WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 12/29/11

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
C9H20 + O2 = CO2 + H2O =>
C9H20 + 14 O2 = 9 CO2 + 10 H2O

B + O2 = B2O3 =>
4 B + 3 O2 = 2 B2O3

NaN3 = N2 + Na3N =>
3 NaN3 = 4 N2 + Na3N

Al + FeO = Al2O3 + Fe =>
2 Al + 3 FeO = Al2O3 + 3 Fe

HNO3 + H2S = NO + S + H2O =>
2 HNO3 + 3 H2S = 2 NO + 3 S + 4 H2O

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

FeCl3 + Na2CO3 = NaCl + Fe2(CO3)3 =>
2 FeCl3 + 3 Na2CO3 = 6 NaCl + Fe2(CO3)3

H3PO4 + HCl = PCl5 + H2O =>
H3PO4 + 5 HCl = PCl5 + 4 H2O

P4 + O2 = P2O5 =>
P4 + 5 O2 = 2 P2O5

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

Na + HNO3 = NaNO3 + H2 =>
2 Na + 2 HNO3 = 2 NaNO3 + H2

H2SO4 + C = CO2 + H2O + SO2 =>
2 H2SO4 + C = CO2 + 2 H2O + 2 SO2

U + F2 = UF6 =>
U + 3 F2 = UF6

C + O2 = CO2 =>
C + O2 = CO2

Na2O2 + H2O = NaOH + O2 =>
2 Na2O2 + 2 H2O = 4 NaOH + O2

C2H2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H2 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

Pb(C2H3O2)2 + KI = PbI2 + KC2H3O2 =>
Pb(C2H3O2)2 + 2 KI = PbI2 + 2 KC2H3O2

HNO3 + C = CO2 + H2O + NO =>
4 HNO3 + 3 C = 3 CO2 + 2 H2O + 4 NO

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

C7H16 + O2 = CO2 + H2O =>
C7H16 + 11 O2 = 7 CO2 + 8 H2O

(NH4)3PO4 + Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + NH4NO3 =>
4 (NH4)3PO4 + 3 Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + 12 NH4NO3

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

C6H12O6 = C2H6O + CO2 =>
C6H12O6 = 2 C2H6O + 2 CO2

(NH4)3PO4 + Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + NH4NO3 =>
4 (NH4)3PO4 + 3 Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + 12 NH4NO3

C + O2 = CO2 =>
C + O2 = CO2

KClO3 + P4 = P4O10 + KCl =>
10 KClO3 + 3 P4 = 3 P4O10 + 10 KCl

Si + O2 = SiO2 =>
Si + O2 = SiO2

HNO2 = NO2 + H2O + NO =>
2 HNO2 = NO2 + H2O + NO

Mg + S = MgS =>
Mg + S = MgS

PCl5 + H2O = H3PO4 + HCl =>
PCl5 + 4 H2O = H3PO4 + 5 HCl

CoCl2 + (NH4)2CO3 + H2O = Co2(OH)2CO3 + NH4Cl + CO2 =>
2 CoCl2 + 2 (NH4)2CO3 + H2O = Co2(OH)2CO3 + 4 NH4Cl + CO2

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

H3PO3 = H3PO4 + PH3 =>
4 H3PO3 = 3 H3PO4 + PH3

FeS + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS + 7 O2 = 2 Fe2O3 + 4 SO2

Al + N2 = AlN =>
2 Al + N2 = 2 AlN

C2H2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H2 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

NaCl + F2 = NaF + Cl2 =>
2 NaCl + F2 = 2 NaF + Cl2

MnO2 + Cl{-} + H{+} = Mn2{+} + Cl2 + H2O =>
4 MnO2 + 14 Cl{-} + 16 H{+} = 2 Mn2{+} + 7 Cl2 + 8 H2O

Ca + C + O2 = CaCO3 =>
2 Ca + 2 C + 3 O2 = 2 CaCO3

MnO2 + Cl{-} + H{+} = Mn{2+} + Cl2 + H2O =>
MnO2 + 2 Cl{-} + 4 H{+} = Mn{2+} + Cl2 + 2 H2O

Al + CuO = Al2O3 + Cu =>
2 Al + 3 CuO = Al2O3 + 3 Cu

SbO4 + Na2CO3 + S = Na3SbS4 + SO4 + CO2 =>
8 SbO4 + 12 Na2CO3 + 43 S = 8 Na3SbS4 + 11 SO4 + 12 CO2

Na2S2O3 + I2 = NaI + Na2S4O6 =>
2 Na2S2O3 + I2 = 2 NaI + Na2S4O6

K2O + H2O = KOH =>
K2O + H2O = 2 KOH

CaC2 + H2O = C2H2 + Ca(OH)2 =>
CaC2 + 2 H2O = C2H2 + Ca(OH)2

Fe2(SO4)3 + KSCN = K3Fe(SCN)6 + K2SO4 =>
Fe2(SO4)3 + 12 KSCN = 2 K3Fe(SCN)6 + 3 K2SO4

O2 = O3 =>
3 O2 = 2 O3

MnO4{-} + C2O4{2-} + H{+} = Mn{2+} + CO2 + H2O =>
2 MnO4{-} + 5 C2O4{2-} + 16 H{+} = 2 Mn{2+} + 10 CO2 + 8 H2O

C12H26 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C12H26 + 37 O2 = 24 CO2 + 26 H2O

NaCl + F2 = NaF + Cl2 =>
2 NaCl + F2 = 2 NaF + Cl2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/22/11
Equations balanced on 11/29/11
Equations balanced on 12/29/10
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden