCl + Na2CO3 = CO2 + 2 NaCl + H2O

HCl + KMnO4 = KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O =>
16 HCl + 2 KMnO4 = 2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2 + 8 H2O

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

HgO = Hg + O2 =>
2 HgO = 2 Hg + O2

Hg(OH)2 + H3PO4 = Hg3(PO4)2 + H2O =>
3 Hg(OH)2 + 2 H3PO4 = Hg3(PO4)2 + 6 H2O

Ni + HCl = NiCl2 + H2 =>
Ni + 2 HCl = NiCl2 + H2

H3PO4 + Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + 6 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/22/11
Equations balanced on 11/29/11
Equations balanced on 12/29/10
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden